EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:102:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 102, 30 maart 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 102

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

63e jaargang
30 maart 2020


Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2020/C 102/01

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.9663 — Vossloh Rail Services/Rhomberg Sersa Rail Holding/Vossloh Rail Maintenance (Railway Switches Repair and Maintenance)) ( 1 )

1

2020/C 102/02

Inleiding van een procedure (Zaak M.9547 — Johnson & Johnson/Tachosil) ( 1 )

2


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Raad

2020/C 102/03

Kennisgeving aan bepaalde personen die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen van Besluit (GBVB) 2015/1333 van de Raad, zoals gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2020/458 van de Raad, betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië

3

2020/C 102/04

Kennisgeving aan de betrokkenen op wie de beperkende maatregelen van Besluit (GBVB) 2015/1333 van de Raad, zoals gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2020/458 van de Raad, betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië van toepassing zijn

4

 

Europese Commissie

2020/C 102/05

Wisselkoersen van de euro — 27 maart 2020

5

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2020/C 102/06

Besluit nr. 485 van 6 augustus 2019 inzake de opening van een procedure voor het verlenen van een vergunning voor de prospectie en exploratie van olie- en gasbronnen — ondergrondse natuurlijke rijkdommen in de zin van artikel 2, lid 1, punt 3, van de Wet betreffende ondergrondse natuurlijke rijkdommen — in “blok 1-26 Tervel”, gelegen in de exclusieve economische zone van de Republiek Bulgarije in de Zwarte Zee, alsmede kennisgeving betreffende de geplande openbare aanbesteding voor het verlenen van bedoelde vergunning

6


 

V   Bekendmakingen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2020/C 102/07

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9799 — Goldman Sachs/Summa Equity/EcoOnline) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

10

2020/C 102/08

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9614 — ÖBB-Technische Services-Gesellschaft mbH/LTE Logistik- und Transport-GmbH) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

12

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2020/C 102/09

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

13


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

 

Top