EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2003_064_R_0037_01

2002/157/GBVB: Besluit 2003/157/GBVB van de Raad van 19 december 2002 betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Polen betreffende de deelname van dit land aan de politiemissie van de Europese Unie (EUPM) in Bosnië en Herzegovina - Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Polen betreffende de deelname van de Republiek Polen aan de politiemissie van de Europese Unie (EUPM) in Bosnië en Herzegovina

OJ L 64, 7.3.2003, p. 37–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32003D0157

2002/157/GBVB: Besluit 2003/157/GBVB van de Raad van 19 december 2002 betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Polen betreffende de deelname van dit land aan de politiemissie van de Europese Unie (EUPM) in Bosnië en Herzegovina

Publicatieblad Nr. L 064 van 07/03/2003 blz. 0037 - 0037


Besluit 2003/157/GBVB van de Raad

van 19 december 2002

betreffende de sluiting van een overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Polen betreffende de deelname van dit land aan de politiemissie van de Europese Unie (EUPM) in Bosnië en Herzegovina

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name op artikel 24,

Gezien de aanbevelingen van het voorzitterschap,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 11 maart 2002 heeft de Raad Gemeenschappelijk Optreden 2002/210/GBVB(1) inzake de politiemissie van de Europese Unie aangenomen.

(2) In artikel 8, lid 3, van dat gemeenschappelijk optreden is bepaald dat uitvoerige regelingen wat betreft de deelname van derde landen worden vastgelegd in overeenkomsten krachtens artikel 24 van het Verdrag betreffende de Europese Unie.

(3) Ingevolge het besluit van de Raad van 14 oktober 2002 waarbij het voorzitterschap gemachtigd werd onderhandelingen te openen, heeft het voorzitterschap via onderhandelingen en overeenkomsten met de Republiek Polen tot stand gebracht betreffende de deelname van dit land aan de EUPM.

(4) Deze overeenkomst dient te worden goedgekeurd,

BESLUIT:

Artikel 1

De overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Polen betreffende de deelname van dit land aan de politiemissie van de Europese Unie (EUPM) in Bosnië en Herzegovina wordt hierbij namens de Europese Unie goedgekeurd.

De tekst van deze overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad is gemachtigd de persoon (personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) de overeenkomst te ondertekenen teneinde daardoor de Europese Unie te binden.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Dit besluit wordt van kracht op de dag van zijn bekendmaking.

Gedaan te Brussel, 19 december 2002.

Voor de Raad

De voorzitster

L. Espersen

(1) PB L 70 van 13.3.2002, blz. 1.

Top