Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1987:050:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 50, 19 februari 1987


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 50
30e jaargang
19 februari 1987Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Verordening (EEG) nr. 487/87 van de Commissie van 18 februari 1987 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

1

  

Verordening (EEG) nr. 488/87 van de Commissie van 18 februari 1987 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

3

  

Verordening (EEG) nr. 489/87 van de Commissie van 18 februari 1987 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

5

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 490/87 VAN DE COMMISSIE, van 17 februari 1987, houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

7

 

*

Verordening (EEG) nr. 491/87 van de Commissie van 18 februari 1987 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op ovens met microgolven van postonderverdeling 85.12 E ex II, van oorsprong uit Zuid-Korea, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3924/86 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

10

 

*

Verordening (EEG) nr. 492/87 van de Commissie van 18 februari 1987 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 548/86 houdende nadere bepalingen voor de toepassing van de compenserende bedragen ,,toetreding" en van Verordening (EEG) nr. 594/86 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de compenserende bedragen ,,toetreding" die van toepassing zijn in het handelsverkeer van goederen die onder de Verordeningen (EEG) nr. 3033/80 en (EEG) nr. 3035/80 vallen

11

 

*

Verordening (EEG) nr. 493/87 van de Commissie van 18 februari 1987 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor het compenseren van nadeel dat wordt veroorzaakt wanneer bepaalde visserijen worden stopgezet

13

 

*

Verordening (EEG) nr. 494/87 van de Commissie van 18 februari 1987 houdende vaststelling van overgangsmaatregelen voor de invoer in Spanje van bepaalde levende varkens

15

 

*

Verordening (EEG) nr. 495/87 van de Commissie van 18 februari 1987 betreffende de verkoop overeenkomstig de in Verordening (EEG) nr. 2539/84 vastgestelde procedure van door bepaalde interventiebureaus opgeslagen en voor uitvoer bestemd rundvlees, houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1687/76 en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 3173/86

17

  

Verordening (EEG) nr. 496/87 van de Commissie van 18 februari 1987 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de 36e deelinschrijving in het kader van de permanente inschrijving bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1659/86

23

  

Verordening (EEG) nr. 497/87 van de Commissie van 18 februari 1987 houdende instelling van een compenserende heffing bij invoer van citroenen van oorsprong uit Spanje (met uitzondering van de Canarische eilanden)

24

  

Verordening (EEG) nr. 498/87 van de Commissie van 18 februari 1987 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

26

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

87/122/EEG:

 
 

*

Besluit van de Raad van 9 februari 1987 betreffende de sluiting van de tweede briefwisseling houdende een aanvulling op de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en Nieuw-Zeeland inzake de handel in vlees van schapen, lammeren en geiten, en houdende een regeling met betrekking tot clausule 2, eerste alinea, van die Overeenkomst

27

  

Tweede briefwisseling houdende een aanvulling op de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en Nieuw-Zeeland inzake de handel in vlees van schapen, lammeren en geiten, en houdende een regeling met betrekking tot clausule 2, eerste alinea, van die Overeenkomst

28

  

Commissie

  

87/123/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 15 december 1986 inzake een procedure op grond van artikel 85 van het EEG-Verdrag (IV/31.302 - Boussois/Interpane) (Slechts de teksten in de Duitse en de Franse taal zijn authentiek)

30

 
  

Rectificaties

 
  

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 441/87 van de Commissie van 12 februari 1987 houdende de intrekking van de compenserende heffing en tot wederinstelling van het preferentiële douanerecht bij invoer van citroenen van oorsprong uit Turkije (PB nr. L 43 van 13.2.1987)

38

 

*

RECTIFICATIE VOOR :# 86/431/EEG: Zevende richtlijn van de Commissie van 24 juni 1986 houdende aanpassing aan de technische vooruitgang van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen

38
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top