Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:203:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 203, 13 juni 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 203

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

61e jaargang
13 juni 2018


Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2018/C 203/01

Wisselkoersen van de euro

1

2018/C 203/02

Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 11 juni 2018 inzake de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie van het in artikel 94, lid 1, onder d), van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde enig document en van de verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier voor een naam in de wijnsector (Vijlen (BOB))

2

2018/C 203/03

Tussentijdse actualisering van de aanpassingscoëfficiënten die van toepassing zijn op de bezoldigingen van ambtenaren, tijdelijke functionarissen en arbeidscontractanten van de Europese Unie die in derde landen werkzaam zijn

13

2018/C 203/04

Mededeling van de Commissie betreffende de thans bij terugvordering van staatssteun toe te passen rentepercentages en de referentie- en disconteringspercentages voor 28 lidstaten, zoals die vanaf 1 juli 2018 gelden (Bekendgemaakt overeenkomstig artikel 10 van Verordening (EG) nr. 794/2004 van de Commissie van 21 april 2004 ( PB L 140 van 30.4.2004, blz. 1 ))

15

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2018/C 203/05

Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

16

2018/C 203/06

Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

16


 

V   Bekendmakingen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSPOLITIEK

 

Europese Commissie

2018/C 203/07

Bericht van het naderend vervallen van bepaalde antidumpingmaatregelen

17

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2018/C 203/08

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8858 — Boeing/Safran/JV (hulpmotoren)) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak  (1 )

18


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

 

Top