EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:146:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 146, 26 april 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 146

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

61e jaargang
26 april 2018


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2018/C 146/01

Mededeling overeenkomstig artikel 34, lid 7, onder a), iii), van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende door de douaneautoriteiten van de lidstaten genomen beschikkingen inzake bindende inlichtingen over de indeling van goederen in de douanenomenclatuur

1

2018/C 146/02

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.8807 — Spectris/Macquarie Group/Soundwave Holdings) ( 1 )

4


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2018/C 146/03

Wisselkoersen van de euro

5

 

INFORMATIE OVER DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

2018/C 146/04

Staatssteun — Besluit om geen bezwaar te maken

6

2018/C 146/05

Drempelwaarden als bedoeld in de Richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU en 2009/81/EG, uitgedrukt in de nationale munteenheden van de EVA-staten

7


 

V   Bekendmakingen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2018/C 146/06

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8872 — Advent International/Laird) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

8


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

 

Top