EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1978:194:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 194, 19 juli 1978


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 194
21e jaargang
19 juli 1978Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Verordening (EEG) nr. 1686/78 van de Commissie van 18 juli 1978 houdende vaststelling van de heffingen bij invoer die van toepassing zijn op granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

1

  

Verordening (EEG) nr. 1687/78 van de Commissie van 18 juli 1978 houdende vaststelling van de premies die aan de heffingen bij invoer toegevoegd worden voor granen, meel en mout

3

 

*

Verordening (EEG) nr. 1688/78 van de Commissie van 18 juli 1978 betreffende de indeling van goederen onder post 21.07 G I a) 2 cc) van het gemeenschappelijk douanetarief

5

 

*

Verordening (EEG) nr. 1689/78 van de Commissie van 18 juli 1978 betreffende de definitie van het begrip ,,produkten van oorsprong' ' voor de toepassing van de door de Europese Economische Gemeenschap voor textielprodukten uit ontwikkelingslanden verleende tariefpreferenties

6

 

*

Verordening (EEG) nr. 1690/78 van de Commissie van 18 juli 1978 houdende afwijking van Verordening (EEG) nr. 1790/76 ten aanzien van de uiterste datum voor het indienen van de aangiften van de ingezaaide oppervlakten voor sojabonen voor het verkoopseizoen 1978/1979

7

  

Verordening (EEG) nr. 1691/78 van de Commissie van 18 juli 1978 met betrekking tot de levering van magere-melkpoeder aan India in het kader van de voedselhulp

8

  

Verordening (EEG) nr. 1692/78 van de Commissie van 18 juli 1978 houdende vaststelling van het bedrag van de steun in de sector oliehoudende zaden

10

  

Verordening (EEG) nr. 1693/78 van de Commissie van 18 juli 1978 houdende vaststelling van de wereldmarktprijs voor kool- en raapzaad

12

  

Verordening (EEG) nr. 1694/78 van de Commissie van 18 juli 1978 houdende wijziging van de heffingen die bij invoer van op basis van granen en rijst verwerkte produkten van toepassing zijn

14

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

78/583/EEG:

 
 

*

Negende Richtlijn 78/583/EEG van de Raad van 26 juni 1978 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting

16

  

78/584/EEG:

 
 

*

Aanbeveling van de Raad van 26 juni 1978 betreffende de bekrachtiging van Verdragen inzake de veiligheid van het vervoer ter zee

17

  

Commissie

  

78/585/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 14 juni 1978 betreffende de vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer voor de vijfenveertigste deelinschrijving voor witte suiker krachtens Verordening (EEG) nr. 1634/77

19

  

78/586/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 14 juni 1978 betreffende de vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer voor de vierendertigste deelinschrijving voor ruwe bietsuiker krachtens Verordening (EEG) nr. 1790/77

20

  

78/587/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 14 juni 1978 betreffende de vaststelling van het maximumbedrag van de premie voor witte suiker voor de openbare inschrijving krachtens Verordening (EEG) nr. 1320/77

21

  

78/588/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 14 juni 1978 betreffende de vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie voor de eerste openbare deelinschrijving voor de verkoop van witte suiker krachtens Verordening (EEG) nr. 1234/78

22

  

78/589/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 14 juni 1978 met betrekking tot de spoedlevering van zachte tarwe als voedselhulp aan de Volksrepubliek Bangla Desh

23

  

78/590/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 15 juni 1978 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees zonder been dat krachtens Verordening (EEG) nr. 79/75 bij openbare inschrijving wordt verkocht

25

  

78/591/EEG:

 
 

*

Aanbeveling van de Commissie van 30 juni 1978 betreffende de gerichte haringvisserij in de zeegebieden ten Westen van Ierland

28

 
  

Rectificaties

 
 

*

Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 978/78 van de Raad van 10 mei 1978 betreffende de statistische enquêtes naar de wijnbouwoppervlakten (PB nr. L 128 van 17. 5. 1978)

29

 

*

Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 1197/78 van de Raad van 30 mei 1978 betreffende de opening, de verdeling en de wijze van beheer van communautaire tariefpreferenties voor textielprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden en -gebieden (PB nr. L 149 van 5.6.1978)

29

 

*

RECTIFICATIE VOOR :# 78/317/EEG: Richtlijn van de Raad van 21 december 1977 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake ontdooiings- en ontwasemingsinrichtingen voor het glasoppervlak van motorvoertuigen

29

 

*

Rectificatie van Richtlijn 78/318/EEG van de Raad van 21 december 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende ruitewissers en ruitesproeiers van motorvoertuigen (PB nr. L 81 van 28.3.1978)

30

  

Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 1533/78 van de Commissie van 30 juni 1978 houdende vaststelling van de aanpassingen die moeten worden aangebracht in de vooraf vastgestelde monetaire compenserende bedragen in de sector melk en zuivelprodukten (PB nr. L 179 van 1.7.1978)

30
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top