EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2019:328:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 328, 30 september 2019


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 328

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

62e jaargang
30 september 2019


Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2019/C 328/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2019/C 328/02

Zaak C-411/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italië) op 27 mei 2019 — WWF Italia o.n.l.u.s. e.a./Presidenza del Consiglio dei Ministri, Azienda Nazionale Autonoma Strade SpA (ANAS)

2

2019/C 328/03

Zaak C-415/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione (Italië) op 28 mei 2019 — Blumar/Agenzia delle Entrate

3

2019/C 328/04

Zaak C-416/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione (Italië) op 28 mei 2019 — Roberto Abate/Agenzia delle Entrate

4

2019/C 328/05

Zaak C-417/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione (Italië) op 28 mei 2019 — Commerciale Gicap/Agenzia delle Entrate

4

2019/C 328/06

Zaak C-419/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italië) op 29 mei 2019 — Irideos SpA/Poste Italiane SpA

5

2019/C 328/07

Zaak C-431/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 5 juni 2019 door Inpost Paczkomaty sp. z o.o. tegen het arrest van het Gerecht van 19 maart 2019 in de gevoegde zaken T-282/16 en T-283/16, Inpost Paczkomaty en Inpost/Commissie

6

2019/C 328/08

Zaak C-432/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 5 juni 2019 door Inpost S.A. tegen het arrest van het Gerecht van 19 maart 2019 in de gevoegde zaken T-282/16 en T-283/16, Inpost Paczkomaty en Inpost/Commissie

7

2019/C 328/09

Zaak C-434/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione (Italië) op 5 juni 2019 — Poste Italiane SpA/Riscossione Sicilia SpA — Agente riscossione per la provincia di Palermo e delle altre provincie siciliane

8

2019/C 328/10

Zaak C-435/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione (Italië) op 5 juni 2019 — Agenzia delle entrate — Riscossione/Poste Italiane SpA

9

2019/C 328/11

Zaak C-438/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Düsseldorf (Duitsland) op 11 juni 2019 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Frontline Digital GmbH

10

2019/C 328/12

Zaak C-443/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (Spanje) op 7 juni 2019 — Vodafone España S.A.U./Diputación Foral de Guipúzcoa

11

2019/C 328/13

Zaak C-448/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Spanje) op 12 juni 2019 — WT/Subdelegación del Gobierno en Guadalajara

12

2019/C 328/14

Zaak C-452/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.o 6 de Ceuta (Spanje) op 12 juni 2019 — YV/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

13

2019/C 328/15

Zaak C-455/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Ceuta (Spanje) op 12 juni 2019 — BX/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

14

2019/C 328/16

Zaak C-469/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 19 juni 2019 — All in One Star Ltd

15

2019/C 328/17

Zaak C-477/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Wien (Oostenrijk) op 21 juni 2019 — IE/Magistrat der Stadt Wien

15

2019/C 328/18

Zaak C-482/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 6 de Ceuta (Spanje) op 24 juni 2019 — JF en KG/Bankia S.A.

17

2019/C 328/19

Zaak C-492/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesverwaltungsgericht Steiermark (Oostenrijk) op 26 juni 2019 — OK

18

2019/C 328/20

Zaak C-493/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesverwaltungsgericht Steiermark (Oostenrijk) op 26 juni 2019 — PL

19

2019/C 328/21

Zaak C-494/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesverwaltungsgericht Steiermark (Oostenrijk) op 26 juni 2019 — QM

20

2019/C 328/22

Zaak C-502/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Supremo (Spanje) op 1 juli 2019 — Strafzaak tegen D. Oriol Junqueras Vies

21

2019/C 328/23

Zaak C-509/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht München (Duitsland) op 4 juli 2019 — BMW Bayerische Motorenwerke AG/Hauptzollamt München

22

2019/C 328/24

Zaak C-516/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Berlin (Duitsland) op 9 juli 2019 — NMI Technologietransfer GmbH/EuroNorm GmbH

22

2019/C 328/25

Zaak C-520/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Krajský soud v Ostravě (Tsjechië) op 9 juli 2019 — ARMOSTAV MÍSTEK s.r.o./Odvolací finanční ředitelství

23

2019/C 328/26

Zaak C-526/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État (Frankrijk) op 9 juli 2019 — Entoma SAS/Ministre de l’Économie et des Finances, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

