EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:185:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 185, 26 mei 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 185

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

66e jaargang
26 mei 2023


Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2023/C 185/01

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.11006 — ONE / MACQUARIE / YTI) ( 1 )

1

2023/C 185/02

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.11092 — BLACKSTONE / CDPQ / INVENERGY / AEP RENEWABLES / AEP WIND HOLDINGS / TRENT WIND FARM / DESERT SKY WIND FARM) ( 1 )

2

2023/C 185/03

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.11016 — AIR LIQUIDE / ADP / JV) ( 1 )

3


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Raad

2023/C 185/04

Resolutie van de Raad en van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, over de resultaten van de 9e cyclus van de EU-jongerendialoog

4

2023/C 185/05

Resolutie van de Raad van de Europese Unie en van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, over de herziening van het werkplan 2022-2024 voor de EU-strategie voor jongeren

14

2023/C 185/06

Conclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, over de sociale dimensie van een duurzaam Europa voor jongeren

21

2023/C 185/07

Resolutie van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, inzake de evaluatie van de vertegenwoordiging van de EU-lidstaten in het bestuur van het Wereldantidopingagentschap (WADA) en van de aan de bijeenkomsten van het WADA voorafgaande coördinatie van de standpunten van de lidstaten

29

2023/C 185/08

Resolutie van de Raad over de Europese onderwijsruimte: een blik op 2025 en daarna

35

2023/C 185/09

Conclusies van de Raad over bedreigde en ontheemde kunstenaars

39

2023/C 185/10

Conclusies van de Raad over verdere stappen om automatische wederzijdse erkenning op het gebied van onderwijs en opleiding te bewerkstelligen

44

2023/C 185/11

Kennisgeving ter attentie van de personen op wie en de entiteiten waarop de beperkende maatregelen van Besluit 2013/255/GBVB van de Raad en van Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië van toepassing zijn

51

2023/C 185/12

Kennisgeving aan de betrokkenen op wie de beperkende maatregelen van Besluit 2013/255/GBVB van de Raad, als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2023/1035 van de Raad, en Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1027 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië, van toepassing zijn

52

 

Europese Commissie

2023/C 185/13

Wisselkoersen van de euro — 25 mei 2023

54

2023/C 185/14

Mededeling van de Commissie betreffende de thans bij terugvordering van staatssteun toe te passen rentepercentages en de referentie- en disconteringspercentages, zoals die vanaf 1 juni 2023 gelden (Bekendgemaakt overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EG) nr. 794/2004 van de Commissie van 21 april 2004)

55


 

V   Bekendmakingen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Europese Commissie

2023/C 185/15

KENNISGEVING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 29, LID 2, VAN HET STATUUT — Bekendmaking van een vacature voor de functie van hoofd van de vertegenwoordiging in Sofia, Bulgarije (rang AD 14) bij het directoraat-generaal Communicatie (DG COMM) — COM/2023/10433

56

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2023/C 185/16

Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie

57

2023/C 185/17

Bekendmaking van een goedgekeurde standaardwijziging van een productdossier van een beschermde oorsprongsbenaming of beschermde geografische aanduiding in de sector landbouwproducten en levensmiddelen, als bedoeld in artikel 6 ter, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 664/2014 van de Commissie

64


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

 

Top