EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1988:072:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 72, 18 maart 1988


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 72
31e jaargang
18 maart 1988Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Verordening (EEG) nr. 694/88 van de Commissie van 17 maart 1988 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

1

  

Verordening (EEG) nr. 695/88 van de Commissie van 17 maart 1988 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

3

  

Verordening (EEG) nr. 696/88 van de Commissie van 17 maart 1988 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1678/85 van de Raad ten aanzien van de landbouwomrekeningskoers die geldt in de sector varkensvlees in Italië

5

  

Verordening (EEG) nr. 697/88 van de Commissie van 17 maart 1988 tot vaststelling van de minimumheffingen bij invoer van olijfolie en van de heffingen bij invoer van de overige produkten van de sector olijfolie

7

  

Verordening (EEG) nr. 698/88 van de Commissie van 17 maart 1988 betreffende de in de eerste tien dagen van maart 1988 in de sector melk en zuivelprodukten aangevraagde ARH-certificaten

10

 

*

Verordening (EEG) nr. 699/88 van de Commissie van 15 maart 1988 tot instelling van een voorlopig anti-dumpingrecht op de invoer van oxaalzuur van oorsprong uit Taiwan en uit Zuid-Korea

12

 

*

Verordening (EEG) nr. 700/88 van de Commissie van 17 maart 1988 houdende een aantal uitvoeringsbepalingen van de regeling inzake de invoer in de Gemeenschap van bepaalde produkten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël en Jordanië

16

 

*

Verordening (EEG) nr. 701/88 van de Commissie van 17 maart 1988 tot vaststelling van de communautaire producentenprijzen voor anjers en rozen in het kader van de invoerregeling voor bepaalde produkten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël en Jordanië

20

 

*

Verordening (EEG) nr. 702/88 van de Commissie van 17 maart 1988 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 327/88 houdende opening, voor het wijnoogstjaar 1987/1988, van een aanvullende distillatie op de in artikel 41 van Verordening (EEG) nr. 822/87 van de Raad bedoelde distillatie

22

 

*

Verordening (EEG) nr. 703/88 van de Commissie van 17 maart 1988 tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2183/87 en (EEG) nr. 2983/87 inzake de verkoop, tegen vooraf vastgestelde prijs, van in het bezit van de Griekse opslagbureaus zijnde krenten (basisprodukt) en sultanarozijnen (basisprodukt) van de oogst 1986

23

  

Verordening (EEG) nr. 704/88 van de Commissie van 17 maart 1988 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees zonder been voor de eerste bijzondere inschrijving in het kader van de in Verordening (EEG) nr. 481/88 bedoelde permanente verkoop bij inschrijving

25

 

*

Beschikking nr. 705/88/EGKS van de Commissie van 17 maart 1988 tot wijziging van Beschikking nr. 3483/82/EGKS betreffende de verplichting van de ondernemingen van de Gemeenschap opgave te doen van hun leveringen van bepaalde ijzer- en staalprodukten en tot wijziging van Beschikking nr. 1008/87/EGKS houdende wijziging voor Spanje en Portugal van de in de bijlagen van de Beschikkingen nr. 3485/85/EGKS en nr. 3483/82/EGKS opgenomen vragenlijsten

27

  

Verordening (EEG) nr. 706/88 van de Commissie van 17 maart 1988 tot vaststelling van extra bedragen voor produkten in de sector slachtpluimvee

40

  

Verordening (EEG) nr. 707/88 van de Commissie van 17 maart 1988 tot vaststelling van de bedragen die in de sector rundvlees moeten worden geheven op produkten die het Verenigd Koninkrijk hebben verlaten in de week van 29 februari tot en met 6 maart 1988

42

  

Verordening (EEG) nr. 708/88 van de Commissie van 17 maart 1988 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

44

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

88/161/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 27 januari 1988 betreffende een in overleg te voeren actie om de verkoop van visserijprodukten in de Bondsrepubliek Duitsland te bevorderen (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

46

  

88/162/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 1 februari 1988 inzake een in onderling overleg uit te voeren actie voor de toekenning van een wachtvergoeding ten behoeve van de vissers van bepaalde Lid-Staten van de Gemeenschap die hun visserijactiviteit in de wateren onder de soevereiniteit of de jurisdictie van Marokko hebben moeten stopzetten (Slechts de teksten in de Spaanse en de Portugese taal zijn authentiek)

50

  

88/163/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 2 februari 1988 betreffende de verzoeken om vergoeding in het kader van bepaalde acties voor de aanpassing van de capaciteit in de visserijsector

52

  

88/164/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 3 februari 1988 tot toelating van het warm uitsnijden van geslachte runderen in bepaalde inrichtingen in Nieuw-Zeeland

57

  

88/165/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 9 februari 1988 tot wijziging van Beschikking 83/355/EEG houdende machtiging voor een aantal Lid-Staten om voorlopig afwijkingen toe te staan van sommige bepalingen van Richtlijn 77/93/EEG van de Raad, ten aanzien van planten van Pinus L. van oorsprong uit Japan

59

 
  

Rectificaties

 
 

*

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 664/88 van de Commissie van 11 maart 1988 tot voortzetting van de in Verordening (EEG) nr. 723/78 bedoelde acties inzake verkoopbevordering en reclame in de sector melk en zuivelprodukten (PB nr. L 69 van 15.3.1988)

60

 

*

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 684/88 van de Commissie van 16 maart 1988 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen (PB nr. L 71 van 17.3.1988)

60
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top