EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_1985_199_R_0014_014

Verordening (EEG) nr. 2140/85 van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de sluiting van de Overeenkomst, in de vorm van een briefwisseling, tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Portugal betreffende bereide of verduurzaamde tomaten van post 20.02 C van het gemeenschappelijk douanetarief
Overeenkomst, in de vorm van een briefwisseling, tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Portugal betreffende bereide of verduurzaamde tomaten van post 20.02 C van het gemeenschappelijk douanetarief

OJ L 199, 31.7.1985, p. 14–15 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

31985R2140

Verordening (EEG) nr. 2140/85 van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de sluiting van de Overeenkomst, in de vorm van een briefwisseling, tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Portugal betreffende bereide of verduurzaamde tomaten van post 20.02 C van het gemeenschappelijk douanetarief

Publicatieblad Nr. L 199 van 31/07/1985 blz. 0014


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 2140/85 VAN DE RAAD

van 25 juli 1985

betreffende de sluiting van de Overeenkomst, in de vorm van een briefwisseling, tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Portugal betreffende bereide of verduurzaamde tomaten van post 20.02 C van het gemeenschappelijk douanetarief

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

Gezien de aanbeveling van de Commissie,

Overwegende dat de Overeenkomst, in de vorm van een briefwisseling, tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Portugal betreffende bereide of verduurzaamde tomaten van post 20.02 C van het geeenschappelijk douanetarief, dient te worden gesloten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De Overeenkomst, in de vorm van een briefwisseling, tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Portugal betreffende bereide of verduurzaamde tomaten van post 20.02 C van het gemeenschappelijk douanetarief, wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de Overeenkomst is aan deze verordening gehecht.

Artikel 2

De Voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon aan te wijzen die bevoegd is de Overeenkomst te ondertekenen ten einde daardoor de Gemeenschap te binden.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 25 juli 1985.

Voor de Raad

De Voorzitter

J. POOS

Top