EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1984:090:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 90, 1 april 1984


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 90
27e jaargang
1 april 1984Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EEG) nr. 855/84 van de Raad van 31 maart 1984 inzake de berekening en de afbraak van de monetaire compenserende bedragen voor bepaalde landbouwprodukten

1

 

*

Verordening (EEG) nr. 856/84 van de Raad van 31 maart 1984 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 804/68 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten

10

 

*

Verordening (EEG) nr. 857/84 van de Raad van 31 maart 1984 houdende algemene voorschriften voor de toepassing van de in artikel 5 quater van Verordening (EEG) nr. 804/68 bedoelde heffing in de sector melk en zuivelprodukten

13

 

*

Verordening (EEG) nr. 858/84 van de Raad van 31 maart 1984 tot vaststelling voor het melkprijsjaar 1984/1985 van de richtprijs voor melk en van de interventieprijzen voor boter, magere-melkpoeder, Grana-Padano- en Parmigiano-Reggianokaas

17

 

*

Verordening (EEG) nr. 859/84 van de Raad van 31 maart 1984 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2915/79 ten aanzien van de toepassing van een verlaagde heffing voor bepaalde kaassoorten

19

 

*

Verordening (EEG) nr. 860/84 van de Raad van 31 maart 1984 tot vaststelling van de drempelprijzen voor bepaalde zuivelprodukten voor het melkprijsjaar 1984/1985

20

 

*

Verordening (EEG) nr. 861/84 van de Raad van 31 maart 1984 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1079/77 voor wat betreft de medeverantwoordelijkheidsheffing in de sector melk en zuivelprodukten

21

 

*

Verordening (EEG) nr. 862/84 van de Raad van 31 maart 1984 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1269/79 ten aanzien van de voorwaarden voor de afzet tegen verlaagde prijs in het melkprijsjaar 1984/1985 van boter bestemd voor rechtstreekse consumptie

22

 

*

Verordening (EEG) nr. 863/84 van de Raad van 31 maart 1984 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1723/81 ten aanzien van de mogelijkheid om steun te verlenen voor het gebruik van boter voor de vervaardiging van bepaalde voedingsmiddelen

23

 

*

Verordening (EEG) nr. 864/84 van de Raad van 31 maart 1984 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3667/83 inzake de voortzetting van de invoer, onder bijzondere voorwaarden, van boter uit Nieuw-Zeeland in het Verenigd Koninkrijk

24

 

*

Verordening (EEG) nr. 865/84 van de Raad van 31 maart 1984 houdende vaststelling van de algemene voorschriften voor de toekenning van steun voor gecondenseerde ondermelk bestemd voor voederdoeleinden

25

 

*

Verordening (EEG) nr. 866/84 van de Raad van 31 maart 1984 tot vaststelling van bijzondere maatregelen op grond waarvan zuivelprodukten noch voor de regeling van het actieve veredelingsverkeer, noch voor bepaalde gebruikelijke behandelingen in aanmerking komen

27

 

*

Verordening (EEG) nr. 867/84 van de Raad van 31 maart 1984 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 986/68 houdende vaststelling van de algemene voorschriften voor de toekenning van steun voor ondermelk en magere-melkpoeder bestemd voor voederdoeleinden

29

 

*

Verordening (EEG) nr. 868/84 van de Raad van 31 maart 1984 tot vaststelling van de oriëntatieprijs en de interventieprijs voor geslachte volwassen runderen voor het verkoopseizoen 1984/1985

30

 

*

Verordening (EEG) nr. 869/84 van de Raad van 31 maart 1984 betreffende de toepassing van het communautaire indelingsschema voor geslachte volwassen runderen bij de interventiemaatregelen in de sector rundvlees en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1202/82

32

 

*

Verordening (EEG) nr. 870/84 van de Raad van 31 maart 1984 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1199/82 betreffende de toekenning van een aanvullende premie voor het aanhouden van het zoogkoeienbestand in Ierland en in Noord-Ierland

34

 

*

Verordening (EEG) nr. 871/84 van de Raad van 31 maart 1984 houdende vierde wijziging van Verordening (EEG) nr. 1837/80 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector schape- en geitevlees, en houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 950/68 betreffende het gemeenschappelijk douanetarief

35

 

*

Verordening (EEG) nr. 872/84 van de Raad van 31 maart 1984 tot vaststelling van de algemene voorschriften voor de toekenning van de premie aan de producenten van schapevlees en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2643/80

40

 

*

Verordening (EEG) nr. 873/84 van de Raad van 31 maart 1984 tot vaststelling van de basisprijzen en de interventieprijzen in de sector schapevlees voor het verkoopseizoen 1984/1985

42

 

*

Verordening (EEG) nr. 874/84 van de Raad van 31 maart 1984 tot vaststelling van de streefprijs en de forfaitaire produktiesteun in de sector gedroogde voedergewassen voor het verkoopseizoen 1984/1985

44

 

*

Verordening (EEG) nr. 875/84 van de Raad van 31 maart 1984 tot vaststelling van de steun voor zijderupsen voor het teeltseizoen 1984/1985

46

 

*

Verordening (EEG) nr. 876/84 van de Raad van 31 maart 1984 inzake de voor de sector schape- en geitevlees in de laatste drie kwartalen van 1984 voor bepaalde derde landen geldende invoerregeling

47
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top