EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:329:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 329, 5 oktober 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 329

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

63e jaargang
5 oktober 2020


Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie

2020/C 329/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2020/C 329/02

Zaak C-114/19 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 11 juni 2020 — Europese Commissie / Danilo Di Bernardo (Hogere voorziening – Openbare dienst – Algemeen vergelijkend onderzoek – Niet-toelating tot examens – Mogelijkheid voor de administratie om de redenen voor het besluit tot niet-toelating aan te vullen voor de rechter – Voorwaarden – Uitzonderingsgevallen – Begrip “ontbreken van motivering”)

2

2020/C 329/03

Zaak C-256/19: Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 2 juli 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Wien — Oostenrijk) — Procedure ingeleid door S.A.D. Maler und Anstreicher OG (Prejudiciële verwijzing – Artikel 53, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Artikel 19, lid 1, tweede alinea, VEU – Daadwerkelijke rechtsbescherming op de onder het Unierecht vallende gebieden – Beginsel van onafhankelijkheid van rechters – Artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie – Bevoegdheid van het Hof – Artikel 267 VWEU – Ontvankelijkheid – Nationale bepalingen inzake de toewijzing van zaken binnen een rechterlijke instantie – Rechtsmiddelen – Uitlegging die voor de verwijzende rechterlijke instantie noodzakelijk is voor het wijzen van haar vonnis – Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

2

2020/C 329/04

Zaak C-192/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Krajský súd Prešov (Slowakije) op 5 mei 2020 — Prima banka Slovensko/HD

3

2020/C 329/05

Zaak C-295/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litouwen) op 2 juli 2020 — UAB,“Sanresa” / Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

4

2020/C 329/06

Zaak C-303/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Rejonowy w Opatowie (Polen) op 8 juli 2020 — Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg)/KM

5

2020/C 329/07

Zaak C-326/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administratīvā apgabaltiesa (Letland) op 22 juli 2020 — SIA MONO / Valsts ieņēmumu dienests

5

2020/C 329/08

Zaak C-332/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato (Italië) op 22 juli 2020 — Roma Multiservizi spa, Rekeep spa / Roma Capitale, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

6

2020/C 329/09

Zaak C-345/20: Beroep ingesteld op 27 juli 2020 — Europese Commissie/Portugese Republiek

7

2020/C 329/10

Zaak C-350/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte costituzionale (Italië) op 30 juli 2020 — O.D., R.I.H.V., B.O., F.G., M.K.F.B., E.S., N.P., S.E.A./Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

7

2020/C 329/11

Zaak C-374/20 P: Hogere voorziening ingesteld op 7 augustus 2020 door Agrochem-Maks d.o.o. tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 28 mei 2020 in zaak T-574/18, Agrochem-Maks/Commissie

8

2020/C 329/12

Zaak C-67/19: Beschikking van de president van het Hof van 29 juni 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Törvényszék (voorheen Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság) — Hongarije) — KD / Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

9

2020/C 329/13

Zaak C-209/19: Beschikking van de president van het Hof van 6 juli 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Saarbrücken — Duitsland) — SM / Sparkasse Saarbrücken

9

2020/C 329/14

Zaak C-210/19: Beschikking van de president van het Hof van 26 juni 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Törvényszék (voorheen Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság) — Hongarije) — TN / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, voorheen Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal

9

2020/C 329/15

Zaak C-531/19: Beschikking van de president van het Hof van 29 juli 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spanje) — PO / Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

10

2020/C 329/16

Zaak C-533/19: Beschikking van de president van het Hof van 24 juli 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spanje) — RQ / Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

10

2020/C 329/17

Zaak C-534/19: Beschikking van de president van het Hof van 24 juli 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spanje) — SR / Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real

10

2020/C 329/18

Zaak C-549/19: Beschikking van de president van het Hof van 16 juli 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spanje) — DX / Subdelegación del Gobierno en Toledo

10

2020/C 329/19

Zaak C-560/19: Beschikking van de president van de Achtste kamer van het Hof van 25 juni 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Mercantil no 3 de Valencia — Spanje) — GT / Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo SA

11

2020/C 329/20

Zaak C-567/19: Beschikking van de president van het Hof van 17 juli 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Spanje) — LP / Subdelegación del Gobierno en Toledo

11

2020/C 329/21

Zaak C-740/19: Beschikking van de president van het Hof van 26 juni 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Törvényszék (voorheen Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság) — Hongarije) — NJ / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

11

2020/C 329/22

Gevoegde zaken C-808/19 en C-809/19: Beschikking van de president van het Hof van 15 juli 2020 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Gera — Duitsland) — DS (C-808/19), ER (C-809/19) / Volkswagen AG

11

2020/C 329/23

Zaak C-905/19: Beschikking van de president van het Hof van 8 juli 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Darmstadt — Duitsland) — EP / Kreis Groß-Gerau

12

2020/C 329/24

Zaak C-31/20: Beschikking van de president van het Hof van 15 juli 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Audiencia Provincial de Alicante — Spanje) — Bankia SA / SI