24

2019/C 328/27

Zaak C-528/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof (Duitsland) op 10 juli 2019 — F-AG/Finanzamt Y

25

2019/C 328/28

Zaak C-530/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshof (Oostenrijk) op 11 juli 2019 — NM, als curator in het faillissement van NIKI Luftfahrt GmbH/ON

25

2019/C 328/29

Zaak C-535/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Augstākā tiesa (Senāts) (Letland) op 12 juli 2019 — A/Latvijas Republikas Veselības ministrija

26

2019/C 328/30

Zaak C-539/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht München I (Duitsland) op 15 juli 2019 — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V./Telefonica Germany GmbH & Co.OHG

27

2019/C 328/31

Zaak C-543/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Hamburg (Duitsland) op 16 juli 2019 — Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG/Hauptzollamt Hamburg

28

2019/C 328/32

Zaak C-556/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État (Frankrijk) op 22 juli 2019 — Société ECO TLC/Ministre de la transition écologique et solidaire

28

2019/C 328/33

Zaak C-562/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 2 juli 2019 door de Europese Commissie tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer — uitgebreid) van 16 mei 2019 in gevoegde zaken T-836/16 en T-624/17, Polen/Commissie

29

2019/C 328/34

Zaak C-570/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court (Ierland) op 26 juli 2019 — Irish Ferries Ltd/National Transport Authority

30

2019/C 328/35

Zaak C-578/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supreme Court of the United Kingdom (Verenigd Koninkrijk) op 30 juli 2019 — X/Kuoni Travel Ltd

32

2019/C 328/36

Zaak C-579/19: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supreme Court of the United Kingdom (Verenigd Koninkrijk) op 30 juli 2019 — R (op verzoek van de Association of Independent Meat Suppliers en een andere partij)/The Food Standards Agency

33

2019/C 328/37

Zaak C-615/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 16 augustus 2019 door John Dalli tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 6 juni 2019 in zaak T-399/17, Dalli/Commissie

34

 

Gerecht

2019/C 328/38

Zaak T-406/15: Arrest van het Gerecht van 2 juli 2019 — Mahmoudian/Raad („Niet-contractuele aansprakelijkheid — Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen ten aanzien van de Islamitische Republiek Iran — Bevriezing van tegoeden — Beperking van de toegang tot het grondgebied van de lidstaten — Vergoeding van de schade die verzoeker stelt te hebben geleden ten gevolge van de plaatsing en de handhaving van zijn naam op de lijsten van personen en entiteiten waarop beperkende maatregelen van toepassing zijn — Materiële schade — Immateriële schade”)

36

2019/C 328/39

Zaak T-522/15: Arrest van het Gerecht van 11 juli 2019 — CCPL e.a./Commissie („Mededinging — Kartel — Markt voor de verpakking van levensmiddelen voor de detailhandel — Besluit tot vaststelling van een inbreuk op artikel 101 VWEU — Toerekenbaarheid van de inbreukmakende gedraging — Richtsnoeren voor de berekening van het bedrag van de geldboeten van 2006 — Waarde van de verkopen — Bovengrens van de geldboete — Evenredigheid — Gelijke behandeling — Draagkracht)

37

2019/C 328/40

Zaak T-8/16: Arrest van het Gerecht van 12 juli 2019 — Toshiba Samsung Storage Technology en Toshiba Samsung Storage Technology Korea/Commissie („Mededinging — Mededingingsregelingen — Markt van optische diskdrives — Besluit waarbij een inbreuk op artikel 101 VWEU en artikel 53 van de EER-Overeenkomst wordt vastgesteld — Heimelijke afspraken over aanbestedingen die door twee computerfabrikanten zijn georganiseerd — Schending van wezenlijke vormvoorschriften en van de rechten van de verdediging — Bevoegdheid van de Commissie — Geografische reikwijdte van de inbreuk — Eén enkele voortdurende inbreuk — Beginsel van behoorlijk bestuur — Richtsnoeren voor de berekening van de geldboeten van 2006”)

38

2019/C 328/41

Gevoegde zaken T-244/16 en T-285/17: Arrest van het Gerecht van 11 juli 2019 — Yanukovych/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Oekraïne — Bevriezing van tegoeden — Lijst van personen, entiteiten en lichamen waarvan de tegoeden en economische middelen zijn bevroren — Handhaving van verzoekers naam op die lijst — Verplichting van de Raad om na te gaan of de beslissing van een autoriteit van een derde land is genomen met inachtneming van de rechten van verdediging en het recht op effectieve rechterlijke bescherming”)

