EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1984:297:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 297, 15 november 1984


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 297
27e jaargang
15 november 1984Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Verordening (EEG) nr. 3159/84 van de Commissie van 14 november 1984 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

1

  

Verordening (EEG) nr. 3160/84 van de Commissie van 14 november 1984 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

3

  

Verordening (EEG) nr. 3161/84 van de Commissie van 14 november 1984 tot vaststelling van de invoerheffingen voor rijst en breukrijst

5

  

Verordening (EEG) nr. 3162/84 van de Commissie van 14 november 1984 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor rijst en breukrijst worden toegevoegd

7

 

*

Verordening (EEG) nr. 3163/84 van de Commissie van 13 november 1984 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

9

 

*

Verordening (EEG) nr. 3164/84 van de Commissie van 13 november 1984 tot wijziging van kwantitatieve maxima welke voor de invoer van bepaalde textielprodukten van oorsprong uit India werden vastgesteld

12

 

*

Verordening (EEG) nr. 3165/84 van de Commissie van 14 november 1984 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 3137/82 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor de toekenning van de financiële vergoeding voor bepaalde visserijprodukten

14

 

*

Verordening (EEG) nr. 3166/84 van de Commissie van 14 november 1984 houdende vijfde wijziging van Verordening (EEG) nr. 2942/80 betreffende de wijze van aankoop van olijfolie door de interventiebureaus

16

  

Verordening (EEG) nr. 3167/84 van de Commissie van 14 november 1984 tot vaststelling, voor Groot-Brittannië, van het bedrag van de variabele slachtpremie voor schapen en van de bedragen die moeten worden geheven op produkten bij het verlaten van regio 5

17

  

Verordening (EEG) nr. 3168/84 van de Commissie van 14 november 1984 tot vaststelling van de invoerheffingen in de sector melk en zuivelprodukten

20

  

Verordening (EEG) nr. 3169/84 van de Commissie van 14 november 1984 tot wijziging van de restituties bij uitvoer voor granen en bepaalde soorten van meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

24

  

Verordening (EEG) nr. 3170/84 van de Commissie van 14 november 1984 tot vaststelling van het bedrag van de steun in de sector oliehoudende zaden

27

  

Verordening (EEG) nr. 3171/84 van de Commissie van 14 november 1984 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

29

  

Verordening (EEG) nr. 3172/84 van de Commissie van 14 november 1984 tot wijziging van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

30

  

Verordening (EEG) nr. 3173/84 van de Commissie van 14 november 1984 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de dertiende deelinschrijving in het kader van de permanente hoofdinschrijving bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2382/84

32

  

Verordening (EEG) nr. 3174/84 van de Commissie van 14 november 1984 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van ruwe suiker voor de elfde deelinschrijving in het kader van de permanente hoofdinschrijving bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2383/84

33

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

84/544/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 25 oktober 1984 tot verlenging van de tijdelijke schorsing van de status van bepaalde delen van het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland ten aanzien van klassieke varkenspest

34

  

84/545/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 26 oktober 1984 met betrekking tot de vaststelling van de maximumsteunbedragen voor boter en boterconcentraat voor de negenenzestigste bijzondere verkoop bij inschrijving die wordt gehouden in het kader van de in Verordening (EEG) nr. 1932/81 bedoelde permanente verkoop bij inschrijving

36

  

84/546/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 26 oktober 1984 met betrekking tot de vaststelling van de minimumverkoopprijs van boter voor de achtentachtigste bijzondere verkoop bij inschrijving die wordt gehouden in het kader van de in Verordening (EEG) nr. 262/79 bedoelde permanente verkoop bij inschrijving

38

  

84/547/EEG:

 
 

*

Zevenenveertigste Richtlijn 84/547/EEG van de Commissie van 26 oktober 1984 tot wijziging van de bijlagen bij Richtlijn 70/524/EEG van de Raad betreffende toevoegingsmiddelen in de diervoeding

40

  

84/548/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 7 november 1984 houdende tweede wijziging van Beschikking 81/10/EEG tot vaststelling van de gebieden waaruit Griekenland geen runderen en varkens en geen vers vlees van runderen, varkens, geiten en schapen naar de andere Lid-Staten zendt, alsmede houdende intrekking van Beschikking 84/374/EEG betreffende bepaalde beschermingsmaatregelen tegen mond- en klauwzeer in Griekenland

44
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top