Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1984:339:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 339, 27 december 1984


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 339
27e jaargang
27 december 1984Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

......

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

84/639/EEG:

 
 

*

Besluit van de Raad van 10 december 1984 betreffende de sluiting van de Overeenkomst overleg Gemeenschap - COST inzake vijf gecoördineerde acties op het gebied van het milieu

1

  

Overeenkomst overleg Gemeenschap - COST inzake vijf gecoördineerde acties op het gebied van het milieu

2

  

84/640/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Raad van 10 december 1984 houdende machtiging tot stilzwijgende verlenging of handhaving van bepaalde tussen de Lid-Staten en derde landen gesloten vriendschaps-, handels- en scheepvaartverdragen en soortgelijke akkoorden

10

  

84/641/EEG:

 
 

*

Richtlijn 84/641/EEG van de Raad van 10 december 1984 houdende wijziging, inzonderheid wat de hulpverlening op reis betreft, van de eerste Richtlijn (73/239/EEG) tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en de uitoefening daarvan

21

  

84/642/EEG:

 
 

*

Richtlijn 84/642/EEG van de Raad van 11 december 1984 tot wijziging van Richtlijn 71/118/EEG inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van het handelsverkeer in vers vlees van pluimvee

26

  

84/643/EEG:

 
 

*

Richtlijn van de Raad van 11 december 1984 tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 72/461/EEG ten aanzien van bepaalde voorschriften betreffende mond- en klauwzeer en vesiculaire varkensziekte

27

  

84/644/EEG:

 
 

*

Richtlijn 84/644/EEG van de Raad van 11 december 1984 tot wijziging van Richtlijn 64/432/EEG ten aanzien van de gebufferde brucella-antigeentest, de micro- agglutinatietest en de melkringtest bij melkmonsters voor de opsporing van brucellose

30

  

84/645/EEG:

 
 

*

Richtlijn 84/645/EEG van de Raad van 11 december 1984 tot wijziging van Richtlijn 80/217/EEG tot vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest

33
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top