38

2019/C 328/42

Zaak T-805/16: Arrest van het Gerecht van 11 juli 2019 — IPPT PAN/Commissie en REA („Arbitragebeding — Zesde en zevende kaderprogramma voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie — Besluit tot invordering door verrekening van schuldvorderingen van de Unie ter uitvoering van overeenkomsten — Effectieve rechterlijke bescherming — Recht om zich tot de Ombudsman te richten — Financieel Reglement — Zeker karakter van een schuldvordering — Gewettigd vertrouwen — Discriminatieverbod — Beginsel van behoorlijk bestuur — Misbruik van bevoegdheid — Contractuele aansprakelijkheid — Auditverslag — Subsidiabele kosten”)

39

2019/C 328/43

Zaak T-894/16: Arrest van het Gerecht van 11 juli 2019 — Air France/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Staatssteun — Steunmaatregelen die Frankrijk ten uitvoer heeft gelegd ten gunste van de luchthaven Marseille-Provence en van de luchtvaartmaatschappijen die van deze luchthaven gebruikmaken — Besluit waarbij de steunmaatregel verenigbaar met de interne markt wordt verklaard — Investeringssubsidies — Differentiatie tussen de op nationale en op internationale vluchten toepasselijke luchthavengelden — Lagere luchthavengelden teneinde vluchten vanaf de nieuwe terminal Marseille-Provence 2 te stimuleren — Geen individuele geraaktheid — Geen merkbare aantasting van de concurrentiepositie — Niet-ontvankelijkheid”)

40

2019/C 328/44

Zaak T-291/17: Arrest van het Gerecht van 12 juli 2019 — Transdev e.a./Commissie („Staatssteun — Steunregeling die tussen 1994 en 2008 ten uitvoer is gelegd door Frankrijk — Investeringssubsidies van de regio Île-de-France — Besluit waarbij de steunregeling verenigbaar wordt verklaard met de interne markt — Begrip,bestaande steun’ en begrip,nieuwe steun’ — Artikel 107 VWEU — Artikel 108 VWEU — Artikel 1, onder b), i) en v), van verordening (EU) 2015/1589 — Verjaringstermijn — Artikel 17 van verordening 2015/1589 — Motiveringsplicht”)

41

2019/C 328/45

Zaak T-292/17: Arrest van het Gerecht van 12 juli 2019 — Région Île-de-France/Commissie („Staatssteun — Steunregeling die tussen 1994 en 2008 ten uitvoer is gelegd door Frankrijk — Investeringssubsidies van de regio Île-de-France — Besluit waarbij de steunregeling verenigbaar wordt verklaard met de interne markt — Voordeel — Selectief karakter — Artikel 107, lid 1, VWEU — Motiveringsplicht — Begrip,bestaande steun’ en,nieuwe steun’ — Artikel 108 VWEU — Artikel 1, onder b), i) en v), van verordening (EU) 2015/1589”)

42

2019/C 328/46

Zaak T-309/17: Arrest van het Gerecht van 12 juli 2019 — Optile/Commissie („Staatssteun — Steunregeling die tussen 1994 en 2008 ten uitvoer is gelegd door Frankrijk — Investeringssubsidies van de regio Île-de-France — Besluit waarbij de steunregeling verenigbaar wordt verklaard met de interne markt — Begrip,bestaande steun’ en,nieuwe steun’ — Artikel 107 VWEU — Artikel 108 VWEU — Artikel 1, onder b), i) en v), van verordening (EU) 2015/1589 — Verjaringstermijn — Artikel 17 van verordening 2015/1589”)

43

2019/C 328/47

Zaak T-330/17: Arrest van het Gerecht van 12 juli 2019 — Ceobus e.a./Commissie („Staatssteun — Steunregeling die tussen 1994 en 2008 ten uitvoer is gelegd door Frankrijk — Investeringssubsidies van de regio Île-de-France — Besluit waarbij de steunregeling verenigbaar wordt verklaard met de interne markt — Begrippen „bestaande steun’ en ‚nieuwe steun” — Artikel 107 VWEU — Artikel 108 VWEU — Artikel 1, onder b), i) en v), van verordening (EU) 2015/1589 — Verjaringstermijn — Artikel 17 van verordening 2015/1589”)

