EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2020:095:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 95, 23 maart 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 95

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

63e jaargang
23 maart 2020


Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2020/C 95/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1

 

Hof van Justitie

2020/C 95/02

Besluit van het Hof van Justitie van 11 februari 2020 inzake de erkende feestdagen en de gerechtelijke vakanties

2

 

Gerecht

2020/C 95/03

Besluit van het Gerecht van 12 februari 2020 inzake de gerechtelijke vakanties

4


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2020/C 95/04

Zaak C-428/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongarije) op 4 juni 2019 — OL e.a. / Rapidsped Fuvarozási és Szállítmányozási Zrt.

5

2020/C 95/05

Zaak C-564/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Pesti Központi Kerületi Bíróság (Hongarije) op 24 juli 2019 — Strafzaak tegen IS

6

2020/C 95/06

Zaak C-610/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongarije) op 13 augustus 2019 — Vikingo Fővállalkozó Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

7

2020/C 95/07

Zaak C-611/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongarije) op 13 augustus 2019 — Crewprint Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

9

2020/C 95/08

Zaak C-631/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 23 augustus 2019 door Sigrid Dickmanns tegen de beschikking van het Gerecht (Zesde kamer) van 11 juni 2019 in zaak T-538/18, Sigrid Dickmanns/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

10

2020/C 95/09

Zaak C-656/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongarije) op 4 september 2019 — BAKATI PLUS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

10

2020/C 95/10

Zaak C-717/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongarije) op 27 september 2019 — Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

11

2020/C 95/11

Zaak C-740/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongarije) op 9 november 2019 — NJ / Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

12

2020/C 95/12

Zaak C-819/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank Amsterdam (Nederland) op 6 november 2019 — Stichting Cartel Compensation, Equilib Netherlands BV, Equilib Netherlands BV tegen Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV e.a.

13

2020/C 95/13

Zaak C-867/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 25 november 2019 door Confédération nationale du Crédit Mutuel tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 24 september 2019 in zaak T-13/18, Crédit Mutuel Arkéa / EUIPO — Confédération nationale du Crédit mutuel (Crédit Mutuel)

13

2020/C 95/14

Zaak C-887/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 4 december 2019 door Suzanne Rutzinger-Kurpas tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 3 oktober 2019 in zaak T-491/18, Vafo Praha/EUIPO — Rutzinger-Kurpas

14

2020/C 95/15

Zaak C-910/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door deTribunal Supremo (Spanje) op 12 december 2019 — Bankia S.A. / Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

14

2020/C 95/16

Zaak C-912/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland) op 13 december 2019 — Agrimotion S.A./ ADAMA Deutschland GmbH

15

2020/C 95/17

Zaak C-915/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato (Italië) op 12 december 2019 — Eco Fox S.r.l/Fallimento Mythen S.p.a e.a.

15

2020/C 95/18

Zaak C-916/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato (Italië) op 12 december 2019 — Alpha Trading SpA unipersonale/Ministero dell’Economia e delle Finanze e.a.

16

2020/C 95/19

Zaak C-917/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato (Italië) op 12 december 2019 — Novaol Srl/Ministero dell’Economia e delle Finanze e.a.

17

2020/C 95/20

Zaak C-918/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Hamburg (Duitsland) op 16 december 2019 — GDVI Verbraucherhilfe GmbH/Swiss International Air Lines AG

17

2020/C 95/21

Zaak C-937/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Köln (Duitsland) op 23 december 2019 — KA/Staatsanwaltschaft Köln, Bundesamt für Güterverkehr

18

2020/C 95/22

Zaak C-20/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State (België) op 17 januari 2020 — E. M. T./Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen

19

2020/C 95/23

Zaak C-21/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administrativen sad Sofia grad (Bulgarije) op 17 januari 2020 — Bulgarska natsionalna televizia / Direktor na Direktsia “Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” — Sofia pri Zentralno upravlenie na Natsionalnata Agentsia za Prihodite (NAP)

19

2020/C 95/24

Zaak C-23/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Klagenævn for Udbud (Denemarken) op 17 januari 2020 — Simonsen & Weel A/S / Region Nordjylland en Region Syddanmark

20

2020/C 95/25

Zaak C-27/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunal de grande instance de Rennes (Frankrijk) op 21 januari 2020 — PF en QG/Caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine (CAF)

21

2020/C 95/26

Zaak C-28/20: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Attunda tingsrätt (Zweden) op 21 januari 2020 — Airhelp/Scandinavian Airlines System SAS

22

 

