EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1980:090:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 90, 3 april 1980


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 90
23e jaargang
3 april 1980Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Verordening (EEG) nr. 827/80 van de Commissie van 2 april 1980 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

1

  

Verordening (EEG) nr. 828/80 van de Commissie van 2 april 1980 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

3

  

Verordening (EEG) nr. 829/80 van de Commissie van 2 april 1980 tot vaststelling van de invoerheffingen voor rijst en breukrijst

5

  

Verordening (EEG) nr. 830/80 van de Commissie van 2 april 1980 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor rijst en breukrijst worden toegevoegd

7

  

Verordening (EEG) nr. 831/80 van de Commissie van 2 april 1980 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm

9

  

Verordening (EEG) nr. 832/80 van de Commissie van 2 april 1980 tot vaststelling van het bedrag van de steun in de sector oliehoudende zaden

11

  

Verordening (EEG) nr. 833/80 van de Commissie van 2 april 1980 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor kool- en raapzaad

13

  

Verordening (EEG) nr. 834/80 van de Commissie van 2 april 1980 tot wijziging van de elementen voor de berekening van de differentiële bedragen voor kool- en raapzaad

15

  

Verordening (EEG) nr. 835/80 van de Commissie van 2 april 1980 tot vaststelling van de minimumheffingen bij invoer van olijfolie en van de heffingen bij invoer van de overige produkten van de sector olijfolie

18

  

Verordening (EEG) nr. 836/80 van de Commissie van 2 april 1980 houdende wijziging van de restituties bij de uitvoer van mout

21

  

Verordening (EEG) nr. 837/80 van de Commissie van 2 april 1980 houdende vaststelling van het bedrag dat op de heffing bij invoer van rijst uit de Arabische Republiek Egypte in mindering moet worden gebracht

23

  

Verordening (EEG) nr. 838/80 van de Commissie van 2 april 1980 tot vaststelling van het bedrag waarmee het variabele element van de heffing op zemelen en slijpsel van oorsprong uit Egypte moet worden verminderd

25

  

Verordening (EEG) nr. 839/80 van de Commissie van 2 april 1980 tot vaststelling van het bedrag waarmee het variabele element van de heffing op zemelen en slijpsel van oorsprong uit Algerije, Marokko en Tunesië moet worden verminderd

27

  

Verordening (EEG) nr. 840/80 van de Commissie van 28 maart 1980 houdende tijdelijke schorsing van de interventieaankopen voor rundvlees in sommige Lid-Staten

29

 

*

Verordening (EEG) nr. 841/80 van de Commissie van 2 april 1980 tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1407/78 houdende vaststelling van een compenserende heffing op de invoer in België, de Bondsrepubliek Duitsland, Luxemburg en Nederland van in Frankrijk uit landbouwprodukten verkregen ethylalcohol en op de invoer in België en Luxemburg van in Frankrijk verkregen alcoholazijn

30

 

*

Verordening (EEG) nr. 842/80 van de Commissie van 2 april 1980 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, sluiers, voiles en dergelijke artikelen, andere dan van brei- of haakwerk, van wol, van katoen, van synthetische of van kunstmatige textielvezels, van de categorie van produkten nr. 84 (codenummer 0840), van oorsprong uit de Filippijnen, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 2894/79 van de Raad

31

  

Verordening (EEG) nr. 843/80 van de Commissie van 2 april 1980 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor kool- en raapzaad

33

  

Verordening (EEG) nr. 844/80 van de Commissie van 2 april 1980 tot wijziging van het basisbedrag van de invoerheffing voor stroop en sommige andere produkten van de suikersector

35

  

Verordening (EEG) nr. 845/80 van de Commissie van 2 april 1980 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte en ruwe suiker

36

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

80/366/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Raad van 26 maart 1980 tot wijziging van de vijfde Beschikking 76/538/EEG betreffende de gelijkstelling van in derde landen verrichte veldkeuringen van voor de voortbrenging van zaaizaad dienende gewassen

37

  

80/367/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Raad van 26 maart 1980 tot wijziging van de vijfde Beschikking 76/539/EEG betreffende de gelijkstelling van in derde landen voortgebracht zaaizaad

39

  

80/368/EEG:

 
 

*

Elfde Richtlijn 80/368/EEG van de Raad van 26 maart 1980 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid- Staten inzake omzetbelasting - Uitsluiting van de Franse overzeese departementen van de werkingssfeer van Richtlijn 77/388/EEG

41

  

80/369/EEG:

 
 

*

Richtlijn 80/369/EEG van de Raad van 26 maart 1980 waarbij de Franse Republiek wordt gemachtigd Richtlijn 72/464/EEG en Richtlijn 79/32/EEG betreffende de belasting, andere dan omzetbelasting, op het verbruik van tabaksfabrikaten, niet in de Franse overzeese departementen toe te passen

42

  

80/370/EEG:

 
 

*

Richtlijn 80/370/EEG van de Raad van 26 maart 1980 tot wijziging van Richtlijn 72/159/EEG betreffende de modernisering van landbouwbedrijven

43

  

80/371/EEG:

 
 

*

Richtlijn 80/371/EEG van de Raad van 26 maart 1980 houdende afwijking, ten behoeve van de Franse Republiek, van Richtlijn 73/403/EEG inzake de synchronisatie van algemene volkstellingen

44

  

80/372/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Raad van 26 maart 1980 betreffende chloorfluorkoolstofverbindingen in het milieu

45

  

Commissie

  

80/373/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 31 maart 1980 tot verlenging van de geldigheidsduur van het vergunningstelsel voor het handelsverkeer van ruwe aardolie en/of aardolieprodukten tussen Italië en de andere Lid-Staten, neergelegd in Beschikking 79/589/EEG (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

46

  

80/374/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 31 maart 1980 tot verlenging van de geldigheidsduur van het vergunningstelsel voor het handelsverkeer van ruwe aardolie en/of aardolieprodukten tussen Frankrijk en de andere Lid-Staten, neergelegd in Beschikking 79/126/EEG (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek)

47
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top