EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1977:061:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 61, 5 maart 1977


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de
Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 61
20e jaargang
5 maart 1977Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EEG) nr. 425/77 van de Raad van 14 februari 1977 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 805/68 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees, en tot aanpassing van Verordening (EEG) nr. 827/68, alsmede van Verordening (EEG) nr. 950/68 betreffende het gemeenschappelijk douanetarief

1

 

*

Verordening (EEG) nr. 426/77 van de Raad van 14 februari 1977 tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 888/68, (EEG) nr. 990/68 en (EEG) nr. 752/74 betreffende de rundvleessector

15

 

*

Verordening (EEG) nr. 427/77 van de Raad van 14 februari 1977 tot aanpassing van de Verordeningen (EEG) nr. 885/68 en (EEG) nr. 1302/73 in verband met de wijziging van de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees

16

 

*

Verordening (EEG) nr. 428/77 van de Raad van 14 februari 1977 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 989/68 houdende vaststelling van de algemene voorschriften voor de steunverlening aan de particuliere opslag in de sector rundvlees

17

 

*

Verordening (EEG) nr. 429/77 van de Raad van 14 februari 1977 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 98/69 houdende vaststelling van de algemene voorschriften voor de afzet van het door de interventiebureaus aangekochte bevroren rundvlees

18

 

*

Verordening (EEG) nr. 430/77 van de Raad van 14 februari 1977 tot vaststelling van de algemene regels van het stelsel van de compenserende bedragen in de sector rundvlees

20

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

77/186/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Raad van 14 februari 1977 betreffende de export van ruwe aardolie en aardolieprodukten van de ene Lid-Staat naar de andere bij voorzieningsmoeilijkheden

23

  

77/187/EEG:

 
 

*

Richtlijn 77/187/EEG van de Raad van 14 februari 1977 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen daarvan

26

  

77/188/EEG:

 
 

*

Besluit van de Raad van 14 februari 1977 tot vaststelling van een programma voor technologisch onderzoek in de schoenindustrie

29

  

77/189/EEG:

 
 

*

Op ramingen berustende balans betreffende voor de mesterij bestemde jonge mannelijke runderen met een gewicht van 300 kg of minder voor het tijdvak van 1 april tot en met 31 december 1977

32

  

Commissie

  

77/190/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 26 januari 1977 tot uitvoering van Richtlijn 76/491/EEG betreffende een communautaire informatie- en overlegprocedure inzake de prijzen van ruwe aardolie en aardolieprodukten in de Gemeenschap

34
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top