Gerecht

2020/C 95/27

Zaak T-320/18: Arrest van het Gerecht van 12 februari 2020 — WD/EFSA (“Openbare dienst – Tijdelijk functionarissen – Overeenkomst voor bepaalde tijd – Geen herindeling – Ontbreken van beoordelingsrapporten – Toewijzing van herindelingspunten door middel van overbrenging – Kennelijk onjuiste beoordeling – Geen verlenging – Zorgplicht – Kennelijk onjuiste beoordeling – Misbruik van bevoegdheid – Gewettigd vertrouwen – Motiveringsplicht – Recht om te worden gehoord – Aansprakelijkheid”)

23

2020/C 95/28

Zaak T-485/18: Arrest van het Gerecht van 6 februari 2020 — Compañía de Tranvías de la Coruña/Commissie [“Toegang tot documenten – Verordening (EG) nr. 1049/2001 – Documenten van de Commissie betreffende de uitlegging van een Unierechtelijke bepaling – Documenten van een derde – Documenten van een lidstaat – Verordening (EG) nr. 1370/2007 – Gedeeltelijke weigering van toegang – Volledige weigering van toegang – Motiveringsplicht – Uitzondering betreffende de bescherming van gerechtelijke procedures – Hoger openbaar belang”]

23

2020/C 95/29

Zaak T-487/18: Arrest van het Gerecht van 11 februari 2020 — Stada Arzneimittel/EUIPO (ViruProtect) [“Uniemerk – Aanvraag voor Uniewoordmerk ViruProtect – Absolute weigeringsgrond – Beschrijvend karakter – Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001] – Motiveringsplicht”]

24

2020/C 95/30

Zaak T-505/18: Arrest van het Gerecht van 12 februari 2020 — Hongarije / Commissie [“ELGF en Elfpo – Uitgaven die van financiering zijn uitgesloten – Steun voor plattelandsontwikkeling – Aan producentengroeperingen toegekende steun – Door Hongarije verrichte uitgaven – Artikel 35 van verordening (EG) nr. 1698/2005 – Gekwalificeerde erkenning – Subsidiabiliteit van de begunstigde – Berekende financiële correctie – Artikel 52, lid 2, van verordening (EU) nr. 1306/2013 – Loyale samenwerking – Vertrouwensbeginsel – Evenredigheid – Rechtszekerheid – Niet-subsidiabele bedragen”]

25

2020/C 95/31

Zaak T-573/18: Arrest van het Gerecht van 5 februari 2020 — Hickies/EUIPO (Vorm van een schoenveter) [“Uniemerk – Aanvraag voor driedimensionaal Uniemerk – Vorm van een schoenveter – Absolute weigeringsgrond – Geen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 – Bescherming van een ouder model – Bewijzen die voor het eerst voor het Gerecht zijn overgelegd”]

25

2020/C 95/32

Zaak T-732/18: Arrest van het Gerecht van 11 februari 2020 — Dalasa/EUIPO — Charité — Universitätsmedizin Berlin (charantea) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniewoordmerk charantea – Ouder Uniebeeldmerk CHARITÉ – Relatieve weigeringsgrond – Geen verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”]

26

2020/C 95/33

Zaak T-733/18: Arrest van het Gerecht van 11 februari 2020 — Dalasa/EUIPO — Charité — Universitätsmedizin Berlin (charantea) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk charantea – Ouder Uniebeeldmerk CHARITÉ – Relatieve weigeringsgrond – Geen verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”]

27

2020/C 95/34

Zaak T-44/19: Arrest van het Gerecht van 5 februari 2020 — Globalia Corporación Empresarial / EUIPO — Touring Club Italiano (TC Touring Club) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk TC Touring Club – Ouder Uniewoordmerk TOURING CLUB ITALIANO – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001 – Normaal gebruik van het oudere merk – Artikel 47, lid 2, van verordening 2017/1001 – Aanvullend bewijsmateriaal dat voor het eerst is overgelegd voor de kamer van beroep – Artikel 95, lid 2, van verordening 2017/1001 – Incidenteel beroep”]

28

2020/C 95/35

Zaak T-135/19: Arrest van het Gerecht van 6 februari 2020 — Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals/EUIPO — Dalmat (LaTV3D) [“Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniewoordmerk LaTV3D – Ouder nationaal woordmerk TV3 – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Soortgelijke diensten – Overeenstemmende tekens – Onderscheidend vermogen – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”]

28

2020/C 95/36

Zaak T-248/19: Arrest van het Gerecht van 12 februari 2020 — Bilde / Parlement (“Voorrechten en immuniteiten – Lid van het Parlement – Besluit tot opheffing van de parlementaire onschendbaarheid – Kennelijke beoordelingsfout – Electa una via – Ne-bis-in-idembeginsel – Misbruik van bevoegdheid”)

29

2020/C 95/37

Zaak T-262/19: Arrest van het Gerecht van 11 februari 2020 — Jakober/EUIPO (Vorm van een mok) (“Uniemerk – Aanvraag voor een driedimensionaal Uniemerk – Vorm van een mok – Niet-ontvankelijkheid van het beroep voor de kamer van beroep”)

