Help Print this page 

Document C:2017:419:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Unie, C 419, 7 december 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 419

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

60e jaargang
7 december 2017


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

EUROPEES PARLEMENT
ZITTING 2016-2017
Vergadering van 1 maart 2017
BRUSSEL

2017/C 419/01

Notulen van de vergadering van 1 maart 2017

1

 

ZITTING 2017-2018
Vergadering van 2 maart 2017
BRUSSEL

2017/C 419/02

Notulen van de vergadering van 2 maart 2017

17


Verklaring van de gebruikte tekens

*

Raadplegingsprocedure

***

Goedkeuringsprocedure

***I

Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)

***II

Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III

Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst voorgestelde rechtsgrond.)

Afkortingen van de commissies

AFET

Commissie buitenlandse zaken

DEVE

Commissie ontwikkelingssamenwerking

INTA

Commissie internationale handel

BUDG

Begrotingscommissie

CONT

Commissie begrotingscontrole

ECON

Commissie economische en monetaire zaken

EMPL

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken

ENVI

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

ITRE

Commissie industrie, onderzoek en energie

IMCO

Commissie interne markt en consumentenbescherming

TRAN

Commissie vervoer en toerisme

REGI

Commissie regionale ontwikkeling

AGRI

Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

PECH

Commissie visserij

CULT

Commissie cultuur en onderwijs

JURI

Commissie juridische zaken

LIBE

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

AFCO

Commissie constitutionele zaken

FEMM

Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

PETI

Commissie verzoekschriften

DROI

Subcommissie mensenrechten

SEDE

Subcommissie veiligheid en defensie

Afkortingen van de diverse fracties

PPE

Fractie van de Europese Volkspartij (Christendemocraten)

S&D

Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement

ECR

Fractie Europese Conservatieven en Hervormers

ALDE

Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa

GUE/NGL

Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links

Verts/ALE

Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie

EFDD

Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie

ENF

Fractie Europa van Naties en Vrijheid

NI

Niet-fractiegebonden leden

NL

 

Top