Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2018:072:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 72, 26 februari 2018


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 72

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

61e jaargang
26 februari 2018


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2018/C 72/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2018/C 72/02

Zaak C-434/15: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 20 december 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona — Spanje) — Asociación Profesional Elite Taxi / Uber Systems Spain, SL (Prejudiciële verwijzing — Artikel 56 VWEU — Artikel 58, lid 1, VWEU — Diensten op het gebied van vervoer — Richtlijn 2006/123/EG — Diensten op de interne markt — Richtlijn 2000/31/EG — Richtlijn 98/34/EG — Diensten van de informatiemaatschappij — Bemiddelingsdienst die door middel van een smartphoneapp particuliere bestuurders, die hun eigen voertuig gebruiken, tegen betaling in contact brengt met personen die een stadstraject willen afleggen — Vereiste van een vergunning)

2

2018/C 72/03

Zaak C-521/15: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 20 december 2017 — Koninkrijk Spanje / Raad van de Europese Unie (Beroep tot nietigverklaring — Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/1289 — Oplegging van een boete aan een lidstaat in het kader van het economisch en begrotingstoezicht in de eurozone — Manipulatie van statistische gegevens betreffende het tekort van de betrokken lidstaat — Rechterlijke bevoegdheid — Verordening (EU) nr. 1173/2011 — Artikel 8, leden 1 en 3 — Gedelegeerd besluit 2012/678/EU — Artikel 2, leden 1 en 3, en artikel 14, lid 2 — Verordening (EG) nr. 479/2009 — Artikel 3, lid 1, artikel 8, lid 1, en de artikelen 11 en 11 bis — Rechten van de verdediging — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikel 41, lid 1 — Recht op behoorlijk bestuur — Artikelen 121, 126 en 136 VWEU — Protocol nr. 12 betreffende de procedure bij buitensporige tekorten — Bestaan van een inbreuk — Verkeerde voorstelling van gegevens — Bepaling van de boete — Verbod van terugwerkende kracht van strafbepalingen)

3

2018/C 72/04

Zaak C-664/15: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 20 december 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof — Oostenrijk) — Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation / Bezirkshauptmannschaft Gmünd (Prejudiciële verwijzing — Milieu — Richtlijn 2000/60/EG — Waterbeleid van de Europese Unie — Artikel 4, lid 1, en artikel 14, lid 1 — Verplichtingen om de achteruitgang van de toestand van de waterlichamen te voorkomen en de actieve deelneming van alle betrokkenen bij de uitvoering van de richtlijn aan te moedigen — Verdrag van Aarhus — Inspraak van het publiek in de besluitvorming inzake milieuaangelegenheden en toegang tot de rechter — Artikel 6 en artikel 9, leden 3 en 4 — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikel 47 — Recht op effectieve rechterlijke bescherming — Project dat gevolgen kan hebben voor de toestand van de waterlichamen — Bestuurlijke vergunningprocedure — Milieuorganisatie — Verzoek tot verkrijging van de hoedanigheid van partij in de bestuurlijke procedure — Mogelijkheid om een beroep te doen op de aan richtlijn 2000/60/EG ontleende rechten — Verlies van de hoedanigheid van partij in de procedure en van het recht van beroep indien die rechten in de loop van de bestuurlijke procedure niet tijdig geldend worden gemaakt)

4

2018/C 72/05

Zaak C-677/15 P: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 20 december 2017 — Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) / European Dynamics Luxembourg SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, European Dynamics Belgium SA (Hogere voorziening — Overheidsopdrachten voor diensten — Externe dienstverlening voor programma- en projectbeheer alsook technische bijstand op IT-gebied — Cascadeprocedure — Weging van subcriteria binnen de gunningscriteria — Beginsel van gelijke kansen en transparantiebeginsel — Kennelijke beoordelingsfouten — Ontoereikende motivering — Verlies van een kans — Niet-contractuele aansprakelijkheid van de Europese Unie — Verzoek om schadevergoeding)

