Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:340:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 340, 24 september 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 340

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

61e jaargang
24 september 2018


Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2018/C 340/01

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.8896 — Macquarie Group/The Goldman Sachs Group/HES International) ( 1 )

1

2018/C 340/02

Mededeling van de commissie — Aanpassing van de gegevens die worden gebruikt voor de berekening van forfaitaire sommen en dwangsommen die de Commissie het Hof van Justitie voorstelt in inbreukprocedures

2

2018/C 340/03

Mededeling van de Commissie — Beschikbaarheid en toepasbaarheid van een document met richtsnoeren ter uitvoering van bijlage II, punten 3.6.5 en 3.8.2, van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot hormoonontregelende eigenschappen ( 1 )

5


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2018/C 340/04

Wisselkoersen van de euro

6

2018/C 340/05

Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en economische machtsposities gegeven op zijn vergadering van 10 juli 2018 betreffende een ontwerpbesluit in zaak AT.40181 — Philips — Rapporteur: Zweden

7

2018/C 340/06

Eindverslag van de raadadviseur-auditeur — Zaak AT.40181 — Philips

8

2018/C 340/07

Samenvatting van het besluit van de Commissie van 24 juli 2018 inzake een procedure op grond van artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (Zaak AT.40181 — Philips (verticale afspraken)) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2018) 4797 final)

10

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2018/C 340/08

Liquidatieprocedure — Beslissing tot opening van een liquidatieprocedure met betrekking tot TURUL Kölcsönös Biztosító Egyesület „f.a.”(Bekendmaking overeenkomstig artikel 280 van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II))

12


 

V   Bekendmakingen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2018/C 340/09

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9060 — HP/Apogee) ( 1 )

13


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

 

Top