EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:365:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 365, 23 september 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 365

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

65e jaargang
23 september 2022


Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

RESOLUTIES

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

 

570e zitting van het Europees Economisch en Sociaal Comité (Interactio), 15.6.2022-16.6.2022

2022/C 365/01

Resolutie van het Europees Economisch en Sociaal Comité over Oekraïne — Van hulp naar wederopbouw — Voorstellen van het Europees maatschappelijk middenveld

1

 

ADVIEZEN

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

 

570e zitting van het Europees Economisch en Sociaal Comité (Interactio), 15.6.2022-16.6.2022

2022/C 365/02

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Europese meubelindustrie — Herstel in de richting van een innovatieve, groene en circulaire economie (initiatiefadvies)

7


 

III   Voorbereidende handelingen

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

 

570e zitting van het Europees Economisch en Sociaal Comité (Interactio), 15.6.2022-16.6.2022

2022/C 365/03

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over a) de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s — Opstelling van een Europese verklaring over digitale rechten en beginselen voor het digitale decennium (COM(2022) 27 final) en over b) Digitale rechten en beginselen (verkennend advies)

13

2022/C 365/04

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende geharmoniseerde regels inzake eerlijke toegang tot en eerlijk gebruik van data (Dataverordening) (COM(2022) 68 final — 2022/0047 (COD))

18

2022/C 365/05

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over een chipwet voor Europa (COM(2022) 45 final)

23

2022/C 365/06

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor maatregelen ter versterking van het Europese ecosysteem voor halfgeleiders (COM(2022) 46 final — 2022/0032 (COD))

34

2022/C 365/07

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2021/2085 voor de oprichting van gemeenschappelijke ondernemingen in het kader van Horizon Europa wat de Gemeenschappelijke Onderneming voor chips betreft (COM(2022) 47 final — 2022/0033 (NLE))

40

2022/C 365/08

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gefluoreerde broeikasgassen, tot wijziging van Richtlijn (EU) 2019/1937 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 517/2014 (COM(2022) 150 final — 2022/0099 (COD))

44

2022/C 365/09

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1005/2009 (COM(2022) 151 final — 2022/0100 (COD))

50

2022/C 365/10

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2107 tot vaststelling van in het verdragsgebied van de Internationale Commissie voor de instandhouding van Atlantische tonijnen (Iccat) geldende beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen, en van Verordening (EU) 2022/… tot vaststelling van een meerjarig beheersplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee (COM(2022) 171 final — 2022/0111(COD))

55

2022/C 365/11

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1305/2013 wat betreft een specifieke maatregel om uitzonderlijke tijdelijke steun te verlenen uit hoofde van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) naar aanleiding van de gevolgen van de Russische invasie van Oekraïne (COM(2022) 242 final — 2022/0166 (COD))

57

2022/C 365/12

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de gezamenlijke mededeling aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s betreffende de respons op door staten georganiseerde instrumentalisering van migranten aan de buitengrenzen van de EU (JOIN(2021) 32 final)

60

2022/C 365/13

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van regels voor de uitoefening van de rechten van de Unie bij de uitvoering en handhaving van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds (COM(2022) 89 final — 2022/0068 (COD))

66


NL

 

Top