Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1987:378:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 378, 31 december 1987


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 378
30e jaargang
31 december 1987Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EEG) nr. 4007/87 van de Raad van 22 december 1987 tot verlenging van de periode bedoeld in artikel 90, lid 1, en artikel 257, lid 1, van de Akte van Toetreding van Spanje en Portugal

1

 

*

Verordening (EEG) nr. 4008/87 van de Commissie van 23 december 1987 houdende uitvoeringsbepalingen van de invoerregeling die geldt voor produkten van onderverdeling 0714 10 90 van de gecombineerde nomenclatuur van oorsprong uit de andere overeenkomstsluitende partijen van de GATT dan Thailand

2

 

*

Verordening (EEG) nr. 4009/87 van de Commissie van 22 december 1987 tot vaststelling van de contingenten voor het jaar 1988 welke door Portugal kunnen worden toegepast bij invoer van bepaalde produkten van de sectoren eieren en slachtpluimvee van herkomst uit Spanje, en van uitvoeringsbepalingen ter zake

4

 

*

Verordening (EEG) nr. 4010/87 van de Commissie van 22 december 1987 tot vaststelling van de contingenten voor het jaar 1988 welke door Portugal kunnen worden toegepast bij invoer van bepaalde produkten van de sectoren eieren en slachtpluimvee van herkomst uit derde landen, en van uitvoeringsbepalingen ter zake

6

  

Verordening (EEG) nr. 4011/87 van de Commissie van 30 december 1987 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

9

  

Verordening (EEG) nr. 4012/87 van de Commissie van 30 december 1987 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

11

  

Verordening (EEG) nr. 4013/87 van de Commissie van 29 december 1987 tot vaststelling van de invoerheffingen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

13

  

Verordening (EEG) nr. 4014/87 van de Commissie van 29 december 1987 tot vaststelling van de invoerheffingen voor mengvoeders

18

  

Verordening (EEG) nr. 4015/87 van de Commissie van 30 december 1987 tot vaststelling van het bedrag van de steun voor gedroogde voedergewassen

21

  

Verordening (EEG) nr. 4016/87 van de Commissie van 30 december 1987 tot vaststelling van het steunbedrag voor sojabonen

24

  

Verordening (EEG) nr. 4017/87 van de Commissie van 29 december 1987 tot wijziging van de restituties bij de uitvoer van mout

25

  

Verordening (EEG) nr. 4018/87 van de Commissie van 30 december 1987 tot vaststelling van het bedrag van de steun in de sector oliehoudende zaden

27

  

Verordening (EEG) nr. 4019/87 van de Commissie van 22 december 1987 houdende vaststelling van de sluisprijzen en de heffingen in de sector slachtpluimvee

33

  

Verordening (EEG) nr. 4020/87 van de Commissie van 30 december 1987 tot wijziging van de voor de rijstsector geldende specifieke landbouwomrekeningskoersen

38

 

*

Verordening (EEG) nr. 4021/87 van de Commissie van 23 december 1987 tot instelling van een stelsel van invoervergunningen van toepassing op de invoer in Frankrijk van bepaald schoeisel van het type ,,espadrilles", van bepaalde pantoffels en van ander huisschoeisel

40

 

*

Verordening (EEG) nr. 4022/87 van de Commissie van 23 december 1987 tot opening, voor het wijnoogstjaar 1987/1988, van de in artikel 39 van Verordening (EEG) nr. 822/87 van de Raad bedoelde distillatie

45

 

*

Verordening (EEG) nr. 4023/87 van de Commissie van 23 december 1987 houdende opening van de mogelijkheid tot de in artikel 41, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 822/87 van de Raad bedoelde distillatie van tafelwijn voor het wijnoogstjaar 1987/1988

48

 

*

Verordening (EEG) Nr. 4024/87 van de Commissie van 23 december 1987 houdende wijziging van Verordening (EEG) Nr. 606/86 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer voor in Spanje ingevoerde zuivelprodukten van herkomst uit de Gemeenschap van de Tien

53

 

*

Verordening (EEG) nr. 4025/87 van de Commissie van 22 december 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 577/86 inzake de toepassing van compenserende bedragen toetreding voor sommige verwerkte produkten van de sector granen in verband met de toetreding van Spanje

56

 

*

Verordening (EEG) nr. 4026/87 van de Commissie van 22 december 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3351/87 tot invoering van een maatregel ten behoeve van maïs uit Spanje die wordt verzonden naar de Gemeenschap in haar samenstelling van 31 december 1985

57

 

*

Verordening (EEG) nr. 4027/87 van de Commissie van 23 december 1987 tot wijziging, voor het verkoopseizoen 1987/1988, van de uiterste datum voor het indienen van de oogstaangiften voor olievlas

58

  

Verordening (EEG) nr. 4028/87 van de Commissie van 30 december 1987 tot vaststelling van het steunbedrag voor katoen

