Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1980:375:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 375, 31 december 1980


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 375
23e jaargang
31 december 1980Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

......

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

80/1263/EEG:

 
 

*

Eerste Richtlijn 80/1263/EEG van de Raad van 4 december 1980 betreffende de invoering van een Europees rijbewijs

1

  

80/1264/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Raad van 15 december 1980 tot wijziging van Beschikking 71/143/EEG houdende vaststelling van een mechanisme voor financiële bijstand op middellange termijn

16

  

80/1265/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Raad van 15 december 1980 tot vaststelling van het jaarverslag over de economische situatie van de Gemeenschap (1980) en van de richtsnoeren voor de economische politiek in 1981

17

  

80/1266/EEG:

 
 

*

Richtlijn 80/1266/EEG van de Raad van 16 december 1980 inzake de toekomstige samenwerking en onderlinge bijstand van de Lid-Staten op het gebied van het onderzoek naar de oorzaken van luchtvaartongevallen

32

  

80/1267/EEG:

 
 

*

Richtlijn 80/1267/EEG van de Raad van 16 december 1980 tot wijziging van Richtlijn 70/156/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid- Staten betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan

34

  

80/1268/EEG:

 
 

*

Richtlijn 80/1268/EEG van de Raad van 16 december 1980 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake het brandstofverbruik van motorvoertuigen

36

  

80/1269/EEG:

 
 

*

Richtlijn 80/1269/EEG van de Raad van 16 december 1980 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake het motorvermogen van motorvoertuigen

46

  

80/1270/EEG:

 
 

*

Besluit van de Raad van 22 december 1980 betreffende een aanvullende actie ter bestrijding van de armoede

68

  

80/1271/EEG:

 
 

*

Richtlijn 80/1271/EEG van de Raad van 22 december 1980 houdende aanpassing van Richtlijn 73/173/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de Lid-Staten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van bepaalde gevaarlijke preparaten (oplosmiddelen) naar aanleiding van de toetreding van de Helleense Republiek tot de Europese Gemeenschappen

70

  

80/1272/EEG:

 
 

*

Richtlijn 80/1272/EEG van de Raad van 22 december 1980 houdende aanpassing, ingevolge de toetreding van Griekenland, van Richtlijn 80/780/EEG inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid- Staten betreffende achteruitkijkspiegels van tweewielige motorvoertuigen, met of zonder zijspan, en de bevestiging ervan op deze voertuigen

73

  

80/1273/EEG:

 
 

*

Richtlijn 80/1273/EEG van de Raad van 22 december 1980 tot wijziging, in verband met de toetreding van Griekenland, van Richtlijn 80/154/EEG inzake de onderlinge erkenning van de diploma's, certificaten en andere titels van de verloskundige, tevens houdende maatregelen tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening van het recht van vestiging en vrij verrichten van diensten

74

  

80/1274/EEG:

 
 

*

Richtlijn van de Raad van 22 december 1980 tot aanpassing van Richtlijn 64/432/ EEG inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens en Richtlijn 80/217/EEG tot vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van klassieke varkenspest ingevolge de toetreding van Griekenland

75

  

80/1275/EEG:

 
 

*

Richtlijn 80/1275/EEG van de Raad van 22 december 1980 houdende wijziging van Richtlijn 72/464/EEG betreffende de belasting, andere dan omzetbelasting, op het verbruik van tabaksfabrikaten

76

  

80/1276/EEG:

 
 

*

Richtlijn 80/1276/EEG van de Raad van 22 december 1980 tot wijziging in verband met de toetreding van Griekenland van de Richtlijnen 76/893/EEG, 79/693/EEG en 80/777/EEG voor wat het aantal stemmen betreft dat vereist is voor de meerderheid in het kader van de procedure van het Permanent Comité voor levensmiddelen

77

  

80/1277/EEG, Euratom, EGKS:

 
 

*

Besluit van de Raad van 22 december 1980 houdende benoeming van een aanvullend lid van de Rekenkamer

78
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top