EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1973:228:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 228, 16 augustus 1973


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de
Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 228
16e jaargang
16 augustus 1973Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

......

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

73/238/EEG:

 
  

Richtlijn 73/238/EEG van de Raad van 24 juli 1973 betreffende de maatregelen ter vermindering van de gevolgen van moeilijkheden bij de bevoorrading met ruwe aardolie en aardolieprodukten

1

  

73/239/EEG:

 
  

Eerste Richtlijn 73/239/EEG van de Raad van 24 juli 1973 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en de uitoefening daarvan

3

  

73/240/EEG:

 
  

Richtlijn 73/240/EEG van de Raad van 24 juli 1973 inzake de opheffing van de beperkingen van de vrijheid van vestiging op het gebied van het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche

20

  

73/241/EEG:

 
  

Richtlijn 73/241/EEG van de Raad van 24 juli 1973 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften van de Lid-Staten inzake voor menselijke voeding bestemde cacao- en chocoladeprodukten

23

  

73/242/EEG:

 
  

Besluit van de Raad van 24 juli 1973 tot het verlenen van kwijting aan de Commissie voor de uitvoering van de verrichtingen van het Ontwikkelingsfonds voor de landen en gebieden overzee (1e Fonds) voor het begrotingsjaar 1970

36

  

73/243/EEG:

 
  

Besluit van de Raad van 24 juli 1973 tot het verlenen van kwijting aan de Commissie voor de uitvoering van de verrichtingen van het Europees Ontwikkelingsfonds (1963) (2e EOF) voor het begrotingsjaar 1970

38

  

Commissie

  

73/244/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 4 juli 1973 houdende de constatering dat aan de voor het beschikbaar stellen van zachte tarwe voor een nationale actie voor voedselhulp gestelde voorwaarden is voldaan

41

  

73/245/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 9 juli 1973 tot vaststelling van de bedragen waarmee de monetaire compenserende bedragen in de sector rundvlees moeten worden verminderd

42

  

73/246/EGKS:

 
  

Beschikking van de Commissie van 10 juli 1973 houdende afwijking van Aanbeveling nr. 1-64 van de Hoge Autoriteit betreffende een verhoging van de bescherming van ijzer- en staalprodukten aan de buitengrenzen van de Gemeenschap (Vierenvijftigste uitzonderingsbeschikking)

44

  

73/247/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 11 juli 1973 betreffende de vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie voor de tiende openbare deelinschrijving voor de verkoop van witte suiker krachtens Verordening (EEG) nr. 1101/73

47

  

73/248/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 16 juli 1973 met betrekking tot de vaststelling van de minimum-verkoopprijs van de boter voor de eenentwintigste bijzondere verkoop bij inschrijving, die wordt gehouden in het kader van de in Verordening (EEG) nr. 1519/72 bedoelde permanente verkoop bij inschrijving

48

  

73/249/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 16 juli 1973 met betrekking tot de vaststelling van de minimum-verkoopprijs van de boter voor de vijfentwintigste bijzondere verkoop bij inschrijving, die wordt gehouden in het kader van de in Verordening (EEG) nr. 1259/72 bedoelde permanente verkoop bij inschrijving

49

  

73/250/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 16 juli 1973 tot vaststelling van de bedragen waarmee de monetaire compenserende bedragen in de sector rundvlees moeten worden verminderd

50
NL
Top