EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1986:359:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 359, 19 december 1986


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 359
29e jaargang
19 december 1986Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 3855/86 van de Raad van 16 december 1986 houdende correctie van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, alsmede van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op deze bezoldigingen en pensioenen, vastgesteld bij de Verordeningen (EGKS, EEG, Euratom) nr. 3580/85 en (EEG, Euratom, EGKS) nr. 2126/86

1

 

*

Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 3856/86 van de Raad van 16 december 1986 houdende aanpassing van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen, alsmede van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op deze bezoldigingen en pensioenen

5

 

*

Verordening (EEG) nr. 3857/86 van de Raad van 16 december 1986 houdende verlenging van het voorlopige anti-dumpingrecht op de invoer van fotokopieerapparaten voor gewoon papier van oorsprong uit Japan

9

  

Verordening (EEG) nr. 3858/86 van de Commissie van 18 december 1986 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

10

  

Verordening (EEG) nr. 3859/86 van de Commissie van 18 december 1986 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

12

  

Verordening (EEG) nr. 3860/86 van de Commissie van 18 december 1986 tot vaststelling van de minimumheffingen bij invoer van olijfolie en van de heffingen bij invoer van de overige produkten van de sector olijfolie

14

  

Verordening (EEG) nr. 3861/86 van de Commissie van 16 december 1986 houdende rectificatie van bepaalde uitvoerrestituties voor oliehoudende zaden die van toepassing zijn met ingang van 1 oktober 1986

17

  

Verordening (EEG) nr. 3862/86 van de Commissie van 18 december 1986 inzake de verkoop, tegen vooraf forfaitair vastgestelde prijzen, van rundvlees uit interventievoor-raden voor verwerking in de Gemeenschap en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 2961/86

19

  

Verordening (EEG) nr. 3863/86 van de Commissie van 18 december 1986 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2670/85 inzake de verkoop, tegen vooraf forfaitair vastgestelde prijzen, van voor uitvoer bestemd rundvlees, met been, uit de voorraden van bepaalde interventiebureaus

23

  

Verordening (EEG) nr. 3864/86 van de Commissie van 18 december 1986 betreffende een permanente inschrijving voor de vaststelling van uitvoerrestituties bij de verkoop van witte suiker uit de voorraden van het Duitse interventiebureau

28

  

Verordening (EEG) nr. 3865/86 van de Commissie van 18 december 1986 houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 3136/78 houdende uitvoeringsbepalingen van de regeling inzake de vaststelling bij openbare inschrijving van de heffing bij invoer voor olijfolie

32

 

*

Verordening (EEG) nr. 3866/86 van de Commissie van 18 december 1986 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 574/86 houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer

33

 

*

Verordening (EEG) nr. 3867/86 van de Commissie van 18 december 1986 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op bepaalde ontvangtoestellen voor radio en televisie van postonderverdelingen 85.15 A III ex b) en 85.15 C II c) van het gemeenschappelijk douanetarief, van oorsprong uit Roemenië, waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3599/85 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

34

  

Verordening (EEG) nr. 3868/86 van de Commissie van 18 december 1986 tot vaststelling van het prijsverschil voor witte suiker dat wordt toegepast bij de berekening van de heffing in de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte produkten en in de wijnsector

36

  

Verordening (EEG) nr. 3869/86 van de Commissie van 18 december 1986 tot vaststelling van de bedragen die in de sector rundvlees moeten worden geheven op produkten die het Verenigd Koninkrijk hebben verlaten in de week van 1 tot en met 7 december 1986

37

  

Verordening (EEG) nr. 3870/86 van de Commissie van 18 december 1986 houdende intrekking van de compenserende heffing op de invoer van clementines van oorsprong uit Cyprus

39

  

Verordening (EEG) nr. 3871/86 van de Commissie van 18 december 1986 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

40

  

Verordening (EEG) nr. 3872/86 van de Commissie van 18 december 1986 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst

41

  

Verordening (EEG) nr. 3873/86 van de Commissie van 18 december 1986 tot vaststelling van het bedrag van de steun in de sector oliehoudende zaden

44

  

Verordening (EEG) nr. 3874/86 van de Commissie van 18 december 1986 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en bepaalde soorten van meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

48

  

Verordening (EEG) nr. 3875/86 van de Commissie van 18 december 1986 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag

52

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Conferentie van de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lid-Staten

  

86/611/EEG, Euratom, EGKS:

 
 

*

Besluit van de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen van 15 december 1986 tot benoeming van de Voorzitter van de Commissie van de Europese Gemeenschappen

54

  

86/612/EEG, Euratom, EGKS:

 
 

*

Besluit van de Vertegenwoordigers van de Regeringen van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen van 15 december 1986 tot benoeming van de Vice-Voorzitters van de Commissie van de Europese Gemeenschappen

55

  

Raad

  

86/613/EEG:

 
 

*

Richtlijn 86/613/EEG van de Raad van 11 december 1986 betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen, de landbouwsector daarbij inbegrepen, en tot bescherming van het moederschap

56

 

*

Toepassing van artikel 27 van de zesde richtlijn van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de belasting over de toegevoegde waarde (Toestemming voor een door de Britse Regering gevraagde afwijkende maatregel)

59
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top