5

2018/C 72/06

Gevoegde zaken C-66/16 P tot en met C-69/16 P: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 20 december 2017 — Comunidad Autónoma del País Vasco, Itelazpi SA (C-66/16 P), Comunidad Autónoma de Cataluña, Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) (C-67/16 P), Navarra de Servicios y Tecnologías SA (C-68/16 P), Cellnex Telecom SA, voorheen Abertis Telecom SA, Retevisión I SA (C-69/16 P) / Europese Commissie, SES Astra SA (Hogere voorziening — Staatssteun — Digitale televisie — Steun voor de ontwikkeling van digitale terrestrische televisie in afgelegen en minder verstedelijkte gebieden — Steun ten behoeve van de exploitanten van digitale terrestrische televisieplatformen — Besluit waarbij de steunmaatregelen gedeeltelijk met de interne markt onverenigbaar worden verklaard — Begrip „staatssteun” — Voordeel — Dienst van algemeen economisch belang — Omschrijving — Beoordelingsruimte van de lidstaten)

6

2018/C 72/07

Zaak C-70/16 P: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 20 december 2017 — Comunidad Autónoma de Galicia, Redes de Telecomunicación Galegas Retegal SA (Retegal) / Europese Commissie, SES Astra SA (Hogere voorziening — Staatssteun — Digitale televisie — Steun voor de ontwikkeling van digitale terrestrische televisie in afgelegen en minder verstedelijkte gebieden — Steun ten behoeve van de exploitanten van digitale terrestrische televisieplatformen — Besluit waarbij de steunmaatregelen gedeeltelijk met de interne markt onverenigbaar worden verklaard — Begrip „staatssteun” — Voordeel — Dienst van algemeen economisch belang — Omschrijving — Beoordelingsruimte van de lidstaten)

6

2018/C 72/08

Zaak C-81/16 P: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 20 december 2017 — Koninkrijk Spanje / Europese Commissie (Hogere voorziening — Staatssteun — Digitale televisie — Steun voor de ontwikkeling van digitale terrestrische televisie in afgelegen en minder verstedelijkte gebieden — Steun ten behoeve van de exploitanten van digitale terrestrische televisieplatformen — Besluit waarbij de steunmaatregelen gedeeltelijk met de interne markt onverenigbaar worden verklaard — Begrip „staatssteun” — Voordeel — Dienst van algemeen economisch belang — Omschrijving — Beoordelingsruimte van de lidstaten)

7

2018/C 72/09

Zaak C-102/16: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 20 december 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State — België) — Vaditrans BVBA / Belgische Staat [Prejudiciële verwijzing — Wegvervoer — Rusttijden van de bestuurder — Verordening (EG) nr. 561/2006 — Artikel 8, leden 6 en 8 — Mogelijkheid om de dagelijkse rusttijden en verkorte wekelijkse rusttijden buiten de standplaats en in het voertuig door te brengen — Uitsluiting van normale wekelijkse rusttijden]

8

2018/C 72/10

Zaak C-158/16: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 20 december 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo — Spanje) — Margarita Isabel Vega González / Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias (Prejudiciële verwijzing — Sociale politiek — Richtlijn 1999/70/EG — Door het EVV, de Unice en het CEEP gesloten raamovereenkomst inzake arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd — Clausule 4 — Non-discriminatiebeginsel — Begrip „arbeidsvoorwaarden” — Toekenning van de ambtelijke stand van verlof wegens bijzondere diensten — Nationale regeling die in geval van verkiezing voor een openbaar ambt enkel voor ambtenaren in vaste dienst voorziet in de toekenning van verlof wegens bijzondere diensten en ambtenaren in tijdelijke dienst hiervan uitsluit)

8

2018/C 72/11

Zaak C-178/16: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 20 december 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — Impresa di Costruzioni Ing. E. Mantovani SpA, Guerrato SpA / Provincia autonoma di Bolzano, Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ACP), Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) (Prejudiciële verwijzing — Overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken — Richtlijn 2004/18/EG — Artikel 45, leden 2 en 3 — Voorwaarden voor uitsluiting van deelneming aan de overheidsopdracht — Verklaring inzake het ontbreken van onherroepelijke vonnissen houdende veroordeling van de voormalige bestuurders van de inschrijvende vennootschap — Strafbaar gedrag van een voormalige bestuurder — Strafrechtelijke veroordeling — Volledige en daadwerkelijke distantiëring tussen de inschrijvende onderneming en die bestuurder — Bewijs — Beoordeling door de aanbestedende dienst van de eisen betreffende die verplichting)

