EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1988:183:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 183, 14 juli 1988


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 183
31e jaargang
14 juli 1988Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EEG) nr. 2076/88 van de Raad van 11 juli 1988 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1022/88 voor wat betreft bepaalde door Canon Bretagne SA in de Gemeenschap geassembleerde elektronische schrijfmachines

1

 

*

Verordening (EEG) nr. 2077/88 van de Commissie van 13 juli 1988 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op draadnagels, spijkers en punaises van GN-code 7317, van oorsprong uit China, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3635/87 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

3

 

*

Verordening (EEG) nr. 2078/88 van de Commissie van 13 juli 1988 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op cortison van de GN-codes 2937 21 00 en 2937 29 10, van oorsprong uit China, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3635/87 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

4

  

Verordening (EEG) nr. 2079/88 van de Commissie van 13 juli 1988 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

5

  

Verordening (EEG) nr. 2080/88 van de Commissie van 13 juli 1988 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

7

  

Verordening (EEG) nr. 2081/88 van de Commissie van 13 juli 1988 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

9

  

Verordening (EEG) nr. 2082/88 van de Commissie van 13 juli 1988 tot vaststelling van de sluisprijzen en de heffingen in de sector eieren

11

  

Verordening (EEG) nr. 2083/88 van de Commissie van 13 juli 1988 tot vaststelling van de sluisprijzen en de heffingen in de sector slachtpluimvee

14

  

Verordening (EEG) nr. 2084/88 van de Commissie van 13 juli 1988 tot vaststelling van de sluisprijzen en de belastingen bij invoer voor ovoalbumine en lactoalbumine

19

  

Verordening (EEG) nr. 2085/88 van de Commissie van 13 juli 1988 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

21

  

Verordening (EEG) nr. 2086/88 van de Commissie van 13 juli 1988 houdende vaststelling van de heffingen bij invoer voor melasse

23

  

Verordening (EEG) nr. 2087/88 van de Commissie van 13 juli 1988 tot wijziging van het basisbedrag van de invoerheffing voor stroop en sommige andere produkten van de suikersector

24

  

Verordening (EEG) nr. 2088/88 van de Commissie van 13 juli 1988 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de elfde deelinschrijving in het kader van de permanente inschrijving bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1035/88

26

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

88/381/EEG:

 
 

*

Besluit van de Raad van 24 juni 1988 tot aanvulling van bijlage IV van de Overeenkomst inzake de bescherming van de Rijn tegen chemische verontreiniging met betrekking tot koolstoftetrachloride

27

  

Voorstel van de Internationale Commissie ter bescherming van de Rijn tegen verontreiniging tot aanvulling van bijlage IV van de Overeenkomst inzake de bescherming van de Rijn tegen chemische verontreiniging, ondertekend te Bonn op 3 december 1976

28

  

88/382/EEG:

 
 

*

Besluit van de Raad van 24 juni 1988 tot aanvulling van bijlage IV van de Overeenkomst inzake de bescherming van de Rijn tegen chemische verontreiniging met betrekking tot kwik afkomstig van andere sectoren dan die van de elektrolyse van alkalichloriden

30

  

Voorstel van de Internationale Commissie ter bescherming van de Rijn tegen verontreiniging, tot aanvulling van bijlage IV van de Overeenkomst inzake de bescherming van de Rijn tegen chemische verontreiniging, ondertekend te Bonn op 3 december 1976

31

  

Commissie

  

88/383/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 24 februari 1988 ten behoeve van de verbetering van de informatie op het gebied van de gezondheid, hygiëne en veiligheid op het werk

34

  

88/384/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 8 juni 1988 tot invoering van een procedure voor voorafgaande mededeling en overleg inzake het migratiebeleid ten aanzien van derde landen

35

  

88/385/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 10 juni 1988 tot wijziging van Beschikking 81/315/EEG betreffende gezondheidsmaatregelen ten aanzien van bepaalde gebieden in Bulgarije

37

  

88/386/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 23 juni 1988 houdende goedkeuring van het door de Italiaanse Regering ingediende programma met in 1988 te nemen maatregelen inzake de herstructurering van het stelsel van landbouwenquêtes in Italië (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

38

  

88/387/EEG:

 
 

*

Besluit van de Commissie van 11 juli 1988 tot aanvaarding van de verbintenis met betrekking tot bepaalde elektronische schrijfmachines die in de Gemeenschap worden geassembleerd of vervaardigd door Canon Bretagne SA

39
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top