EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1972:299:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 299, 31 december 1972


Display all documents published in this Official Journal
  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Publikatieblad
van de
Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 299
15e jaargang
31 december 1972Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Verordening (EEG) nr. 2846/72 van de Commissie van 29 december 1972 tot wijziging van de Verordeningen nr. 80/63/EEG, (EEG) nr. 2638/69, (EEG) nr. 496/70, (EEG) nr. 1291/70, (EEG) nr. 1559/70, (EEG) nr. 1560/70, (EEG) nr. 1561/70, (EEG) nr. 1562/70, (EEG) nr. 604/71 en (EEG) nr. 55/72 met betrekking tot de sector groenten en fruit

1

  

Verordening (EEG) nr. 2847/72 van de Commissie van 29 december 1972 tot aanpassing van de Verordeningen (EEG) nr. 100/72 en (EEG) nr. 1897/72 als gevolg van de toetreding van nieuwe Lid-Staten tot de Gemeenschap

4

  

Verordening (EEG) nr. 2848/72 van de Commissie van 29 december 1972 betreffende de levering van magere- melkpoeder aan bepaalde derde landen als gemeenschapshulp aan het Internationaal Comité van het Rode Kruis

5

  

Verordening (EEG) nr. 2849/72 van de Commissie van 29 december 1972 waarbij het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden worden gemachtigd aanvullende voorwaarden te stellen voor de toekenning van premies voor het rooien van appelbomen en perebomen

8

  

Verordening (EEG) nr. 2850/72 van de Commissie van 29 december 1972 tot vaststelling, voor de in bijlage I, sub A en C, van Verordening (EEG) nr. 2142/70 vermelde visserijprodukten, van de ophoudprijzen geldig voor het jaar 1973

9

  

Verordening (EEG) nr. 2851/72 van de Commissie van 29 december 1972 houdende vaststelling van de referentieprijzen geldend voor het jaar 1973 in de sector visserijprodukten

13

  

Verordening (EEG) nr. 2852/72 van de Commissie van 29 december 1972 houdende vaststelling van de restitutie bij de produktie voor olijfolie die gebruikt wordt voor de vervaardiging van bepaalde vis- en groenteconserven

15

  

Beschikking nr. 2853/72/EGKS van de Commissie van 29 december 1972 tot wijziging van Beschikking nr. 5/59 van 21 januari 1959 inzake de mogelijkheid van uitstel van betaling van de door de kolenmijnondernemingen op grond van de heffing verschuldigde bedragen

16

  

Beschikking nr. 2854/72/EGKS van de Commissie van 29 december 1972 inzake de mogelijkheid van uitstel van de door de kolenmijnondernemingen op grond van de heffing verschuldigde bedragen

17

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

72/451/EEG:

 
  

Besluit van de Raad van 30 oktober 1972 houdende sluiting van een Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Afghanistan betreffende de levering van zachte tarwe in het kader van de voedselhulp

19

  

OVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN HET KONINKRIJK AFGHANISTAN BETREFFENDE DE LEVERING VAN ZACHTE TARWE IN HET KADER VAN DE VOEDSELHULP #

20

  

Mededeling over de ondertekening van de Overeenkomst betreffende het verlenen van voedselhulp tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Afghanistan

23

  

72/452/EEG:

 
  

Besluit van de Raad van 30 oktober 1972 houdende sluiting van een Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Bangladesh betreffende de levering van zachte tarwe in het kader van de voedselhulp

24

  

OVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN DE REPUBLIEK BANGLA DESH BETREFFENDE DE LEVERING VAN ZACHTE TARWE IN HET KADER VAN DE VOEDSELHULP #

25

  

Mededeling over de ondertekening van de Overeenkomst betreffende het verlenen van voedselhulp tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Bangla Desh

27

  

72/453/EEG:

 
  

Besluit van de Raad van 30 oktober 1972 houdende sluiting van een Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Internationaal Comité van het Rode Kruis betreffende de levering van meel van zachte tarwe in het kader van de voedselhulp

28

  

OVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN DE REPUBLIEK BANGLA DESH BETREFFENDE DE LEVERING VAN ZACHTE TARWE IN HET KADER VAN DE VOEDSELHULP #

29

  

Mededeling over de ondertekening van de Overeenkomst betreffende het verlenen van voedselhulp tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Internationaal Comité van het Rode Kruis

31

  

72/454/EEG:

 
  

Verdrag van Brussel van 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken /* Geconsolideerde versie CF 498Y0126(01) */

32

  

72/455/EEG:

 
  

Beschikking van de Raad van 19 december 1972 tot vaststelling van bepaalde overgangsmaatregelen voor de geleidelijke eenmaking van de invoerregelingen van de Lid-Staten ten opzichte van derde landen

46

  

Commissie

  

72/456/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 8 december 1972 betreffende de methode voor het berekenen van het bedrag dat wordt afgetrokken van de steun betaald ter uitvoering van artikel 10 van Verordening (EEG) nr. 804/68 wanneer de steun ook voor karnemelk wordt toegekend

49

  

72/457/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 14 december 1972 inzake een procedure op grond van artikel 86 van het E.E.G.-Verdrag (IV/26.911 - Zoja/C.S.C. - I.C.I.) (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)

51

  

72/458/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 22 december 1972 betreffende vergoeding door het EOGFL, afdeling Oriëntatie, aan het Koninkrijk der Nederlanden van de in 1970 uitgekeerde rooipremies voor appelbomen, perebomen en perzikbomen

59

  

72/459/EEG:

 
  

Beschikking van de Commissie van 22 december 1972 waarbij de Franse Republiek wordt gemachtigd om voor pootaardappelen de toepassing van de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief uit te stellen

60

  

72/460/EEG:

 
  

Advies van de Commissie van 22 december 1972 aan de Regering van de Franse Republiek inzake het ontwerp-besluit houdende vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van artikel R 55

62
NL
Top