9

2018/C 72/12

Zaak C-226/16: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 20 december 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Conseil d’État — Frankrijk) — Eni SpA, Eni Gas & Power France SA, Union professionnelle des industries privées du gaz (Uprigaz) / Premier ministre, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer [Prejudiciële verwijzing — Energie — Gassector — Veiligstelling van de gaslevering — Verordening (EU) nr. 994/2010 — Verplichting van aardgasbedrijven om maatregelen te nemen die de gaslevering van beschermde afnemers waarborgen — Artikel 2, tweede alinea, punt 1 — Begrip „beschermde afnemers” — Artikel 8, lid 2 — Aanvullende verplichting — Artikel 8, lid 5 — Mogelijkheid voor aardgasbedrijven om op regionaal niveau of op niveau van de Unie aan hun verplichting te voldoen — Nationale regeling die gasleveranciers een aanvullende verplichting tot gasopslag oplegt waarvan de werkingssfeer afnemers omvat die niet behoren tot de beschermde afnemers in de zin van verordening nr. 994/2010 — Opslagverplichting die voor 80 % op het grondgebied van de betrokken lidstaat moet worden vervuld]

10

2018/C 72/13

Zaak C-255/16: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 20 december 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door Københavns Byret — Denemarken) — Strafzaak tegen Bent Falbert, Poul Madsen, JP/Politikens Hus A/S (Prejudiciële verwijzing — Informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften — Nationale wetgeving tot verduidelijking of invoering van een verbod om zonder vergunning kansspelen, loterijen en weddenschappen aan te bieden, en tot invoering van een verbod om zonder vergunning reclame te maken voor kansspelen, loterijen en weddenschappen)

11

2018/C 72/14

Zaak C-268/16 P: Arrest van het Hof (Vierde kamer) van 20 december 2017 — Binca Seafoods GmbH / Europese Commissie [Hogere voorziening — Verordening (EG) nr. 834/2007 — Productie en etikettering van biologische producten — Verordening (EG) nr. 889/2008 — Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1358/2014 — Procesbelang — Begrip „persoonlijk voordeel”]

11

2018/C 72/15

Zaak C-276/16: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 20 december 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione — Italië) — Prequ' Italia Srl / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Prejudiciële verwijzing — Beginsel van eerbiediging van de rechten van verdediging — Recht om te worden gehoord — Verordening (EEG) nr. 2913/92 — Communautair douanewetboek — Artikel 244 — Invordering van een douaneschuld — Geen aan de vaststelling van een rectificatieaanslag voorafgaand verhoor van de adressaat — Recht van de adressaat om opschorting van de tenuitvoerlegging van de rectificatieaanslag te krijgen — Geen automatische opschorting ingeval administratief beroep wordt ingesteld — Verwijzing naar de voorwaarden van artikel 244 van het douanewetboek)

12

2018/C 72/16

Zaak C-277/16: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 20 december 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Najwyższy — Polen) — Polkomtel sp. z o.o. / Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prejudiciële verwijzing — Gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronischecommunicatienetwerken en -diensten — Richtlijn 2002/21/EG — Artikelen 8 en 16 — Richtlijn 2002/19/EG — Artikelen 8 en 13 — Exploitant die is aangemerkt als onderneming met aanmerkelijke marktmacht — Prijscontrole — Door de nationale regelgevende instanties opgelegde verplichtingen — Verplichting inzake kostenoriëntering van prijzen — Prijzen die lager worden vastgesteld dan de kosten die de betrokken exploitant maakt voor de levering van de afgiftedienst op mobiele netwerken — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Artikel 16 — Vrijheid van ondernemerschap — Evenredigheid)

