EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:058:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 058, 18 februari 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 58

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

64e jaargang
18 februari 2021


Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2021/C 58/01

Mededeling van de Commissie — Technische richtsnoeren over de toepassing van het beginsel “geen ernstige afbreuk doen aan” in het kader van de verordening betreffende de faciliteit voor herstel en veerkracht

1

2021/C 58/02

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.10142 — Pamplona Capital/Signature Foods) ( 1 )

31


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2021/C 58/03

Wisselkoersen van de euro — 17 februari 2021

32

2021/C 58/04

Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels — Gemiddelde kosten van verstrekkingen

33

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2021/C 58/05

Bijwerking van de lijst van grensdoorlaatposten bedoeld in artikel 2, punt 8, van Verordening (EU) 2016/399 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniecode voor de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)

35

 

INFORMATIE OVER DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

2021/C 58/06

Staatssteun – Besluit om geen bezwaar te maken

50

2021/C 58/07

Staatssteun – Besluit om geen bezwaar te maken

51

2021/C 58/08

Staatssteun – Besluit om geen bezwaar te maken

52

2021/C 58/09

Staatssteun – Besluit om geen bezwaar te maken

53

2021/C 58/10

Staatssteun – Besluit om geen bezwaar te maken

54

2021/C 58/11

Staatssteun – Besluit om geen bezwaar te maken

55

2021/C 58/12

Staatssteun — Besluit om geen bezwaar te maken

56


 

V   Bekendmakingen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Europese Commissie

2021/C 58/13

Aankondiging van vergelijkend onderzoek

57

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

EVA-Hof

2021/C 58/14

Verzoek van Borgarting lagmannsrett aan het EVA-Hof om een advies in de strafzaak tegen P (Zaak E-15/20)

58

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSPOLITIEK

 

Europese Commissie

2021/C 58/15

Bericht van inleiding van een antidumpingprocedure betreffende de invoer van calciumsilicium van oorsprong uit de Volksrepubliek China

60

2021/C 58/16

Bericht van inleiding van een antidumpingprocedure betreffende de invoer van superabsorberende polymeren van oorsprong uit de Republiek Korea

73

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2021/C 58/17

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.10178 — Eni/Aldro EyS/Instalaciones MD) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

84

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2021/C 58/18

Bekendmaking van het in artikel 94, lid 1, onder d), van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde enig document en van de verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier voor een naam in de wijnsector

86


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

 

Top