30

2020/C 95/38

Zaak T-331/19: Arrest van het Gerecht van 5 februari 2020 — Pierre Balmain/EUIPO (Weergave van een leeuwenkop omgeven door ringen die een ketting vormen) [“Uniemerk – Aanvraag voor Uniebeeldmerk dat een leeuwenkop omgeven door ringen die een ketting vormen afbeeldt – Absolute weigeringsgrond – Geen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”]

30

2020/C 95/39

Zaak T-332/19: Arrest van het Gerecht van 5 februari 2020 — Pierre Balmain / EUIPO (Weergave van een leeuwenkop omgeven door ringen die een ketting vormen) [“Uniemerk – Aanvraag voor een Uniebeeldmerk dat een leeuwenkop weergeeft die omgeven is door ringen die een ketting vormen – Absolute weigeringsgrond – Geen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”]

31

2020/C 95/40

Zaak T-293/18: Beschikking van het Gerecht van 30 januari 2020 — Letland / Commissie [“Beroep tot nietigverklaring – Gemeenschappelijk visserijbeleid – Verdrag van Parijs betreffende de Spitsbergenarchipel (Noorwegen) – Vangstmogelijkheden voor sneeuwkrabben rond het Svalbardgebied (Noorwegen) – Verordening (EU) 2017/127 – In de Unie geregistreerde vaartuigen die mogen vissen – Stillegging van een Lets vaartuig – Artikel 265 VWEU – Uitnodiging tot handelen – Standpuntbepaling van de Commissie – Handeling die geen bindende rechtsgevolgen tot stand brengt – Niet-ontvankelijkheid”]

31

2020/C 95/41

Zaak T-541/19: Beschikking van het Gerecht van 29 januari 2020 — Shindler e.a. / Raad (“Beroep wegens nalaten – Institutioneel recht – Terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie – Burgers van het Verenigd Koninkrijk die in een andere lidstaat van de Unie wonen – Europese verkiezingen van 2019 – Verzoek om uitstel van de Europese verkiezingen – Geen procesbevoegdheid – Niet-ontvankelijkheid”)

32

2020/C 95/42

Zaak T-627/19 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 31 januari 2020 — Shindler e.a. / Commissie (“Kort geding – Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht – Terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie – Burgers van het Verenigd Koninkrijk die in een andere lidstaat van de Unie wonen – Verlies van het Unieburgerschap – Beroep wegens nalaten – Niet-ontvankelijkheid van het verzoek in kort geding”)

33

2020/C 95/43

Zaak T-808/19 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 29 januari 2020 — Silgan International en Silgan Closures / Commissie [“Kort geding – Mededinging – Verzoek om inlichtingen – Artikel 18, lid 3, van verordening (EG) nr. 1/2003 – Verzoek tot opschorting van tenuitvoerlegging – Geen spoedeisendheid”]

33

2020/C 95/44

Zaak T-13/20: Beroep ingesteld op 8 januari 2020 — Valiante/Commissie

34

2020/C 95/45

Zaak T-14/20: Beroep ingesteld op 8 januari 2020 — Tratkowski/Commissie

35

2020/C 95/46

Zaak T-20/20: Beroep ingesteld op 14 januari 2020 — Intertranslations (Intertransleïsions) Metafraseis/Parlement

35

2020/C 95/47

Zaak T-28/20: Beroep ingesteld op 16 januari 2020 — ID / EDEO

37

2020/C 95/48

Zaak T-37/20: Beroep ingesteld op 22 januari 2020 — Verenigd Koninkrijk / Commissie

38

2020/C 95/49

Zaak T-52/20: Beroep ingesteld op 30 januari 2020 — CX/Commissie

39

2020/C 95/50

Zaak T-58/20: Beroep ingesteld op 3 februari 2020 — NetCologne/Commissie

41

2020/C 95/51

Zaak T-64/20: Beroep ingesteld op 3 februari 2020 — Deutsche Telekom AG / Commissie

42

2020/C 95/52

Zaak T-66/20: Beroep ingesteld op 4 februari 2020 — Hauz 1929/EUIPO — Houzz (HAUZ LONDON)

43

2020/C 95/53

Zaak T-67/20: Beroep ingesteld op 3 februari 2020 — Hauz 1929/EUIPO — Houzz (HAUZ NEW YORK)

44

2020/C 95/54

Zaak T-68/20: Beroep ingesteld op 4 februari 2020 — Hauz 1929/EUIPO — Houzz (HAUZ EST 1929)

44

2020/C 95/55

Zaak T-69/20: Beroep ingesteld op 4 februari 2020 — Tele Colombus / Commissie

45


NL

 

Top