13

2018/C 72/17

Zaak C-291/16: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 20 december 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Mercantil no 8 de Barcelona — Spanje) — Schweppes SA / Red Paralela SL, Red Paralela BCN SL, voorheen Carbòniques Montaner SL (Prejudiciële verwijzing — Harmonisatie van de wetgevingen — Merken — Richtlijn 2008/95/EG — Artikel 7, lid 1 — Uitputting van het aan het merk verbonden recht — Parallelle merken — Overdracht van de merken voor een deel van het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (EER) — Commerciële strategie waardoor na de overdracht bewust het imago van één enkel globaal merk wordt versterkt — Onafhankelijke houders die nauwe commerciële en economische banden hebben)

14

2018/C 72/18

Zaak C-322/16: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 20 december 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — Global Starnet Ltd / Ministero dell’Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (Prejudiciële verwijzing — Vrij verrichten van diensten, vrijheid van vestiging, vrij verkeer van kapitaal en vrijheid van onderneming — Beperkingen — Verlening van nieuwe concessies voor het beheer op afstand van kansspelen — Rechtszekerheidsbeginsel en beginsel van bescherming van het gewettigd vertrouwen — Arrest van het grondwettelijk hof — Al dan niet een verplichting voor de nationale rechterlijke instantie om zich tot het Hof te wenden)

15

2018/C 72/19

Zaak C-334/16: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 20 december 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Audiencia Provincial de Albacete — Spanje) — José Luis Núñez Torreiro / AIG Europe Limited, Sucursal en España, voorheen Chartis Europe Limited, Sucursal en España, Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) (Prejudiciële verwijzing — Verplichte verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid waartoe de deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven — Richtlijn 2009/103/EG — Artikel 3, eerste alinea — Begrip „deelneming aan het verkeer van voertuigen” — Nationale regeling op grond waarvan het besturen van motorrijtuigen op wegen en terreinen die niet „geschikt voor verkeer” zijn, met uitzondering van terreinen die weliswaar niet geschikt voor verkeer zijn, maar niettemin „algemeen worden gebruikt”, is uitgesloten van dat begrip)

15

2018/C 72/20

Zaak C-364/16 P: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 20 december 2017 — Trioplast Industrier AB / Europese Commissie (Hogere voorziening — Mededingingsregelingen — Markt voor industriële plastic zakken — Aanmaningsbrief van de Europese Commissie aan rekwirante waarbij wordt verzocht om betaling van vertragingsrente op het bedrag van de opgelegde geldboete — Beroep tot nietigverklaring en tot schadevergoeding)

16

2018/C 72/21

Zaak C-372/16: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 20 december 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door het Oberlandesgericht München — Duitsland) — Soha Sahyouni / Raja Mamisch (Prejudiciële verwijzing — Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Verordening (EU) nr. 1259/2010 — Nauwere samenwerking op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed — Erkenning van een door een religieuze rechtbank in een derde land uitgesproken buitengerechtelijke echtscheiding — Werkingssfeer van verordening nr. 1259/2010)

16

2018/C 72/22

Zaak C-393/16: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 20 december 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof — Duitsland) — Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne / Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH & Co. OHG, vertegenwoordigd door Aldi Süd Dienstleistungs-GmbH, voorheen Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG Süd [Prejudiciële verwijzing — Gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten — Bescherming van beschermde oorsprongsbenamingen (BOB’s) — Verordening (EG) nr. 1234/2007 — Artikel 118 quaterdecies, lid 2, onder a), ii), onder b) en c) — Verordening (EU) nr. 1308/2013 — Artikel 103, lid 2), onder a), ii), onder b) en c) — Werkingssfeer — Uitbuiten van de reputatie van een BOB — Misbruik, nabootsing of voorstelling van een BOB — Onjuiste of misleidende aanduiding — BOB „Champagne” gebruikt in de benaming van een levensmiddel — Benaming „Champagner Sorbet” — Levensmiddel dat champagne als ingrediënt bevat — Ingrediënt dat het levensmiddel een essentieel kenmerk verleent]

