EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:063:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 063, 23 februari 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 63

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

64e jaargang
23 februari 2021


Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2021/C 63/01

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.10076 — Cinven/Raffles/Miller) ( 1 )

1

2021/C 63/02

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.9410 — Saudi Aramco/SABIC) ( 1 )

2

2021/C 63/03

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.9771 — Hitachi/Honda/HIAMS/Keihin/Showa/Nissin Kogyo) ( 1 )

3


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Raad

2021/C 63/04

Kennisgeving aan de personen die zijn onderworpen aan de beperkende maatregelen van Besluit (GBVB) 2017/2074 van de Raad, als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2021/276 van de Raad, en in Verordening (EU) 2017/2063 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/275 van de Raad, betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela

4

2021/C 63/05

Kennisgeving aan de betrokkenen op wie de beperkende maatregelen van Besluit 2017/2074/GBVB van de Raad en Verordening (EU) 2017/2063 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela van toepassing zijn

6

 

Europese Commissie

2021/C 63/06

Wisselkoersen van de euro — 22 februari 2021

8

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2021/C 63/07

Kennisgeving van de regering van de Republiek Polen in verband met Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruikmaken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen — Kennisgeving van een concessieaanvraag voor de prospectie, exploratie en winning van methaan in steenkoolafzettingen

9

2021/C 63/08

Kennisgeving van de regering van de Republiek Polen in verband met Richtlijn 94/22/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen — Kennisgeving van een concessieaanvraag voor de prospectie, exploratie en winning van methaan in steenkoolafzettingen

13


 

V   Bekendmakingen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2021/C 63/09

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10160 – Mitsubishi Corporation/Nippon Telegraph And Telephone Corporation/Industry One JV) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

18

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2021/C 63/10

Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie

20

2021/C 63/11

Bekendmaking van een aanvraag tot registratie van een naam overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

27


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

 

Top