EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1981:338:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 338, 25 november 1981


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 338
24e jaargang
25 november 1981Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Verordening (EEG) nr. 3336/81 van de Commissie van 24 november 1981 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

1

  

Verordening (EEG) nr. 3337/81 van de Commissie van 24 november 1981 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

3

 

*

Verordening (EEG) nr. 3338/81 van de Commissie van 20 november 1981 betreffende de regeling van toepassing op de invoer in Frankrijk van bepaalde textielprodukten van oorsprong uit de Volksrepubliek China

5

 

*

Verordening (EEG) nr. 3339/81 van de Commissie van 20 november 1981 betreffende de regeling van toepassing op de invoer in Frankrijk van blouses (categorie 7) van oorsprong uit Indonesië

7

 

*

Verordening (EEG) nr. 3340/81 van de Commissie van 20 november 1981 betreffende de regeling van toepassing op de invoer in de Gemeenschap van zakdoeken van oorsprong uit Macao

9

 

*

Verordening (EEG) nr. 3341/81 van de Commissie van 24 november 1981 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2844/81 voor wat betreft de invoer van champignonconserven van oorsprong uit derde landen

11

 

*

Verordening (EEG) nr. 3342/81 van de Commissie van 24 november 1981 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2931/81 houdende schorsing van de douanerechten bij invoer in de Gemeenschap van de Negen voor bepaalde landbouwprodukten van herkomst uit Griekenland

13

 

*

Verordening (EEG) nr. 3343/81 van de Commissie van 24 november 1981 houdende wederinstelling van de heffing van invoerrechten van toepassing op kleding, handschoenen en ander kledingtoebehoren van postonderverdeling 42.03 A, B II, B III en C, van oorsprong uit India waarvoor de in Verordening (EEG) nr. 3322/80 van de Raad vermelde tariefpreferenties zijn verleend

16

  

Verordening (EEG) nr. 3344/81 van de Commissie van 24 november 1981 tot vaststelling van het bedrag van de steun in de sector oliehoudende zaden

17

  

Verordening (EEG) nr. 3345/81 van de Commissie van 24 november 1981 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor kool- en raapzaad

19

  

Verordening (EEG) nr. 3346/81 van de Commissie van 24 november 1981 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

21

  

Verordening (EEG) nr. 3347/81 van de Commissie van 24 november 1981 tot wijziging van de invoerheffingen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

22

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

81/933/EEG:

 
 

*

Richtlijn 81/933/EEG van de Raad van 17 november 1981 tot wijziging van de Richtlijnen 69/169/EEG en 78/1035/EEG voor wat betreft de belastingvrijstellingen die van toepassing zijn in het internationale reizigersverkeer en bij invoer van uit derde landen afkomstige kleine zendingen goederen zonder commercieel karakter

24

  

81/934/EEG:

 
 

*

Richtlijn 81/934/EEG van de Raad van 17 november 1981 tot wijziging van Richtlijn 74/651/EEG inzake de bij invoer van kleine zendingen goederen zonder commercieel karakter toepasselijke belastingvrijstellingen binnen de Gemeenschap

25

  

Commissie

  

81/935/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 9 november 1981 met betrekking tot de uitvoering van de hervorming van de landbouwstructuur in Ierland overeenkomstig Richtlijn 72/159/EEG van de Raad (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

26

  

81/936/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 10 november 1981 met betrekking tot de uitvoering van de hervorming van de landbouwstructuur in Nederland overeenkomstig Richtlijn 72/159/EEG van de Raad (Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek)

27

  

81/937/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 10 november 1981 met betrekking tot de uitvoering van de landbouwstructuurhervorming in Italië overeenkomstig titel II van Richtlijn 75/268/EEG van de Raad (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

28

  

81/938/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 10 november 1981 betreffende de uitvoering van de hervorming van de landbouwstructuur in het Groothertogdom Luxemburg overeenkomstig Richtlijn 72/159/EEG van de Raad en titel II van Richtlijn 75/268/EEG van de Raad (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

29

  

81/939/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 10 november 1981 met betrekking tot de uitvoering van de hervorming van de landbouwstructuur in Denemarken overeenkomstig Richtlijn 72/159/EEG van de Raad (Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek)

31

  

81/940/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 10 november 1981 houdende goedkeuring van het programma tot stimulering van de landbouwontwikkeling in de probleemgebieden van Noord-Ierland, overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 1942/81 van de Raad (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)

32

  

81/941/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 10 november 1981 betreffende de vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de zestiende deelinschrijving in het kader van de permanente hoofdinschrijving krachtens Verordening (EEG) nr. 2041/81

33

  

81/942/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 10 november 1981 betreffende de vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer voor de veertiende deelinschrijving voor ruwe suiker krachtens Verordening (EEG) nr. 2235/81

34

  

81/943/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 11 november 1981 betreffende het vervoer van zachte tarwe als voedselhulp naar het Koninkrijk Lesotho (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

35

  

81/944/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 11 november 1981 betreffende het vervoer van zachte tarwe als voedselhulp naar de Republiek Zambia (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

37

  

81/945/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 10 november 1981 betreffende een door de Belgische Regering voorgenomen steunmaatregel ten behoeve van bepaalde investeringen die door een Belgische onderneming zijn verricht voor het in werking stellen van een produktiecapaciteit van argon (Slechts de teksten in de Franse en de Nederlandse taal zijn authentiek)

39

  

81/946/EEG:

 
 

*

Besluit van de Commissie van 20 november 1981 houdende beëindiging van de anti-dumpingprocedure betreffende de invoer van produkten van duplex-, triplex- en multiplexhout en van met fineer bekleed hout van oorsprong uit Canada en de Verenigde Staten van Amerika

42
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top