EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:293:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 293, 4 september 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 293

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

63e jaargang
4 september 2020


Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2020/C 293/01

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.9912 — Genstar/TA/Brinker) ( 1 )

1


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2020/C 293/02

Wisselkoersen van de euro — 3 september 2020

2

2020/C 293/03

Samenvatting van de besluiten van de Europese Commissie betreffende autorisaties voor het in de handel brengen voor gebruik en/of het gebruik van stoffen die zijn opgenomen in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) (Bekendgemaakt overeenkomstig artikel 64, lid 9, van Verordening (EG) nr. 1907/2006 )  ( 1 )

3


 

V   Bekendmakingen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2020/C 293/04

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9909 — ISTA International/Aareal Bank/Objego) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

4

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2020/C 293/05

Bekendmaking van een aanvraag tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van een productdossier overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder b), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

6


 

Rectificaties

 

Rectificatie van bekendmaking van een aanvraag tot registratie van een naam overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen ( PB C 336 van 7.10.2019 )

16


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

 

Top