EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1981:319:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 319, 7 november 1981


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 319
24e jaargang
7 november 1981Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

......

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

81/853/EEG:

 
 

*

Richtlijn 81/853/EEG van de Raad van 19 oktober 1981 tot wijziging van Richtlijn 79/695/EEG inzake de harmonisatie van de procedures voor het in het vrije verkeer brengen van goederen

1

  

81/854/EEG:

 
 

*

Richtlijn 81/854/EEG van de Raad van 19 oktober 1981 tot aanpassing van Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de vogelstand, in verband met de toetreding van Griekenland

3

  

81/855/EEG:

 
 

*

Richtlijn 81/855/EEG van de Raad van 19 oktober 1981 tot aanpassing van Richtlijn 79/869/EEG inzake de meetmethodes en de frequentie van de bemonstering en de analyse van het oppervlaktewater dat is bestemd voor produktie van drinkwater in de Lid-Staten, in verband met de toetreding van Griekenland

16

  

81/856/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Raad van 19 oktober 1981 tot aanpassing van Beschikking 77/795/EEG tot instelling van een gemeenschappelijke procedure voor de uitwisseling van informatie over de kwaliteit van zoet oppervlaktewater in de Gemeenschap, in verband met de toetreding van Griekenland

17

  

81/857/EEG:

 
 

*

Richtlijn 81/857/EEG van de Raad van 19 oktober 1981 tot aanpassing van Richtlijn 80/779/EEG betreffende grenswaarden en richtwaarden van de luchtkwaliteit voor zwaveldioxyde en zwevende deeltjes, in verband met de toetreding van Griekenland

18

  

81/858/EEG:

 
 

*

Richtlijn 81/858/EEG van de Raad van 19 oktober 1981 tot aanpassing van Richtlijn 80/778/EEG betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water, in verband met de toetreding van Griekenland

19

  

81/859/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Raad van 19 oktober 1981 betreffende de aanwijzing en de wijze van functioneren van een coördinatielaboratorium inzake klassieke varkenspest

20

  

81/860/EEG:

 
 

*

Besluit van de Raad van 19 oktober 1981 betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tot wijziging van de Overeenkomst inzake de interimverlenging van het Protocol bij de Overeenkomst tussen de Regering van de Republiek Senegal en de Europese Economische Gemeenschap inzake de visserij voor de Senegalese kust

22

  

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tot wijziging van de Overeenkomst inzake de interimverlenging van het Protocol bij de Overeenkomst tussen de Regering van de Republiek Senegal en de Europese Economische Gemeenschap inzake de visserij voor de Senegalese kust

23
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top