EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:373:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 373, 5 november 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 373

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

62e jaargang
5 november 2019


Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2019/C 373/01

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.9462 — Emil Frey Group/Autocommerce/Avto Triglav/AC-Mobil) ( 1 )

1


 

III   Voorbereidende handelingen

 

EUROPESE CENTRALE BANK

 

Europese Centrale Bank

2019/C 373/02

Advies van de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank van 23 oktober 2019 inzake een Aanbeveling van de Raad betreffende de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank (CON/2019/35)

2


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2019/C 373/03

Door de Europese Centrale Bank toegepaste rentevoet voor de basisherfinancieringstransacties: 0,00 % per 1 november 2019 — Wisselkoersen van de euro

3

2019/C 373/04

Besluit van de Commissie van 30 oktober 2019 tot kennisgeving aan de Republiek Ecuador van de mogelijkheid dat het land wordt aangemerkt als derde land dat niet meewerkt aan de bestrijding van illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij

4

2019/C 373/05

Samenvatting van de besluiten van de Europese Commissie betreffende autorisaties voor het in de handel brengen voor gebruik en/of het gebruik van stoffen die zijn opgenomen in bijlage XIV bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach) (Bekendgemaakt overeenkomstig artikel 64, lid 9, van Verordening (EG) nr. 1907/2006)  ( 1 )

11


 

V   Adviezen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Europese Commissie

2019/C 373/06

Oproep tot het indienen van voorstellen 2020 — EAC/A02/2019 Erasmus+-programma

12

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2019/C 373/07

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9576 — Blackstone/Dream Global REIT) Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

16

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2019/C 373/08

Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie

18


 

Rectificaties

 

Rectificatie van Uitvoeringsbesluit 2018/C 100/09 van 14 maart 2018 inzake de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie van een aanvraag tot wijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 105 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad (Chianti Classico (BOB)) ( PB C 100 van 16.3.2018 )

26


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

 

Top