EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1973:077:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 77, 26 maart 1973


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de
Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 77
16e jaargang
26 maart 1973Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Verordening (EEG) nr. 767/73 van de Commissie van 22 februari 1973 houdende wijziging ten gevolge van de toetreding van nieuwe Lid-Staten van verschillende verordeningen in de sector melk en zuivelprodukten

1

  

Verordening (EEG) nr. 768/73 van de Commissie van 26 februari 1973 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2552/69 van 17 december 1969 houdende vaststelling van de voorwaarden en bepalingen voor de indeling onder post 22.09, onderverdeling C III a), van het gemeenschappelijk douanetarief van zogenaamde Bourbonwhisky

25

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

73/23/EEG:

 
  

Richtlijn 73/23/EEG van de Raad van 19 februari 1973 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke voorschriften der Lid-Staten inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen

29

  

Commissie

  

73/24/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 4 januari 1973 betreffende de vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie voor de zestiende openbare deelinschrijving voor witte suiker krachtens Verordening (EEG) nr. 1897/72

34

  

73/25/EEG:

 
  

Advies van de Commissie van 5 januari 1973 aan de Regering van de Franse Republiek met betrekking tot het artikel van het ontwerp van begrotingswet voor 1973 betreffende de bijzondere heffing op bepaalde wegvoertuigen

35

  

73/26/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 10 januari 1973 betreffende vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie voor de zeventiende openbare deelinschrijving voor witte suiker krachtens Verordening (EEG) nr. 1897/72

36

  

73/27/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 15 januari 1973 met betrekking tot de vaststelling van de minimumverkoopprijs van de boter voor de negende bijzondere verkoop bij inschrijving, die wordt gehouden in het kader van de in Verordening (EEG) nr. 1519/72 bedoelde permanente verkoop bij inschrijving

37

  

73/28/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 15 januari 1973 met betrekking tot de vaststelling van de minimumverkoopprijs van de boter voor de dertiende bijzondere verkoop bij inschrijving, die wordt gehouden in het kader van de in Verordening (EEG) nr. 1259/72 bedoelde permanente verkoop bij inschrijving

38

  

73/29/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 17 januari 1973 betreffende de vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie voor de achttiende openbare deelinschrijving voor witte suiker krachtens Verordening (EEG) nr. 1897/72

39

  

73/30/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 23 januari 1973 waarbij de Bondsrepubliek Duitsland wordt gemachtigd om bij invoer van fok- en gebruiksrunderen bijzondere gezondheidsgaranties in het kader van de leukosebestrijding toe te passen (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

40

  

73/31/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 24 januari 1973 betreffende de vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie voor de negentiende openbare deelinschrijving voor witte suiker krachtens Verordening (EEG) nr. 1897/72

42

  

73/32/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 29 januari 1973 met betrekking tot de vaststelling van de minimumverkoopprijs van de boter voor de tiende bijzondere verkoop bij inschrijving, die wordt gehouden in het kader van de in Verordening (EEG) nr. 1519/72 bedoelde permanente verkoop bij inschrijving

43

  

73/33/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 29 januari 1973 met betrekking tot de vaststelling van de minimumverkoopprijs van de boter voor de veertiende bijzondere verkoop bij inschrijving, die wordt gehouden in het kader van de in Verordening (EEG) nr. 1259/72 bedoelde permanente verkoop bij inschrijving

44

  

73/34/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 31 januari 1973 betreffende de vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie voor de twintigste openbare deelinschrijving voor witte suiker krachtens Verordening (EEG) nr. 1897/72

45

  

73/35/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 7 februari 1973 tot wijziging van de beschikking met betrekking tot de afzet van boter aan bepaalde categorieën verbruikers, die sociale bijstand genieten

46

  

73/36/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 7 februari 1973 betreffende de vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie voor de eenentwintigste openbare deelinschrijving voor witte suiker krachtens Verordening (EEG) nr. 1897/72

47

  

73/37/EEG:

 
  

Richtlijn 73/37/EEG van de Commissie van 9 februari 1973 betreffende de toepassing van artikel 31 van de Richtlijn van de Raad van 4 maart 1969 inzake de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen met betrekking tot de regeling "actieve veredeling"

48

  

73/38/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 13 februari 1973 tot machtiging van het Koninkrijk der Nederlanden om tot en met 31 mei 1973 handelszaad van karwij, waaraan minder strenge eisen zijn gesteld, tot de handel toe te laten

49

  

73/39/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 14 februari 1973 om geen gevolg te geven aan de tweeëntwintigste openbare deelinschrijving voor witte suiker gehouden in het kader van de permanente openbare inschrijving als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 1897/72

50

  

73/40/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 16 februari 1973 waarbij Frankrijk tijdelijk wordt vrijgesteld van de wekelijkse statistische enquêtes inzake melk en zuivelprodukten

51

  

73/41/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 19 februari 1973 met betrekking tot de vaststelling van de minimumverkoopprijs van de boter voor de elfde bijzondere verkoop bij inschrijving, die wordt gehouden in het kader van de in Verordening (EEG) nr. 1519/72 bedoelde permanente verkoop bij inschrijving

52

  

73/42/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 19 februari 1973 met betrekking tot de vaststelling van de minimumverkoopprijs van de boter voor de vijftiende bijzondere verkoop bij inschrijving, die wordt gehouden in het kader van de in Verordening (EEG) nr. 1259/72 bedoelde permanente verkoop bij inschrijving

53
NL
Top