EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2022:064:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 64, 7 februari 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 64

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

65e jaargang
7 februari 2022


Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2022/C 64/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2022/C 64/02

Zaak C-375/20: Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 13 oktober 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal da Relação de Coimbra — Portugal) — Liberty Seguros, Compañia de Seguros y Reaseguros, SA — Sucursal em Portugal, voorheen Liberty Seguros SA / DR (Prejudiciële verwijzing – Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven – Richtlijn 2009/103/EG – Verzekeringsovereenkomst gesloten op basis van valse verklaringen – Internationaal vervoer van personen en goederen zonder vergunning – Nietigheid van de verzekeringsovereenkomst – Tegenwerpbaarheid aan derden die het slachtoffer zijn geworden van een ongeval en aan het orgaan dat verantwoordelijk is voor de schadeloosstelling van slachtoffers)

2

2022/C 64/03

Zaak C-583/20: Beschikking van het Hof (Negende kamer) van 21 oktober 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Kúria — Hongarije) — EuroChem Agro Hungary Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Prejudiciële verwijzing – Artikel 53, lid 2, en artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw) – Richtlijn 2006/112/EG – Artikel 273 – Bestrijding van fraude – Aangifteverplichting voor goederenvervoer – Elektronisch controlesysteem voor wegvervoer – Sanctieregeling voor risicovolle belastingplichtigen – Evenredigheid)

3

2022/C 64/04

Zaak C-691/20: Beschikking van het Hof (Negende kamer) van 22 oktober 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este — Penafiel — Juízo Trabalho — Portugal) — B / O, P, OP, G en N (Prejudiciële verwijzing – Recht van de Europese Unie – Beginselen – Artikel 18 VWEU – Gelijke behandeling – Discriminatie op grond van nationaliteit – Verbod – Artikel 49 VWEU – Vrijheid van vestiging – Hoofdelijke aansprakelijkheid van de tot een groep behorende vennootschappen voor vorderingen die voortvloeien uit een door een van die vennootschappen gesloten arbeidsovereenkomst – Uitsluiting door de regeling van de betrokken lidstaat van in een andere lidstaat gevestigde vennootschappen)

3

2022/C 64/05

Zaak C-87/21: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 14 oktober 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curte de Apel Cluj — Roemenië) — NSV en NM / BT (Prejudiciële verwijzing – Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Consumentenbescherming – Richtlijn 93/13/EEG – Oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten – Werkingssfeer – Artikel 1, lid 2 – Contractuele bedingen waarin dwingende wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen zijn overgenomen – Kredietovereenkomsten in vreemde valuta – Bedingen betreffende het wisselkoersrisico die een nationale bepaling van aanvullend recht bevatten – Gestelde niet-nakoming van de op de kredietverstrekkende bank rustende informatieplicht – Vereiste van goede trouw – Verplichting voor de nationale rechter om eerst te toetsen aan artikel 1, lid 2, van richtlijn 93/13)

4

2022/C 64/06

Zaak C-316/21: Beschikking van het Hof (Negende kamer) van 6 oktober 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State — België) — Monument Vandekerckhove NV / Stad Gent (Prejudiciële verwijzing – Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Richtlijn 2014/24/EU – Verloop van de procedure – Selectie van deelnemers en gunning van opdrachten – Artikel 63 – Inschrijver die een beroep doet op de draagkracht van een andere entiteit om te voldoen aan de vereisten van de aanbestedende dienst – Niet-naleving van de voorwaarden inzake de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid van de inschrijver door de entiteit op wier draagkracht de inschrijver een beroep wil doen – Verplichting om die inschrijver de mogelijkheid te bieden die entiteit te vervangen – Proportionaliteitsbeginsel)

5

2022/C 64/07

Zaak C-193/21 P: Hogere voorziening ingesteld op 25 maart 2021 door RY tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 13 januari 2021 in zaak T-824/19, RY / Commissie

