EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1979:336:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 336, 29 december 1979


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 336
22e jaargang
29 december 1979Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2955/79 van de Raad van 18 december 1979 houdende aanpassing van de percentages bedoeld in artikel 13, lid 9, van bijlage VII van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen, betreffende de dagvergoeding voor dienstreizen

1

 

*

Verordening (EEG) nr. 2956/79 van de Raad van 20 december 1979 betreffende de opening, de verdeling en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor bevroren rundvlees van onderverdeling 02.01 A II b) van het gemeenschappelijk douanetarief (1980)

3

 

*

Verordening (EEG) nr. 2957/79 van de Raad van 20 december 1979 betreffende de opening van een communautair tariefcontingent voor vers, gekoeld of bevroren rundvlees van hoge kwaliteit van de posten 02.01 A II a) en 02.01 A II b) van het gemeenschappelijk douanetarief

5

 

*

Verordening (EEG) nr. 2958/79 van de Raad van 20 december 1979 betreffende de opening van een communautair tariefcontingent voor bevroren buffelvlees van post 02.01 A II b) 4 bb) 33 van het gemeenschappelijk douanetarief

6

 

*

Verordening (EEG) nr. 2959/79 van de Raad van 20 december 1979 betreffende de levering van magere-melkpoeder aan het Wereldvoedselprogramma als dringende voedselhulp ten behoeve van de Cambodjaanse bevolking in het kader van Verordening (EEG) nr. 938/79

7

 

*

Verordening (EEG) nr. 2960/79 van de Raad van 20 december 1979 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 352/79 houdende machtiging tot het versnijden van Duitse rode wijn met ingevoerde rode wijn

8

 

*

Verordening (EEG) nr. 2961/79 van de Raad van 20 december 1979 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 337/79 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt en van Verordening (EEG) nr. 338/79 houdende vaststelling van bijzondere bepalingen betreffende in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen

9

 

*

Verordening (EEG) nr. 2962/79 van de Raad van 20 december 1979 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 348/79 houdende maatregelen tot aanpassing van het wijnbouwpotentieel aan de behoeften van de markt

10

 

*

Verordening (EEG) nr. 2963/79 van de Raad van 20 december 1979 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3164/76 betreffende het communautair contingent voor het goederenvervoer over de weg tussen de Lid-Staten, voor wat betreft de verhoging van het contingent

11

 

*

Verordening (EEG) nr. 2964/79 van de Raad van 20 december 1979 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3164/76 betreffende het communautair contingent voor het goederenvervoer over de weg tussen de Lid-Staten, voor wat betreft de invoering van communautaire vergunningen voor korte duur

12

 

*

Verordening (EEG) nr. 2965/79 van de Commissie van 18 december 1979 houdende vaststelling van de voorwaarden waarvan de indeling van bepaalde zuivelprodukten onder bepaalde tariefposten afhankelijk wordt gesteld

15

 

*

Verordening (EEG) nr. 2966/79 van de Commissie van 18 december 1979 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1054/68 houdende vaststelling van de lijst van organisaties voor de afgifte van certificaten ten behoeve van de indeling van sommige zuivelprodukten uit derde landen onder bepaalde tariefposten

21

 

*

Verordening (EEG) nr. 2967/79 van de Commissie van 18 december 1979 tot vaststelling van de voorwaarden voor de verwerking van bepaalde in het kader van een preferentiële regeling ingevoerde kaassoorten

23

 

*

Verordening (EEG) nr. 2968/79 van de Commissie van 20 december 1979 houdende uitvoeringsvoorschriften inzake de administratieve bijstand bij uitvoer van zachte gerijpte kaas bereid uit koemelk, die onder speciale voorwaarden in een derde land mag worden ingevoerd

25

 

*

Verordening (EEG) nr. 2969/79 van de Commissie van 18 december 1979 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 210/69 betreffende de wederzijdse mededeling van gegevens door de Lid-Staten en de Commissie in de sector melk en zuivelprodukten

29

 

*

Verordening (EEG) nr. 2970/79 van de Commissie van 21 december 1979 houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 192/75 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de restituties bij uitvoer voor landbouwprodukten

32

 

*

Verordening (EEG) nr. 2971/79 van de Commissie van 21 december 1979 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 193/75 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor landbouwprodukten

34

 

*

Verordening (EEG) nr. 2972/79 van de Commissie van 21 december 1979 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van de invoerregelingen die in de sector rundvlees zijn ingesteld bij Verordening (EEG) nr. 2957/79 en Verordening (EEG) nr. 2958/79

37

 

*

Verordening (EEG) nr. 2973/79 van de Commissie van 21 december 1979 houdende uitvoeringsbepalingen van de regeling inzake het verlenen van bijstand bij uitvoer van produkten van de sector rundvlees waarvoor een bijzondere behandeling geldt bij invoer in een derde land

44

 

*

Verordening (EEG) nr. 2974/79 van de Commissie van 21 december 1979 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 571/78 inzake het stelsel van invoer- en uitvoercertificaten in de sector rundvlees

49

 

*

Verordening (EEG) nr. 2975/79 van de Commissie van 27 december 1979 tot vaststelling van het aantal jonge mannelijke runderen dat in het eerste kwartaal van 1980 onder bijzondere voorwaarden mag worden ingevoerd

52

 

*

Verordening (EEG) nr. 2976/79 van de Commissie van 27 december 1979 tot vaststelling van de hoeveelheden bevroren rundvlees voor verwerking die in het eerste kwartaal van 1980 op bijzondere voorwaarden kunnen worden ingevoerd

54

  

Verordening (EEG) nr. 2977/79 van de Commissie van 27 december 1979 houdende tijdelijke schorsing van de interventieaankopen voor rundvlees in sommige Lid-Staten

55

 

*

Verordening (EEG) nr. 2978/79 van de Commissie van 27 december 1979 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1515/79 met betrekking tot de toepassing van de laagste restitutievoet bij uitvoer van bepaalde produkten van de sector rundvlees

56

  

Verordening (EEG) nr. 2979/79 van de Commissie van 27 december 1979 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2140/79 ten aanzien van de monetaire compenserende bedragen toe te passen op bepaalde produkten in de sector rundvlees

57

 

*

Verordening (EEG) nr. 2980/79 van de Commissie van 27 december 1979 tot vaststelling van de hoeveelheid vers, gekoeld of bevroren kwaliteitsrundvlees dat in het eerste kwartaal van 1980 op bijzondere voorwaarden kan worden ingevoerd

59
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top