17

2018/C 72/23

Gevoegde zaken C-397/16 en C-435/16: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 20 december 2017 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte d'appello di Milano en door het Bundesgerichtshof — Italië, Duitsland) — Acacia Srl / Pneusgarda Srl, in staat van faillissement, Audi AG (C-397/16), Acacia Srl, Rolando D’Amato / Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (C-435/16) [Prejudiciële verwijzing — Verordening (EG) nr. 6/2002 — Gemeenschapsmodellen — Artikel 110, lid 1 — Geen bescherming — Reparatieclausule — Begrip „onderdeel van een samengesteld voortbrengsel” — Reparatie van het samengestelde voortbrengsel om het de oorspronkelijke uiterlijke kenmerken terug te geven — Maatregelen die de gebruiker moet treffen om zich te kunnen beroepen op de reparatieclausule — Autovelg die een identieke replica van het model van de originele velg is]

18

2018/C 72/24

Zaak C-419/16: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 20 december 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale di Bolzano — Italië) — Sabine Simma Federspiel / Provincia autonoma di Bolzano, Equitalia Nord SpA (Prejudiciële verwijzing — Vrijheid van vestiging en vrij verkeer van werknemers — Artikelen 45 en 49 VWEU — Wederzijdse erkenning van diploma’s, certificaten en andere titels van artsen — Richtlijnen 75/363/EEG en 93/16/EEG — Bezoldiging van medisch specialisten in opleiding)

19

2018/C 72/25

Zaak C-434/16: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 20 december 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supreme Court — Ierland) — Peter Nowak / Data Protection Commissioner (Prejudiciële verwijzing — Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens — Richtlijn 95/46/EG — Artikel 2, onder a) — Begrip „persoonsgegevens” — Schriftelijke antwoorden van de kandidaat op een beroepsexamen — Opmerkingen van de examinator bij die antwoorden — Artikel 12, onder a) en b) — Omvang van het recht op toegang en op rectificatie van de betrokkene)

20

2018/C 72/26

Zaak C-442/16: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 20 december 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Court of Appeal — Ierland) — Florea Gusa / Minister for Social Protection, Ierland, Attorney General (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2004/38/EG — Persoon die een zelfstandige activiteit heeft beëindigd — Behoud van de status van zelfstandige — Recht van verblijf — Wettelijke regeling van een lidstaat volgens welke de toekenning van een uitkering voor werkzoekenden is voorbehouden aan personen die het recht van verblijf op het grondgebied van die lidstaat hebben)

20

2018/C 72/27

Zaak C-462/16: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 20 december 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesfinanzhof — Duitsland) — Finanzamt Bingen-Alzey / Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG [Prejudiciële verwijzing — Belastingen — Belasting over de toegevoegde waarde (btw) — Richtlijn 2006/112/EG — Artikel 90, lid 1 — Prijsvermindering onder de door de lidstaten vastgestelde voorwaarden — Verlaging van de maatstaf van heffing — Beginselen vastgelegd in het arrest van 24 oktober 1996, Elida Gibbs (C-317/94, EU:C:1996:400) — Kortingen toegekend aan particuliere zorgverzekeraars]

21

2018/C 72/28

Zaak C-467/16: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 20 december 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Stuttgart — Duitsland) — Brigitte Schlömp / Landratsamt Schwäbisch Hall (Prejudiciële verwijzing — Ruimte van vrijheid, veiligheid en recht — Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken — Lugano II-Verdrag — Aanhangigheid — Begrip „gerecht” — Bemiddelingsinstantie naar Zwitsers recht, belast met de aan elke procedure ten gronde voorafgaande bemiddelingsprocedure)

22

2018/C 72/29

Zaak C-492/16: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 20 december 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Törvényszék — Hongarije) — Incyte Corporation / Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Prejudiciële verwijzing — Intellectuele en industriële eigendom — Octrooirecht — Geneesmiddelen voor menselijk gebruik — Verordening (EG) nr. 469/2009 — Artikel 18 — Gewasbeschermingsmiddelen — Verordening (EG) nr. 1610/96 — Artikel 17, lid 2 — Aanvullend beschermingscertificaat — Duur — Vaststelling van de vervaldatum — Gevolgen van een arrest van het Hof — Mogelijkheid of verplichting tot rectificatie van de vervaldatum)

