EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1986:152:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 152, 6 juni 1986


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 152
29e jaargang
6 juni 1986Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Verordening (EEG) nr. 1747/86 van de Commissie van 5 juni 1986 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

1

  

Verordening (EEG) nr. 1748/86 van de Commissie van 5 juni 1986 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

3

  

Verordening (EEG) nr. 1749/86 van de Commissie van 5 juni 1986 tot vaststelling van de minimumheffingen bij invoer van olijfolie en van de heffingen bij invoer van de overige produkten van de sector olijfolie

6

 

*

Verordening (EEG) nr. 1750/86 van de Commissie van 4 juni 1986 inzake het openen van extra contingenten voor invoer in de Gemeenschap van bepaalde textielprodukten van oorsprong uit Joegoslavië dat aan de handelsbeurzen van Berlijn 1986 deelneemt

9

 

*

Verordening (EEG) nr. 1751/86 van de Commissie van 4 juni 1986 inzake het openen van extra contingenten voor invoer in de Gemeenschap van bepaalde textielprodukten van oorsprong uit bepaalde derde landen die aan de handelsbeurzen van Berlijn 1986 deelnemen

12

 

*

Verordening (EEG) nr. 1752/86 van de Commissie van 4 juni 1986 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 330/86 tot verdeling van de voor bepaalde produkten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika vastgestelde invoercontingenten

19

  

Verordening (EEG) nr. 1753/86 van de Commissie van 5 juni 1986 tot vaststelling van de in de maand juni 1986 bij inschrijving en tegen een vastgestelde prijs krachtens artikel 2 bis van Verordening (EEG) nr. 2858/85 te verkopen hoeveelheden varkensvlees en tot bekendmaking van de resultaten van de inschrijving van 27 mei 1986

20

  

Verordening (EEG) nr. 1754/86 van de Commissie van 5 juni 1986 betreffende de verkoop op de markt van de Gemeenschap van interventievoorraden zachte tarwe en rogge tijdens de maanden juli en augustus 1986

22

  

Verordening (EEG) nr. 1755/86 van de Commissie van 5 juni 1986 houdende intrekking van de compenserende heffing en tot wederinstelling van het preferentiële douanerecht bij invoer van tomaten van oorsprong uit Turkije

24

  

Verordening (EEG) nr. 1756/86 van de Commissie van 2 juni 1986 houdende intrekking van de compenserende heffing op de invoer van tomaten van oorsprong uit de Canarische eilanden

25

  

Verordening (EEG) nr. 1757/86 van de Commissie van 5 juni 1986 houdende schorsing van de vaststelling vooraf van de restitutie bij uitvoer van mengvoeders op basis van granen

26

  

Verordening (EEG) nr. 1758/86 van de Commissie van 5 juni 1986 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

27

  

Verordening (EEG) nr. 1759/86 van de Commissie van 5 juni 1986 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en bepaalde soorten van meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

28

  

Verordening (EEG) nr. 1760/86 van de Commissie van 5 juni 1986 houdende vaststelling van de restituties die met ingang van 6 juni 1986 worden toegepast voor bepaalde produkten van de sector granen en de sector rijst, uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen

32

  

Verordening (EEG) nr. 1761/86 van de Commissie van 5 juni 1986 tot rectificatie van de monetaire compenserende bedragen

35

 

*

Verordening (EEG) nr. 1762/86 van de Commissie van 5 juni 1986 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1707/86 van de Raad betreffende de voorwaarden voor de invoer van landbouwprodukten van oorsprong uit derde landen ingevolge het ongeluk in de kerncentrale van Tchernobyl

41

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

86/214/EEG:

 
 

*

Richtlijn van de Raad van 26 mei 1986 tot wijziging van Richtlijn 79/117/EEG houdende verbod van het op de markt brengen en het gebruik van bestrijdingsmiddelen bevattende bepaalde actieve stoffen

45

  

86/215/EEG:

 
 

*

Richtlijn 86/215/EEG van de Raad van 26 mei 1986 tot wijziging van Richtlijn 66/403/EEG betreffende het in de handel brengen van pootaardappelen

46

  

86/216/EEG:

 
 

*

Richtlijn 86/216/EEG van de Raad van 26 mei 1986 tot wijziging, in verband met de toetreding van Portugal, van Richtlijn 83/416/EEG betreffende de toelating van geregelde interregionale luchtdiensten voor het vervoer van reizigers, post en goederen tussen de Lid-Staten

47

  

86/217/EEG:

 
 

*

Richtlijn 86/217/EEG van de Raad van 26 mei 1986 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake manometers voor luchtbanden van automobielen

48
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top