Help Print this page 

Document C:2018:095:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Unie, C 95, 13 maart 2018

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 95

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

61e jaargang
13 maart 2018


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2018/C 95/01

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.8767 — CDPQ/Hyperion Insurance Group) ( 1 )

1


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Raad

2018/C 95/02

Kennisgeving aan de personen en entiteiten die zijn onderworpen aan de beperkende maatregelen van Besluit 2014/145/GBVB van de Raad, als gewijzigd bij Besluit (GBVB) 2018/392 van de Raad, en van Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/388 van de Raad, betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

2

2018/C 95/03

Kennisgeving aan de betrokkenen die zijn onderworpen aan de beperkende maatregelen van Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/388 van de Raad, betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

3

 

Europese Commissie

2018/C 95/04

Wisselkoersen van de euro

4

2018/C 95/05

Toelichtingen op de gecombineerde nomenclatuur van de Europese Unie

5


 

V   Bekendmakingen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSPOLITIEK

 

Europese Commissie

2018/C 95/06

Bericht van het naderend vervallen van bepaalde antidumpingmaatregelen

6

2018/C 95/07

Bericht van het naderend vervallen van bepaalde compenserende maatregelen

7

2018/C 95/08

Bericht van opening van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op de invoer van bepaalde aluminiumfolie op rollen van oorsprong uit de Volksrepubliek China

8

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2018/C 95/09

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8771 — Total/Engie (deel van de Liquefied Natural Gas-activiteiten)) ( 1 )

21

2018/C 95/10

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8764 — Sedgwick/Cunningham Lindsey) ( 1 )

22

2018/C 95/11

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8809 — Prime Credit 3/Oxalis Holding/Lennon/Tavani/Lo Giudice/Phoenix Asset Management) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

23

2018/C 95/12

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8839 — GIP/NTV) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

25

2018/C 95/13

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8834 — Brookfield/Saeta) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

26

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2018/C 95/14

Bekendmaking van een wijzigingsaanvraag overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

27


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

 

Top