22

2018/C 72/30

Zaak C-500/16: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 20 december 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Naczelny Sąd Administracyjny — Polen) — Caterpillar Financial Services sp. z o.o. (Prejudiciële verwijzing — Fiscale bepalingen — Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw) — Richtlijn 2006/112/EG — Artikel 135, lid 1, onder a) — Vrijstellingen — Belastingen geïnd in strijd met het recht van de Unie — Belemmeringen voor de teruggaaf van te veel betaalde btw — Artikel 4, lid 3, VEU — Gelijkwaardigheidsbeginsel, doeltreffendheidsbeginsel en beginsel van loyale samenwerking — Rechten toegekend aan particulieren — Verstrijken van de verjaringstermijn van de belastingschuld — Werking van een arrest van het Hof — Rechtszekerheidsbeginsel)

23

2018/C 72/31

Gevoegde zaken C-504/16 en C-613/16: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 20 december 2017 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Köln — Duitsland) — Deister Holding AG, voorheen Traxx Investments NV (C-504/16), Juhler Holding A/S (C-613/16) / Bundeszentralamt für Steuern (Prejudiciële verwijzing — Directe belastingen — Vrijheid van vestiging — Richtlijn 90/435/EEG — Artikel 1, lid 2 — Artikel 5 — Moedermaatschappij — Houdstermaatschappij — Bronbelasting op winst die aan een niet-ingezeten moeder-/houdstermaatschappij wordt uitgekeerd — Vrijstelling — Belastingfraude, belastingontwijking en fiscaal misbruik — Vermoeden)

24

2018/C 72/32

Zaak C-516/16: Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 20 december 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht -Oostenrijk) — Erzeugerorganisation Tiefkühlgemüse eGen / Agrarmarkt Austria [Prejudiciële verwijzing — Landbouw — Gemeenschappelijke ordening van de markten — Operationeel programma in de sector groenten en fruit — Verordening (EG) nr. 1234/2007, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 361/2008 — Artikelen 103 ter, 103 quinquies en 103 octies — Financiële steun van de Europese Unie — Uitvoeringsverordening (EU) nr. 543/2011 — Artikel 60 en bijlage IX, punt 23 — Investeringen in bedrijven en/of bedrijfsruimten van de producentenorganisatie — Begrip — Gewettigd vertrouwen — Rechtszekerheid]

24

2018/C 72/33

Zaak C-529/16: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 20 december 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht München — Duitsland) — Hamamatsu Photonics Deutschland GmbH / Hauptzollamt München (Prejudiciële verwijzing — Gemeenschappelijk douanetarief — Douanewetboek — Artikel 29 — Bepaling van de douanewaarde — Grensoverschrijdende transacties tussen onderling verbonden ondernemingen — Advance Pricing Agreement (voorafgaande verrekenprijsafspraak) — Overeengekomen verrekenprijs die bestaat in een aanvankelijk in rekening gebracht bedrag en een forfaitaire correctie na afloop van het afrekeningstijdvak)

25

2018/C 72/34

Zaak C-649/16: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 20 december 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberste Gerichtshof — Oostenrijk) — Peter Valach e.a. / Waldviertler Sparkasse Bank AG e.a. (Prejudiciële verwijzing — Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken — Verordening (EU) nr. 1215/2012 — Werkingssfeer — Vordering wegens aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad ingesteld tegen de leden van een schuldeiserscomité die in een insolventieprocedure een saneringsplan hebben afgewezen)