43

2019/C 328/48

Zaak T-331/17: Arrest van het Gerecht van 12 juli 2019 — Steifer/EESC („Openbare dienst — Ambtenaren — Pensioenen — Pensioenrechten verworven vóór de indiensttreding bij de Unie — Overdracht aan de regeling van de Unie — Extra pensioenjaren — Terugbetaling van het bedrag van de pensioenrechten die bij de berekening van de pensioenjaren van de Unie niet in aanmerking zijn genomen — Geen nieuwe en wezenlijke feiten — Geen verschoonbare dwaling — Aansprakelijkheid — Niet-ontvankelijkheid”)

44

2019/C 328/49

Zaak T-738/17: Arrest van het Gerecht van 12 juli 2019 — STIF-IDF/Commissie („Staatssteun — Steunregeling die tussen 1994 en 2008 onrechtmatig ten uitvoer is gelegd door Frankrijk — Investeringssteun van STIF-IDF — Besluit waarbij de steunregeling verenigbaar wordt verklaard met de interne markt — Voordeel — Compensatie van de kosten die inherent verbonden zijn aan de uitvoering van de openbaredienstverplichtingen — Artikel 107, lid 1, VWEU — Motiveringsplicht”)

45

2019/C 328/50

Zaak T-53/18: Arrest van het Gerecht van 9 juli 2019 — Duitsland/Commissie („Harmonisatie van wetgevingen — Verordening (EU) nr. 305/2011 — Verordening (EU) nr. 1025/2012 — Bouwproducten — Geharmoniseerde normen EN 13341:2005 + A1:2011 en EN 12285-2:2005 — Motiveringsplicht”)

46

2019/C 328/51

Zaak T-95/18: Arrest van het Gerecht van 11 juli 2019 — Gollnisch/Parlement („Regeling kosten en vergoedingen van leden van het Europees Parlement — Vergoeding voor parlementaire bijstand — Invordering van ten onrechte overgemaakte bedragen — Klacht — Beroep tot nietigverklaring — Ontvankelijkheid — Rechten van verdediging — Motiveringsplicht — Dwaling omtrent de feiten”)

46

2019/C 328/52

Zaak T-274/18: Arrest van het Gerecht van 11 juli 2019 — Klymenko/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Oekraïne — Bevriezing van tegoeden — Lijst van personen, entiteiten en lichamen waarvan de tegoeden en economische middelen zijn bevroren — Handhaving van verzoekers naam op die lijst — Verplichting van de Raad om na te gaan of de beslissing van een autoriteit van een derde land is genomen met inachtneming van de rechten van verdediging en het recht op effectieve rechterlijke bescherming”)

47

2019/C 328/53

Zaak T-285/18: Arrest van het Gerecht van 11 juli 2019 –Pshonka/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Oekraïne — Bevriezing van tegoeden — Lijst van personen, entiteiten en lichamen waarvan de tegoeden en economische middelen zijn bevroren — Handhaving van verzoekers naam op de lijst — Verplichting van de Raad om na te gaan of de beslissing van een autoriteit van een derde land is genomen met inachtneming van de rechten van de verdediging en het recht op effectieve rechterlijke bescherming”)

48

2019/C 328/54

Zaak T-289/18: Arrest van het Gerecht van 11 juli 2019 – Pshonka/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Oekraïne — Bevriezing van tegoeden — Lijst van personen, entiteiten en lichamen waarvan de tegoeden en economische middelen zijn bevroren — Handhaving van verzoekers naam op de lijst — Verplichting van de Raad om na te gaan of de beslissing van een autoriteit van een derde land is genomen met inachtneming van de rechten van de verdediging en het recht op effectieve rechterlijke bescherming”)

49

2019/C 328/55

Zaak T-349/18: Arrest van het Gerecht van 11 juli 2019 — Hauzenberger/EUIPO (TurboPerformance) („Uniemerk — Aanvraag voor Uniebeeldmerk TurboPerformance — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001”)

50

2019/C 328/56

Zaak T-397/18: Arrest van het Gerecht van 9 juli 2019 — Hugo’s Hotel/EUIPO — H’ugo’s (HUGO’S BURGER Bar) („Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk HUGO’S BURGER Bar — Ouder Uniewoordmerk H’ugo’s — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”)

