EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:433:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 433, 15 november 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 433

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

65e jaargang
15 november 2022


Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

RESOLUTIES

 

Raad

2022/C 433/01

Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, betreffende een herziene gedragscode inzake de belastingregeling voor ondernemingen

1

 

AANBEVELINGEN

 

Raad

2022/C 433/02

Aanbeveling van de Raad van 14 november 2022 ter evaluatie van de voortgang die door de deelnemende lidstaten is gemaakt bij het nakomen van de verbintenissen in het kader van de permanente gestructureerde samenwerking (PESCO)

6


 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2022/C 433/03

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.10845 — HG / WCAS / WARBURG PINCUS / NORSTELLA) ( 1 )

13


 

III   Voorbereidende handelingen

 

RAAD

2022/C 433/04

Standpunt (EU) Nr. 3/2022 van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het verbeteren van het genderevenwicht bij bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en daarmee samenhangende maatregelen Vastgesteld door de Raad op 17 oktober 2022 ( 1 )

14

2022/C 433/05

Motivering van de Raad: Standpunt (EU) nr. 3/2022 van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het verbeteren van het genderevenwicht bij bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen en daarmee samenhangende maatregelen

31


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2022/C 433/06

Wisselkoersen van de euro — 14 november 2022

36

 

Raad

2022/C 433/07

Kennisgeving aan de personen en de entiteit die zijn onderworpen aan de beperkende maatregelen van Besluit (GBVB) 2018/1544 van de Raad, als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2022/2232 van de Raad, en van Verordening (EU) 2018/1542 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2228 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen de proliferatie en het gebruik van chemische wapens

37

2022/C 433/08

Kennisgeving ter attentie van de betrokkenen op wie de beperkende maatregelen van Besluit (GBVB) 2018/1544 van de Raad en van Verordening (EU) 2018/1542 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen de proliferatie en het gebruik van chemische wapens van toepassing zijn

38

2022/C 433/09

Kennisgeving aan de personen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen van Besluit 2014/145/GBVB van de Raad, als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2022/2233 van de Raad, en van Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2229 van de Raad, betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

40

2022/C 433/10

Kennisgeving aan de natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen van Besluit 2014/145/GBVB van de Raad, als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2022/2233 van de Raad, en van Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2229 van de Raad, betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

41

2022/C 433/11

Kennisgeving aan de betrokkenen die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen van Besluit 2014/145/GBVB van de Raad en van Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

42

2022/C 433/12

Kennisgeving aan de persoon op wie de maatregelen van Besluit 2011/235/GBVB van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2022/2234, en van Verordening (EU) nr. 359/2011 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2230 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Iran, van toepassing zijn

44

2022/C 433/13

Kennisgeving aan de betrokkenen op wie de beperkende maatregelen van Besluit 2011/235/GBVB van de Raad en Verordening (EU) nr. 359/2011 van de Raad, betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Iran, van toepassing zijn

45

2022/C 433/14

Kennisgeving aan de personen, entiteiten en lichamen waarop de maatregelen van Besluit 2011/235/GBVB van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2022/2235 van de Raad, en van Verordening (EU) nr. 359/2011 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2231 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Iran, van toepassing zijn

47

2022/C 433/15

Kennisgeving aan de betrokkenen op wie de beperkende maatregelen van Besluit 2011/235/GBVB van de Raad en Verordening (EU) nr. 359/2011 van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, entiteiten en lichamen in verband met de situatie in Iran, van toepassing zijn

48

2022/C 433/16

De volgende informatie wordt ter kennis gebracht van - ABDOLLAHI Hamed, AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, AL YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, ARBABSIAR Manssor, ASSADI Assadollah, BOUYERI Mohammed, EL HAJJ Hassan Hassan, AL-DIN Izz Hasan, MELIAD Farah, MOHAMMED Khalid Sheikh, SHAHLAI Abdul Reza, SHAKURI Ali Gholam, Al-Aqsa Martelarenbrigade, Communist Party of the Philippines' (de Filipijnse communistische partij), met inbegrip van New People's Army – NPA, Hizballah Military Wing (de militaire vleugel van Hezbollah), Ejército de Liberación Nacional (Nationaal Bevrijdingsleger), Popular Front for the Liberation of Palestine – PFLP (Volksfront voor de Bevrijding van Palestina), Popular Front for the Liberalisation of Palestine – General Command (Volksfront voor de Bevrijding van Palestina - Algemeen Commando), Sendero Luminoso – SL (Lichtend Pad), en Teyrbazen Azadiya Kurdistan – TAK (Koerdische Vrijheidsvalken) personen en groepen die opgenomen zijn op de lijst van personen, groepen en entiteiten die vallen onder de artikelen 2, 3 en 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB van de Raad betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme en Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme

50

2022/C 433/17

Kennisgeving aan de personen die onderworpen zijn aan de restrictieve maatregelen van Besluit 2011/72/GBVB van de Raad en van Verordening (EU) nr. 101/2011 van de Raad betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Tunesië

51

 

Rekenkamer

2022/C 433/18

Jaarverslag over de gemeenschappelijke ondernemingen van de EU betreffende het begrotingsjaar 2021

52

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2022/C 433/19

Kennisgeving van het Ministerie van Milieubeheer van de Tsjechische Republiek overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen

53


 

V   Bekendmakingen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Europese Commissie

2022/C 433/20

Kennisgeving overeenkomstig artikel 29, lid 2, van het Statuut — Bekendmaking van een vacature voor drie functies van directeur “Middelen” (rang AD 14) in de directoraten-generaal: — Internationale partnerschappen (INTPA) — Gezondheid en Voedselveiligheid (SANTE) — Handel (TRADE) — COM/2022/10419

55

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2022/C 433/21

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10943 — ENEL / CVC CAPITAL PARTNERS / GRIDSPERTISE) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

56

2022/C 433/22

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10927 — ACTION LOGEMENT / AG2R LA MONDIALE / BNP PARIBAS / JV) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

58

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2022/C 433/23

Bekendmaking van een aanvraag tot registratie van een naam overeenkomstig artikel 50, lid 2, punt a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

60

2022/C 433/24

Bekendmaking van een aanvraag tot registratie van een naam overeenkomstig artikel 50, lid 2, punt a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

64


 

Rectificaties

 

Rectificatie van het besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.10763 — NORDEA / TOPDANMARK LIV HOLDING) ( PB C 431 van 14.11.2022 )

67


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

 

Top