59

  

Verordening (EEG) nr. 4029/87 van de Commissie van 30 december 1987 tot vaststelling van de minimumheffingen bij invoer van olijfolie en van de heffingen bij invoer van de overige produkten van de sector olijfolie

60

  

Verordening (EEG) nr. 4030/87 van de Commissie van 30 december 1987 houdende vaststelling voor de maand januari 1988 van het bedrag van de in Spanje toegepaste bijdrage voor de produkten waarvoor de controleregeling met betrekking tot de prijzen geldt

63

  

Verordening (EEG) nr. 4031/87 van de Commissie van 30 december 1987 tot vaststelling van de restitutie bij de produktie voor olijfolie die wordt gebruikt voor de vervaardiging van bepaalde vis- en groenteconserven

64

  

Verordening (EEG) nr. 4032/87 van de Commissie van 30 december 1987 houdende vaststelling van de heffingen bij invoer voor melasse

65

  

Verordening (EEG) nr. 4033/87 van de Commissie van 30 december 1987 tot vaststelling van de restitutie bij de produktie voor in de chemische industrie gebruikte witte suiker

66

  

Verordening (EEG) nr. 4034/87 van de Commissie van 30 december 1987 tot vaststelling van het steunbedrag voor erwten, tuin- en veldbonen en niet-bittere lupinen

67

  

Verordening (EEG) nr. 4035/87 van de Commissie van 30 december 1987 tot vaststelling van de invoerheffingen voor stroop en bepaalde andere produkten van de suikersector

72

  

Verordening (EEG) nr. 4036/87 van de Commissie van 30 december 1987 tot vaststelling van de verlaagde heffing bij invoer in Portugal van bepaalde hoeveelheden ruwe suiker bestemd voor de Portugese raffinaderijen

74

  

Verordening (EEG) nr. 4037/87 van de Commissie van 29 december 1987 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde produkten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen

75

  

Verordening (EEG) nr. 4038/87 van de Commissie van 30 december 1987 tot vaststelling van de uitvoerrestituties voor oliehoudende zaden

78

  

Verordening (EEG) nr. 4039/87 van de Commissie van 30 december 1987 tot vaststelling van de bij invoer van krenten en rozijnen toe te passen monetaire coëfficiënt

80

  

Verordening (EEG) nr. 4040/87 van de Commissie van 30 december 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3823/87 houdende instelling van een compenserende heffing bij invoer van verse citroenen van oorsprong uit Spanje (met uitzondering van de Canarische eilanden)

81

  

Verordening (EEG) nr. 4041/87 van de Commissie van 30 december 1987 tot vaststelling van de invoerheffingen in de sector melk en zuivelprodukten

82

  

Verordening (EEG) nr. 4042/87 van de Commissie van 30 december 1987 tot vaststelling van de invoerheffingen voor rijst en breukrijst

88

  

Verordening (EEG) nr. 4043/87 van de Commissie van 30 december 1987 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor rijst en breukrijst worden toegevoegd

91

  

Verordening (EEG) nr. 4044/87 van de Commissie van 30 december 1987 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere produkten van de suikersector

93

  

Verordening (EEG) nr. 4045/87 van de Commissie van 30 december 1987 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

95

  

Verordening (EEG) nr. 4046/87 van de Commissie van 30 december 1987 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

97

  

Verordening (EEG) nr. 4047/87 van de Commissie van 30 december 1987 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

99

  

Verordening (EEG) nr. 4048/87 van de Commissie van 30 december 1987 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

102

  

Verordening (EEG) nr. 4049/87 van de Commissie van 30 december 1987 tot wijziging van de restituties bij uitvoer voor granen en bepaalde soorten van meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

105

  

Verordening (EEG) nr. 4050/87 van de Commissie van 30 december 1987 tot wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag

108

  

Verordening (EEG) nr. 4051/87 van de Commissie van 30 december 1987 tot wijziging van de invoerheffingen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

110

  

Verordening (EEG) nr. 4052/87 van de Commissie van 30 december 1987 tot wijziging van de invoerheffingen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

112

  

Verordening (EEG) nr. 4053/87 van de Commissie van 30 december 1987 houdende vaststelling van de restituties die worden toegepast voor bepaalde produkten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen

115

  

Verordening (EEG) nr. 4054/87 van de Commissie van 30 december 1987 houdende vaststelling van de restituties welke van toepassing zijn op bepaalde zuivelprodukten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen

118

 
  

Rectificaties

 
 

*

RECTIFICATIE VOOR :# Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

120

  

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 3885/87 van de Commissie van 22 december 1987 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelprodukten (PB nr. L 365 van 24.12.1987)

123

  

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 3891/87 van de Commissie van 22 december 1987 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van olijfolie (PB nr. L 365 van 24.12.1987)

124
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top