50

2019/C 328/57

Zaak T-482/18: Arrest van het Gerecht van 9 juli 2019 — XF/Commissie („Openbare dienst — Ambtenaren — Bezoldiging — Inrichtingsvergoeding — Tijdelijke wijziging van standplaats — Wijziging van woonplaats”)

51

2019/C 328/58

Zaak T-480/16: Beschikking van het Gerecht van 8 juli 2019 — Lidl Stiftung (EUIPO) — Amedei (For you) („Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk For you — Beslissing tot afwijzing van de inschrijvingsaanvraag wegens absolute weigeringsgronden — Verdwijnen van het procesbelang — Afdoening zonder beslissing”)

52

2019/C 328/59

Zaak T-158/18: Beschikking van het Gerecht van 9 juli 2019 — Scaloni en Figini/Commissie („Beroep tot schadevergoeding — Afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen — Richtlijn 2014/59/EU en verordening (EU) nr. 806/2014 — Staatssteun — Niet-inachtneming van de vormvoorschriften — Artikel 76, onder d), van het Reglement voor de procesvoering — Kennelijke niet-ontvankelijkheid”)

52

2019/C 328/60

Zaak T-544/18: Beschikking van het Gerecht van 5 juli 2019 — ArcelorMittal Bremen/Commissie („Milieu — Richtlijn 2003/87/EG — Regeling voor handel in broeikasgasemissierechten — Verordening (EU) nr. 389/2013 — Overgangsregeling voor geharmoniseerde kosteloze toewijzing van emissierechten — Mededeling van een wijziging van de nationale toewijzingstabel betreffende Duitsland voor de periode van 2013 tot en met 2020 — Verzoek tot wijziging van de in het EU-transactielogboek vastgelegde nationale toewijzingstabel — Beroep wegens nalaten — In de loop van de procedure door de Commissie aan de centrale administrateur gegeven opdracht — Verdwijnen van het voorwerp van het geding — Afdoening zonder beslissing”)

53

2019/C 328/61

Zaak T-660/18: Beschikking van het Gerecht van 9 juli 2019 — VodafoneZiggo Group/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Elektronische communicatie — Artikel 7 van richtlijn 2002/21/EG — Wholesaletoegang op een vaste locatie — Gezamenlijke aanmerkelijke marktmacht — Aan de marktdeelnemers opgelegde specifieke wettelijke verplichtingen — Door de nationale regelgevende instantie ter beschikking gestelde ontwerpmaatregelen — Opmerkingen van de Commissie — Geen openstelling van de tweede fase van de procedure — Niet voor beroep vatbare handeling — Artikel 130 van het reglement voor de procesvoering — Niet-ontvankelijkheid”)

54

2019/C 328/62

Zaak T-662/18: Beschikking van het Gerecht van 4 juli 2019 — romwell/EUIPO (twistpac) („Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk twistpac — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening (EU) 2017/1001 — Zorgvuldigheidsplicht — Artikel 95, lid 1, van verordening 2017/1001 — Beroep dat kennelijk rechtens ongegrond is”)

55

2019/C 328/63

Zaak T-674/18: Beschikking van het Gerecht van 11 juli 2019 — Vattenfall Europe Nuclear Energy/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — Staatssteun — Wet houdende zestiende wijziging van de wet inzake kernenergie (Atomgesetz) — Uitvoering van een arrest van het Bundesverfassungsgericht (federaal grondwettelijk hof, Duitsland) — Vennootschappen die kerncentrales exploiteren — Stopzetting van exploitatie — Financiële compensatie voor de niet-geproduceerde hoeveelheden electriciteit — Brief van de Commissie — Geen noodzaak om formeel aan te melden op grond van artikel 108, lid 3, VWEU — Niet voor beroep vatbare handeling — Niet-ontvankelijkheid”)

55

2019/C 328/64

Zaak T-687/18: Beschikking van het Gerecht van 10 juli 2019 — Pilatus Bank/ECB („Beroep tot nietigverklaring — Economisch en monetair beleid — Prudentieel toezicht op kredietinstellingen — Schorsingsmaatregelen genomen door de nationale toezichthouder — Aanwijzing van een contactpersoon — Beperkte communicatie met de ECB — Procedurefouten — Tussentijdse of voorbereidende handelingen — Rechten van verdediging — Niet-ontvankelijkheid”)

