EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1988:151:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 151, 17 juni 1988


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 151
31e jaargang
17 juni 1988Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EEG) nr. 1685/88 van de Raad van 13 juni 1988 betreffende de opening en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor bepaalde bevroren filets van heek

1

 

*

Verordening (EEG) nr. 1686/88 van de Raad van 13 juni 1988 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op een aantal landbouwprodukten

3

  

Verordening (EEG) nr. 1687/88 van de Commissie van 16 juni 1988 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

6

  

Verordening (EEG) nr. 1688/88 van de Commissie van 16 juni 1988 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

9

  

Verordening (EEG) nr. 1689/88 van de Commissie van 16 juni 1988 tot vaststelling van de minimumheffingen bij invoer van olijfolie en van de heffingen bij invoer van de overige produkten van de sector olijfolie

11

  

Verordening (EEG) nr. 1690/88 van de Commissie van 16 juni 1988 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelprodukten

14

 

*

Verordening (EEG) nr. 1691/88 van de Commissie van 16 juni 1988 tot vaststelling van het indicatieve plafond voor de invoer, in Spanje, van bepaalde pootaardappelen voor het verkoopseizoen 1988/1989 en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 650/86

33

 

*

Verordening (EEG) nr. 1692/88 van de Commissie van 16 juni 1988 tot machtiging van Portugal om de invoerrechten voor perskoeken gedeeltelijk te schorsen

35

 

*

Verordening (EEG) nr. 1693/88 van de Commissie van 16 juni 1988 tot vaststelling, voor juni 1988, van de minimumaankoopprijs van citroenen bij levering aan de industrie en van het bedrag van de financiële vergoeding na verwerking daarvan

36

 

*

Verordening (EEG) nr. 1694/88 van de Commissie van 16 juni 1988 tot vaststelling, voor de maand juni 1988, van het maximum voor de bodemprijs voor kastomaten

38

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1695/88 VAN DE COMMISSIE van 14 juni 1988 tot instelling van een voorlopig anti-dumpingrecht op de invoer van polyestergaren van oorsprong uit Mexico, Zuid-Korea, Taiwan en Turkije

39

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1696/88 VAN DE COMMISSIE van 14 juni 1988 houdende instelling van een voorlopig anti-dumpingrecht op de invoer van synthetische polyestervezels van oorsprong uit Joegoslavië, Mexico, Roemenië, Taiwan, Turkije en de Verenigde Staten

47

 

*

Verordening (EEG) nr. 1697/88 van de Commissie van 16 juni 1988 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op 1,2,3,4,5,6-hexachloorcyclohexaan van GN-code 2903 51 00 van oorsprong uit China, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3635/87 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

55

  

Verordening (EEG) nr. 1698/88 van de Commissie van 16 juni 1988 houdende intrekking van de compenserende heffing op de invoer van abrikozen van oorsprong uit Tunesië

56

  

Verordening (EEG) nr. 1699/88 van de Commissie van 16 juni 1988 houdende eerste verlenging van de schorsing van de vaststelling vooraf van de invoerheffing voor bepaalde granen

57

  

Verordening (EEG) nr. 1700/88 van de Commissie van 16 juni 1988 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

58

  

Verordening (EEG) nr. 1701/88 van de Commissie van 16 juni 1988 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mout

62

  

Verordening (EEG) nr. 1702/88 van de Commissie van 16 juni 1988 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van op basis van granen en rijst verwerkte produkten

64

  

Verordening (EEG) nr. 1703/88 van de Commissie van 16 juni 1988 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen

67

  

Verordening (EEG) nr. 1704/88 van de Commissie van 16 juni 1988 tot vaststelling van de restituties bij de produktie in de sectoren granen en rijst

75

  

Verordening (EEG) nr. 1705/88 van de Commissie van 16 juni 1988 houdende wijziging, met ingang van 17 juni 1988, van de restituties die worden toegepast voor bepaalde produkten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen

77

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

88/331/EEG:

 
 

*

Richtlijn 88/331/EEG van de Raad van 13 juni 1988 houdende wijziging van Richtlijn 83/181/EEG houdende bepaling van de werkingssfeer van artikel 14, lid 1, onder d), van Richtlijn 77/388/EEG met betrekking tot de vrijstelling van de belasting over de toegevoegde waarde voor de definitieve invoer van bepaalde goederen

79

  

88/332/EEG:

 
 

*

Richtlijn van de Raad van 13 juni 1988 tot wijziging van een aantal richtlijnen betreffende het in de handel brengen van zaaizaad en pootgoed, ten einde te voorzien in toepassingsbepalingen voor de voorschriften inzake zaaizaad en pootgoed dat aan minder strenge eisen voldoet

82
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top