EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1975:014:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 14, 20 januari 1975


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de
Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 14
18e jaargang
20 januari 1975Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

......

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

75/33/EEG:

 
 

*

Richtlijn 75/33/EEG van de Raad van 17 december 1974 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten inzake koudwatermeters

1

  

75/34/EEG:

 
 

*

Richtlijn 75/34/EEG van de Raad van 17 december 1974 betreffende het recht van onderdanen van een Lid-Staat op het grondgebied van een andere Lid-Staat verblijf te houden na er een werkzaamheid anders dan in loondienst te hebben uitgeoefend

10

  

75/35/EEG:

 
 

*

Richtlijn 75/35/EEG van de Raad van 17 december 1974 houdende uitbreiding van de werkingssfeer van Richtlijn nr. 64/221/EEG voor de coördinatie van de voor vreemdelingen geldende bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid, tot de onderdanen van een Lid-Staat die het recht op voortgezet verblijf op het grondgebied van een andere Lid-Staat uitoefenen na er een werkzaamheid anders dan in loondienst te hebben uitgeoefend

14

  

75/36/EEG:

 
 

*

Richtlijn 75/36/EEG van de Raad van 17 december 1974 tot aanvulling van Richtlijn nr. 71/307/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid- Staten inzake textielbenamingen

15

  

75/37/EEG:

 
 

*

Besluit van de Raad van 17 december 1974 houdende sluiting van de Overeenkomst, in de vorm van een briefwisseling, tot verlenging van het Handelsakkoord tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Argentijnse Republiek

16

  

Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tot verlenging van het Handelsakkoord tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Argentijnse Republiek

17
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top