5

2022/C 64/08

Zaak C-382/21 P: Hogere voorziening ingesteld op 23 juni 2021 door het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 14 april 2021 in zaak T-579/19, The KaiKai Company Jaeger Wichmann GbR / Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

6

2022/C 64/09

Zaak C-387/21 P: Hogere voorziening ingesteld op 23 juni 2021 door Asolo LTD en WeMO Brands BV tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer) van 28 april 2021 in zaak T-509/19, Asolo/EUIPO

7

2022/C 64/10

Zaak C-473/21 P: Hogere voorziening ingesteld op 2 augustus 2021 door Franz Schröder GmbH & Co. KG tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 2 juni 2021 in zaak T-854/19, Franz Schröder/EUIPO

7

2022/C 64/11

Zaak C-474/21 P: Hogere voorziening ingesteld op 2 augustus 2021 door Franz Schröder GmbH & Co. KG tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 2 juni 2021 in zaak T-855/19, Franz Schröder/EUIPO

7

2022/C 64/12

Zaak C-475/21 P: Hogere voorziening ingesteld op 2 augustus 2021 door Franz Schröder GmbH & Co. KG tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 2 juni 2021 in zaak T-856/19, Franz Schröder/EUIPO

8

2022/C 64/13

Zaak C-520/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie (Polen) op 24 augustus 2021 — A.S. / Bank M. SA

8

2022/C 64/14

Zaak C-523/21 P: Hogere voorziening ingesteld op 24 augustus 2021 door Innovative Cosmetic Concepts LLC tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 16 juni 2021 in zaak T-196/20, Chanel / EUIPO — Innovative Cosmetic Concepts (INCOCO)

9

2022/C 64/15

Zaak C-537/21 P: Hogere voorziening ingesteld op 25 augustus 2021 door PL tegen het arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 16 juni 2021 in zaak T-586/19, PL / Commissie

9

2022/C 64/16

Zaak C-582/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Okregowy Warszawa-Praga w Warszawie (Polen) op 17 september 2021 — FY / Profi Credit Polska S.A.

10

2022/C 64/17

Zaak C-589/21 P: Hogere voorziening ingesteld op 23 september 2021 door Abitron Germany GmbH tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 14 juli 2021 in zaak T-75/20, Abitron Germany GmbH/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

11

2022/C 64/18

Zaak C-619/21 P: Hogere voorziening ingesteld op 1 oktober 2021 door Cora tegen de beschikking van het Gerecht (Zesde kamer) van 20 juli 2021 in zaak T-500/19, Coravin/EUIPO — Cora (CORAVIN)

11

2022/C 64/19

Zaak C-632/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Granadilla de Abona (Spanje) op 14 oktober 2021 — JF en NS / Diamond Resorts Europe Limited (filiaal in Spanje), Diamond Resorts Spanish Sales, S. L. en Sunterra Tenerife Sales, S. L.

12

2022/C 64/20

Zaak C-635/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Bremen (Duitsland) op 15 oktober 2021 — LB GmbH / Hauptzollamt D

13

2022/C 64/21

Zaak C-640/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Cluj (Roemenië) op 19 oktober 2021 — SC Zes Zollner Electronic SRL/Direcţia Regională Vamală Cluj — Biroul Vamal de Frontieră Aeroport Cluj Napoca

13

2022/C 64/22

Zaak C-654/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen) op 28 oktober 2021 — LM / KP

14

2022/C 64/23

Zaak C-664/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Slovenië) op 5 november 2021 — NEC PLUS ULTRA COSMETICS AG / Republiek Slovenië

14

2022/C 64/24

Zaak C-669/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Judicial da Comarca do Porto — Juízo Central Cível da Póvoa de Varzim (Portugal) op 9 november 2021 — Gencoal S.A. / Conceito Norte — Consultadoria de Gestão, Lda., BT

15

2022/C 64/25

Zaak C-670/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Köln (Duitsland) op 9 november 2021 — BA / Finanzamt X

16

2022/C 64/26

Zaak C-687/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Hagen (Duitsland) op 16 november 2021 — BL / Saturn Electro-Handelsgesellschaft mbH Hagen