56

2019/C 328/65

Zaak T-176/19 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 15 juli 2019 — 3V Sigma/ECHA („Kort geding — REACH — Stof uvasorb HEB — Beoordelingsprocedure — Besluit van de kamer van beroep van het ECHA — Verzoek om voorlopige maatregelen — Geen spoedeisendheid”)

57

2019/C 328/66

Zaak T-280/19 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 12 juli 2019 — Highgate Capital Management/Commissie („Kort geding — Staatssteun — Verzoek om voorlopige maatregelen — Geen noodzaak tot vaststelling van de gevraagde voorlopige maatregelen — Onbevoegdheid — Niet-ontvankelijkheid”)

58

2019/C 328/67

Zaak T-355/19 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 12 juli 2019 — CE/Comité van de Regio’s („Kort geding — Openbare dienst — Verzoek om voorlopige maatregelen — Geen spoedeisendheid”)

58

2019/C 328/68

Zaak T-367/19 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 15 juli 2019 — Camerin/Commissie („Kort geding — Openbare dienst — Verzoek om voorlopige maatregelen — Geen spoedeisendheid”)

59

2019/C 328/69

Zaak T-480/19: Beroep ingesteld op 8 juli 2019 — Landesbank Baden-Württemberg/GAR

59

2019/C 328/70

Zaak T-510/19: Beroep ingesteld op 17 juli 2019 — Puma/EUIPO — Gemma Group (Figuur van een springend dier)

61

2019/C 328/71

Zaak T-517/19: Beroep ingesteld op 19 juli 2019 — Homoki/Commissie

62

2019/C 328/72

Zaak T-525/19: Beroep ingesteld op 25 juli 2019 — Intering e.a./Commissie

64

2019/C 328/73

Zaak T-537/19: Beroep ingesteld op 30 juli 2019 — DK/GSA

65

2019/C 328/74

Zaak T-538/19: Beroep ingesteld op 30 juli 2019 — Casino, Guichard-Perrachon/Commissie

66

2019/C 328/75

Zaak T-539/19: Beroep ingesteld op 30 juli 2019 — Les Mousquetaires en ITM Entreprises/Commissie

67

2019/C 328/76

Zaak T-552/19: Beroep ingesteld op 7 augustus 2019 — Malacalza Investimenti/ECB

68

2019/C 328/77

Zaak T-555/19: Beroep ingesteld op 9 augustus 2019 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Fontana Food (GRILLOUMI)

70

2019/C 328/78

Zaak T-556/19: Beroep ingesteld op 9 augustus 2019 — Republiek Cyprus/EUIPO — Fontana Food (GRILLOUMI)

71

2019/C 328/79

Zaak T-557/19: Beroep ingesteld op 9 augustus 2019 — Seven/EUIPO (7Seven)

72

2019/C 328/80

Zaak T-559/19: Beroep ingesteld op 12 augustus 2019 — Julius Sämann/EUIPO — Maharishi Vedic University (Afbeelding van een boom)

72

2019/C 328/81

Zaak T-561/19: Beroep ingesteld op 13 augustus 2019 — Lípidos Santiga/Commissie

73

2019/C 328/82

Zaak T-570/19: Beroep ingesteld op 16 augustus 2019 — Muratbey Gida/EUIPO (Vorm van een gevlochten kaas)

74

2019/C 328/83

Zaak T-571/19: Beroep ingesteld op 16 augustus 2019 — Muratbey Gida/EUIPO (Vorm van een gevlochten kaas)

75

2019/C 328/84

Zaak T-572/19: Beroep ingesteld op 16 augustus 2019 — Muratbey Gida/EUIPO (Vorm van een gevlochten kaas)

75

2019/C 328/85

Zaak T-577/19: Beroep ingesteld op 19 augustus 2019 — Leinfelder Uhren München/EUIPO — Schafft (Leinfelder)

76

2019/C 328/86

Zaak T-305/17: Beschikking van het Gerecht van 3 juli 2019 — Red Bull/EUIPO (Afbeelding van een parallellogram in twee kleuren)

77

2019/C 328/87

Zaak T-227/18: Beschikking van het Gerecht van 11 juli 2019 — Microsemi Europe en Microsemi/Commissie

77


NL

 

Top