Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1987:090:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 90, 2 april 1987


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 90
30e jaargang
2 april 1987Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EEG) nr. 943/87 van de Raad van 30 maart 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1417/78 inzake de steunregeling voor gedroogde voedergewassen

1

 

*

Verordening (EEG) nr. 944/87 van de Raad van 30 maart 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2743/75 ten aanzien van de vaststelling vooraf voor de uitvoerrestituties voor mengvoeders op basis van granen

2

 

*

Verordening (EEG) nr. 945/87 van de Raad van 30 maart 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1468/81 betreffende wederzijdse bijstand tussen de administratieve autoriteiten van de Lid-Staten en samenwerking tussen deze autoriteiten en de Commissie, met het oog op de juiste toepassing van de douane- en landbouwvoorschriften

3

  

Verordening (EEG) nr. 946/87 van de Commissie van 1 april 1987 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

5

  

Verordening (EEG) nr. 947/87 van de Commissie van 1 april 1987 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

7

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 948/87 VAN DE COMMISSIE, van 31 maart 1987, houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

9

  

Verordening (EEG) nr. 949/87 van de Commissie van 1 april 1987 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

12

  

Verordening (EEG) nr. 950/87 van de Commissie van 1 april 1987 tot vaststelling, voor Groot-Brittannië, van het bedrag van de variabele slachtpremie voor schapen en van de bedragen die moeten worden geheven op produkten bij het verlaten van regio 5

14

  

Verordening (EEG) nr. 951/87 van de Commissie van 1 april 1987 tot vaststelling van de invoerheffingen voor levende runderen en ander dan bevroren rundvlees

17

  

Verordening (EEG) nr. 952/87 van de Commissie van 1 april 1987 tot vaststelling van de invoerheffingen voor bevroren rundvlees

21

 

*

Verordening (EEG) nr. 953/87 van de Commissie van 1 april 1987 tot vaststelling voor de Lid-Staten van het inkomensverlies en van het premiebedrag per ooi en per vrouwelijke geit voor het verkoopseizoen 1986

25

 

*

Verordening (EEG) nr. 954/87 van de Commissie van 1 april 1987 inzake de bemonstering van de vangst ter bepaling van het percentage doelsoorten en beschermde soorten bij het vissen met kleinmazige netten

27

 

*

Verordening (EEG) nr. 955/87 van de Commissie van 1 april 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3440/84 inzake voorzieningen aan sleepnetten, Deense zegennetten (snurrevod) en soortgelijke netten

29

  

Verordening (EEG) nr. 956/87 van de Commissie van 1 april 1987 tot vaststelling van de uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit

30

  

Verordening (EEG) nr. 957/87 van de Commissie van 1 april 1987 houdende instelling van een compenserende heffing bij invoer van citroenen van oorsprong uit Spanje (met uitzondering van de Canarische eilanden)

33

  

Verordening (EEG) nr. 958/87 van de Commissie van 1 april 1987 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

35

  

Verordening (EEG) nr. 959/87 van de Commissie van 1 april 1987 tot vaststelling van de invoerheffingen voor melasse

36

  

Verordening (EEG) nr. 960/87 van de Commissie van 1 april 1987 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 42e deelinschrijving in het kader van de permanente inschrijving bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1659/86

38

 

*

Verklaring van de Franse Republiek die is afgelegd overeenkomstig artikel 1, sub j), van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen

39
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top