16

2022/C 64/27

Zaak C-689/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door Østre Landsret (Denemarken) op 16 november 2021 — X/Udlændinge- og Integrationsministeriet

17

2022/C 64/28

Zaak C-691/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de cassation (Frankrijk) op 18 november 2021 — Cafpi SA, Aviva assurances SA / Enedis SA

18

2022/C 64/29

Zaak C-702/21 P: Hogere voorziening ingesteld op 19 november 2021 door Laboratoire Pareva tegen het arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 15 september 2021 in de gevoegde zaken T-337/18 en T-347/18, Laboratoire Pareva en Biotech3D / Commissie

18

2022/C 64/30

Zaak C-705/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Győri Ítélőtábla (Hongarije) op 23 november 2021 — MJ / AxFina Hungary Zrt.

19

2022/C 64/31

Zaak C-707/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour de cassation (Frankrijk) op 24 november 2021 — Recamier SA / BR

20

2022/C 64/32

Zaak C-711/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State (België) op 25 november 2021 — XXX / Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris van Asiel en Migratie

21

2022/C 64/33

Zaak C-712/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State (België) op 25 november 2021 — XXX / Belgische Staat, vertegenwoordigd door de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie

21

2022/C 64/34

Zaak C-719/21 P: Hogere voorziening ingesteld op 25 november 2021 door Frédéric Jouvin tegen de beschikking van het Gerecht (Achtste kamer) van 26 april 2021 in zaak T-472/20 en T-472/20 AJ II, Jouvin / Commissie

22

2022/C 64/35

Zaak C-726/21: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Županijski sud u Puli (Kroatië) op 30 november 2021 — Strafprocedure tegen GR, HS, IT, INTER CONSULTING d.o.o. in liquidatie

23

2022/C 64/36

Zaak C-742/21 P: Hogere voorziening ingesteld op 30 november 2021 door de Coopérative des artisans pêcheurs associés (CAPA), Jean Derosière, Fabien Hagneré e.a. tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer — uitgebreid) van 15 september 2021 in zaak T-777/19, CAPA e.a. / Commissie

24

2022/C 64/37

Zaak C-757/21 P: Hogere voorziening ingesteld op 9 december 2021 door Nichicon Corporation tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer — uitgebreid) van 29 september 2021 in zaak T-342/18, Nichicon Corporation / Commissie

25

2022/C 64/38

Zaak C-759/21 P: Hogere voorziening ingesteld op 10 december 2021 door Nippon Chemi Con Corporation tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer — uitgebreid) van 29 september 2021 in zaak T-363/18, Nippon Chemi-Con Corporation / Commissie

26

2022/C 64/39

Zaak C-366/19: Beschikking van de president van het Hof van 26 oktober 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sofiyski rayonen sad — Bulgarije) — “BOSOLAR” EOOD / “CHEZ ELEKTRO BULGARIA” AD, in tegenwoordigheid van:“NATSIONALNA ELEKTRICHESKA KOMPANIA” EAD

28

2022/C 64/40

Zaak C-136/21: Beschikking van de president van het Hof van 26 oktober 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Constitucional — Portugal) — Autoridade Tributária e Aduaneira / VectorImpacto — Automóveis Unipessoal Lda

28

 

Gerecht

2022/C 64/41

Zaak T-751/21: Beroep ingesteld op 26 november 2021 — EMS Electro Medical Systems/EUIPO (AIRFLOW)

29

2022/C 64/42

Zaak T-762/21: Beroep ingesteld op 8 december 2021 — C&C IP UK/EUIPO — Tipico Group (t)

29

2022/C 64/43

Zaak T-766/21: Beroep ingesteld op 9 december 2021 — Daw/EUIPO — Sapa Building Systems (alpina)

30

2022/C 64/44

Zaak T-776/21: Beroep ingesteld op 14 december 2021 — Gameageventures/EUIPO (GAME TOURNAMENTS)

31


NL

 

Top