EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:434:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 434, 15 december 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 434

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

60e jaargang
15 december 2017


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

I   Resoluties, aanbevelingen en adviezen

 

ADVIEZEN

 

Europees Economisch en Sociaal Comité

 

528e zitting van het EESC, 20-21 september 2017

2017/C 434/01

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de impact van de digitalisering in de gezondheidszorg op ziektekostenverzekeringen (initiatiefadvies)

1

2017/C 434/02

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de analyse van de transparantie, methodologie en middelen voor de effectbeoordelingen en evaluaties die de Commissie opzet om de kwaliteit van Europese wetgeving te verbeteren (initiatiefadvies)

11

2017/C 434/03

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over een belastingstelsel voor eerlijke concurrentie en groei (initiatiefadvies)

18

2017/C 434/04

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de nieuwe context voor de strategische betrekkingen EU-Celac en de rol van het maatschappelijk middenveld (initiatiefadvies)

23

2017/C 434/05

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de rol en kansen van de sociale partners en andere maatschappelijke organisaties in de context van de nieuwe vormen van werk (verkennend advies op verzoek van het Estse voorzitterschap)

30

2017/C 434/06

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de verwerving en ontwikkeling van vaardigheden, m.i.v. digitale vaardigheden, in de context van nieuwe vormen van werk: nieuw beleid en veranderende taken en verantwoordelijkheden (verkennend advies op verzoek van het Estse voorzitterschap)

36


 

III   Voorbereidende handelingen

 

EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

 

528e zitting van het EESC, 20-21 september 2017

2017/C 434/07

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en Sociaal Comité — De ontwikkeling van de EU-douane-unie en haar governance (COM(2016) 813 final)

43

2017/C 434/08

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over de Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, de Europese Centrale Bank, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Actieplan inzake financiële diensten voor de consument: Betere producten, meer keuze (COM(2017) 139 final)

51

2017/C 434/09

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) (COM(2016) 683 final — 2016/0336 (CNS)) en over het voorstel voor een richtlijn van de Raad betreffende een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (COM(2016) 685 final — 2016/0337 (CNS))

58

2017/C 434/10

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de clearingverplichting, de opschorting van de clearingverplichting, de rapportagevereisten, de risicolimiteringstechnieken voor otc-derivatencontracten die niet door een centrale tegenpartij worden gecleard, de registratie van en het toezicht op transactieregisters en de vereisten voor transactieregisters (COM(2017) 208 final — 2017/090 (COD)) en over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1095/2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de procedures en betrokken autoriteiten voor de autorisatie van ctp's en de vereisten voor de erkenning van ctp's uit derde landen (COM(2017) 331 final — 2017/0136 (COD))

63


NL

 

Top