EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:171:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 171, 19 mei 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 171

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

63e jaargang
19 mei 2020


Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2020/C 171/01

Mededeling van de Commissie — Richtsnoeren betreffende de vaststelling van EU‐brede afwijkingen voor medische hulpmiddelen in overeenstemming met artikel 59 van Verordening (EU) 2017/745

1


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2020/C 171/02

Wisselkoersen van de euro — 18 mei 2020

5

2020/C 171/03

Mededeling van de Commissie betreffende de thans bij terugvordering van staatssteun toe te passen rentepercentages en de referentie- en disconteringspercentages, zoals die vanaf 1 mei 2020/1 juni 2020 gelden (Bekendgemaakt overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EG) nr. 794/2004 van de Commissie van 21 april 2004 ( PB L 140 van 30.4.2004, blz. 1 ))

6

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2020/C 171/04

Bekendmaking overeenkomstig artikel 5, lid 2 Oprichting van een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) (Verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 ( PB L 210 van 31.7.2006, blz. 19 ))

7


 

V   Bekendmakingen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2020/C 171/05

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9844 — Société Générale/Mitsubishi/JV) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

9

2020/C 171/06

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9839 — VGRD/Auto Wichert Assets) ( 1 )

11

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2020/C 171/07

Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie

12

2020/C 171/08

Bekendmaking van een enig document dat is gewijzigd naar aanleiding van de goedkeuring van een minimale wijziging overeenkomstig artikel 53, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 1151/2012

22

2020/C 171/09

Bekendmaking van een aanvraag tot registratie van een naam overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

26

2020/C 171/10

Bekendmaking van een aanvraag tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van een productdossier overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

29


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

 

Top