26

2018/C 72/35

Zaak C-571/17 PPU: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 22 december 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank Amsterdam — Nederland) –Tenuitvoerlegging van een Europees aanhoudingsbevel dat is uitgevaardigd tegen Samet Ardic (Prejudiciële verwijzing — Prejudiciële spoedprocedure — Politiële en justitiële samenwerking in strafzaken — Europees aanhoudingsbevel — Kaderbesluit 2002/584/JBZ — Procedures van overlevering tussen de lidstaten — Voorwaarden voor tenuitvoerlegging — Gronden tot facultatieve weigering van de tenuitvoerlegging — Artikel 4 bis, lid 1, zoals voortvloeiend uit kaderbesluit 2009/299/JBZ — Bevel dat is uitgevaardigd met het oog op de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf — Begrip „proces dat tot de beslissing heeft geleid” — Strekking — Persoon die onherroepelijk tot een vrijheidsstraf is veroordeeld na een proces dat in zijn aanwezigheid is gevoerd — Straf waarvan de tenuitvoerlegging nadien ten dele en onder bepaalde voorwaarden is opgeschort — Later proces dat tot de herroeping van de opschorting wegens niet-naleving van de voorwaarden heeft geleid — Herroepingsproces dat in afwezigheid van de betrokkene is gevoerd)

27

2018/C 72/36

Zaak C-648/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Augstākā tiesa (Letland) op 20 november 2017 — Balcia Insurance SE

27

2018/C 72/37

Zaak C-696/17 P: Hogere voorziening ingesteld op 8 december 2017 door Alex SCI tegen de beschikking van het Gerecht (Eerste kamer) van 10 oktober 2017 in zaak T-841/16, Alex / Commissie

28

2018/C 72/38

Zaak C-14/18 P: Hogere voorziening ingesteld op 5 januari 2018 door Alfamicro — Sistemas de computadores, Sociedade Unipessoal, Lda. tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 14 november 2017 in zaak T-831/14, Alfamicro / Commissie

29

 

Gerecht

2018/C 72/39

Zaak T-76/15: Arrest van het Gerecht van 18 januari 2018 — Kenup Foundation e.a. / EIT („Onderzoek en technologische ontwikkeling — EIT — Kaderprogramma voor onderzoek en innovatie Horizon 2020 — Uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor de aanwijzing van een kennis- en innovatiegemeenschap — Afwijzing van de offerte van verzoeksters — Verordening (EG) nr. 294/2008 — Verordening (EU) nr. 1290/2013 — Onrechtmatige delegatie van bevoegdheden”)

31

2018/C 72/40

Zaak T-747/15: Arrest van het Gerecht van 16 januari 2018 — EDF/Commissie („Staatssteun — Steunmaatregelen van de Franse autoriteiten voor EDF — Herclassificatie van belastingvrije boekhoudkundige voorzieningen voor de vervanging van het hoogspanningsnet als kapitaal — Besluit waarbij de steun onverenigbaar met de interne markt wordt verklaard — Gezag van gewijsde — Criterium van de particuliere investeerder”)

32

2018/C 72/41

Zaak T-68/16: Arrest van het Gerecht van 17 januari 2018 — Deichmann/EUIPO — Munich (Afbeelding van een kruis op de zijkant van een sportschoen) („Uniemerk — Procedure tot vervallenverklaring — Uniebeeldmerk dat een kruis op de zijkant van een sportschoen afbeeldt — Positiemerk — Normaal gebruik van het merk — Artikel 15, lid 1, en artikel 51, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 18, lid 1, en artikel 58, lid 1, onder a), van verordening (EU) 2017/1001]”)

32

2018/C 72/42

Zaak T-204/16: Arrest van het Gerecht van 16 januari 2018 — Sun Media/EUIPO — Meta4 Spain (METABOX) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk METABOX — Ouder Uniemerk en oudere nationale woordmerken META4 en ouder Uniemerk en oudere nationale beeldmerken meta4 — Relatieve weigeringsgrond — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001] — Overeenstemmende tekens — Verwarringsgevaar”]

33

2018/C 72/43

Zaak T-273/16: Arrest van het Gerecht van 16 januari 2018 — Sun Media/EUIPO — Meta4 Spain (METAPORN) („Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk METAPORN — Oudere Uniewoordmerken en nationale woordmerken META4 en ouder Uniebeeldmerk en nationaal beeldmerk meta4 — Relatieve weigeringsgrond — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001] — Soortgelijke diensten — Begrip complementaire diensten — Overeenstemmende tekens — Verwarringsgevaar”)