12

2020/C 329/25

Zaak C-44/20: Beschikking van de president van het Hof van 6 juli 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) / PC, RE

12

2020/C 329/26

Zaak C-93/20: Beschikking van de president van het Hof van 9 juli 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bezirksgericht Schwechat — Oostenrijk) — JU / Air France Direktion für Österreich

12

2020/C 329/27

Zaak C-127/20: Beschikking van de president van het Hof van 30 juli 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Rejonowy w Gliwicach — Polen) — D. Spółka Akcyjna / W. Zrt

13

2020/C 329/28

Zaak C-133/20: Beschikking van de president van het Hof van 30 juni 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden) — European Pallet Association eV / PHZ BV

13

2020/C 329/29

Zaak C-138/20: Beschikking van de president van het Hof van 10 juli 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Stuttgart — Duitsland) — O. / P. AG

13

 

Gerecht

2020/C 329/30

Zaak T-110/17: Arrest van het Gerecht van 8 juli 2020 — Jiangsu Seraphim Solar System/Commissie [“Dumping – Invoer van fotovoltaïsche modules van kristallijn silicium en de belangrijkste componenten daarvan (cellen) van oorsprong uit of verzonden uit China – Verbintenissen – Ontvankelijkheid – Uitvoeringsverordening (EU) 2016/2146 – Ongeldigverklaring van verbintenisfacturen – Toepassing in de tijd van nieuwe bepalingen”]

14

2020/C 329/31

Zaak T-578/18: Arrest van het Gerecht van 8 juli 2020 — CA Consumer Finance/ECB [“Economisch en monetair beleid – Prudentieel toezicht op kredietinstellingen – Artikel 18, lid 1, van verordening (EU) nr. 1024/2013 – Administratieve geldelijke sanctie die door de ECB is opgelegd aan een kredietinstelling – Artikel 26, lid 3, eerste alinea, van verordening (EU) nr. 575/2013 – Voortdurende schending van de eigenvermogensvereisten – Inbreuk uit onachtzaamheid – Rechten van de verdediging – Hoogte van de sanctie – Motiveringsplicht”]

15

2020/C 329/32

Zaak T-729/19: Arrest van het Gerecht van 8 juli 2020 — Dinamo/EUIPO (Favorit) [“Uniemerk – Aanvraag voor Uniewoordmerk Favorit – Absolute weigeringsgrond – Geen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”]

15

2020/C 329/33

Zaak T-150/20 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 30 juni 2020 — Tartu Agro/Commissie (“Kort geding – Staatssteun – Besluit waarbij de steun onverenigbaar met de interne markt wordt verklaard en de terugvordering ervan wordt gelast – Verzoek tot opschorting van de tenuitvoerlegging – Geen spoedeisendheid”)

16

2020/C 329/34

Zaak T-462/20: Beroep ingesteld op 16 juli 2020 — ZU/Commissie

16

2020/C 329/35

Zaak T-487/20: Beroep ingesteld op 4 augustus 2020 — “Rezon”/EUIPO (imot.bg)

17

2020/C 329/36

Zaak T-490/20: Beroep ingesteld op 2 augustus 2020 — CH en CN/Parlement

18

2020/C 329/37

Zaak T-496/20: Beroep ingesteld op 3 augustus 2020 — CRII-GEN e.a./Commissie

19

2020/C 329/38

Zaak T-500/20: Beroep ingesteld op 10 augustus 2020 — Selmikeit & Giczella/EUIPO — Boehmert & Boehmert (HALLOWIENER)

19

2020/C 329/39

Zaak T-502/20: Beroep ingesteld op 10 augustus 2020 — Munich/EUIPO — Tone Watch (MUNICH10A.T.M.)

20

2020/C 329/40

Zaak T-503/20: Beroep ingesteld op 10 augustus 2020 — “T i D Kontrolni sistemi”/EUIPO — Sigmatron (Seinapparatuur en -toestellen)

21

2020/C 329/41

Zaak T-507/20: Beroep ingesteld op 6 augustus 2020 — Colombani/EDEO

22

2020/C 329/42

Zaak T-510/20: Beroep ingesteld op 14 augustus 2020 — Fachverband Spielhallen en LM/Commissie

23

2020/C 329/43

Zaak T-515/20: Beroep ingesteld op 17 augustus 2020 — Puma/EUIPO — Caterpillar (SPEEDCAT)

24

2020/C 329/44

Zaak T-520/20: Beroep ingesteld op 8 augustus 2020 — Bonicelli / Gemeenschappelijke onderneming Fusion for Energy

24

2020/C 329/45

Zaak T-527/20: Beroep ingesteld op 19 augustus 2020 — Aldi/EUIPO (CUCINA)

25

2020/C 329/46

Zaak T-530/20: Beroep ingesteld op 21 augustus 2020 — Interfloat en GMB / Commissie

26


NL

 

Top