34

2018/C 72/44

Zaak T-398/16: Arrest van het Gerecht van 16 januari 2018 — Starbucks/EUIPO — Nersesyan (COFFEE ROCKS) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk COFFEE ROCKS — Oudere Uniebeeldmerken STARBUCKS COFFEE — Relatieve weigeringsgrond — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001] — Artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 5, van verordening (EU) 2017/1001]”]

34

2018/C 72/45

Zaak T-630/16: Arrest van het Gerecht van 16 januari 2018 — Dehtochema Bitumat/ECHA („REACH — Voor registratie van een stof verschuldigde vergoeding — Verlaagde vergoeding voor KMO’s — Aanbeveling 2003/361/EG — Begrip verbonden onderneming — Indiening van een „onjuiste verklaring omtrent de grootte van de onderneming” — Verlaging van het bedrag van de toepasselijke vergoeding voor administratieve kosten met 50 % — Bevoegdheid van het ECHA — Staking van de productie van de stof”)

35

2018/C 72/46

Zaak T-804/16: Arrest van het Gerecht van 18 januari 2018 — LG Electronics/EUIPO (Dual Edge) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk Dual Edge — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EU) 2017/1001]”]

36

2018/C 72/47

Zaak T-231/17: Arrest van het Gerecht van 16 januari 2018 — SE / Raad („Openbare dienst — Ambtenaren — Bezoldiging — Gezinstoelagen — Artikel 2, lid 2, derde alinea, van bijlage VII bij het Statuut — Begrip „kind ten laste” — Begrip ‘kind ten aanzien van wie de ambtenaar krachtens een rechterlijke beslissing op grond van de wetgeving inzake de bescherming van minderjarigen van een lidstaat een onderhoudsplicht heeft’ — Weigering om de hoedanigheid van ‘kind ten laste’ toe te kennen aan de kleindochter van de ambtenaar”)

36

2018/C 72/48

Zaak T-809/17: Beroep ingesteld op 7 december 2017 — Intercontact Budapest / CdT

37

2018/C 72/49

Zaak T-816/17: Beroep ingesteld op 14 december 2017 — Luxemburg / Commissie

38

2018/C 72/50

Zaak T-819/17: Beroep ingesteld op 18 december 2017 — Sierra / EUIPO

39

2018/C 72/51

Zaak T-823/17: Beroep ingesteld op 20 december 2017 — Etnia Dreams/EUIPO — Poisson (Etnik)

40

2018/C 72/52

Zaak T-834/17: Beroep ingesteld op 29 december 2017 — United Parcel Service / Commissie

41

2018/C 72/53

Zaak T-835/17: Beroep ingesteld op 29 december 2017 — Eurofer / Commissie

42

2018/C 72/54

Zaak T-837/17: Beroep ingesteld op 28 december 2017 — Negru/EUIPO — Sky (SkyPrivate)

43

2018/C 72/55

Zaak T-3/18: Beroep ingesteld op 9 januari 2018 — Holzer y Cia/EUIPO — Annco (ANN TAYLOR)

43

2018/C 72/56

Zaak T-4/18: Beroep ingesteld op 9 januari 2018 — Holzer y Cia/EUIPO — Annco (AT ANN TAYLOR)

44

2018/C 72/57

Zaak T-5/18: Beroep ingesteld op 3 januari 2018 — Hamburg Beer Company/EUIPO (Hamburg BEER COMPANY)

45

2018/C 72/58

Zaak T-6/18: Beroep ingesteld op 2 januari 2018 — Hamburg Beer Company/EUIPO (Hamburg Beer Company)

46

2018/C 72/59

Zaak T-7/18: Beroep ingesteld op 8 januari 2018 — inforsacom Informationssysteme/EUIPO (Business and technology working as one)

46

2018/C 72/60

Zaak T-9/18: Beroep ingesteld op 8 januari 2018 — Addiko Bank/EUIPO (STRAIGHTFORWARD BANKING)

47

2018/C 72/61

Zaak T-12/18: Beroep ingesteld op 11 januari 2018 — Zweirad-Center Stadler/EUIPO — Triumph Designs (Triumph)

47


NL

 

Top