Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:369:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 369, 30 oktober 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 369

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

60e jaargang
30 oktober 2017


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2017/C 369/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2017/C 369/02

Advies 1/17: Verzoek om advies krachtens artikel 218, lid 11, VWEU, ingediend door het Koninkrijk België

2

2017/C 369/03

Zaak C-218/17 P: Hogere voorziening ingesteld op 26 april 2017 door Natural Instinct Ltd tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 15 februari 2017 in zaak T-30/16, M. I. Industries/EUIPO — Natural Instinct

2

2017/C 369/04

Zaak C-447/17 P: Hogere voorziening ingesteld op 25 juli 2017 door de Europese Unie, vertegenwoordigd door het Hof van Justitie van de Europese Unie, tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer — uitgebreid) van 7 juni 2017 in zaak T-673/15, Guardian Europe/Europese Unie

3

2017/C 369/05

Zaak C-479/17 P: Hogere voorziening ingesteld op 8 augustus 2017 door Guardian Europe Sàrl tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer — uitgebreid) van 7 juni 2017 in zaak T-673/15, Guardian Europe/Europese Unie

4

2017/C 369/06

Zaak C-481/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bulgarije) op 9 augustus 2017 — Nikolay Yanchev/Direktor na direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” (ODOP) Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie (TSU) na Natsionalnata agentsia za prihodite (NAP)

5

2017/C 369/07

Zaak C-495/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunalul Prahova (Roemenië) op 14 augustus 2017 — Cartrans Spedition Srl/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti — Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova, Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti — Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii

6

 

Gerecht

2017/C 369/08

Zaken T-107/15 en T-347/15: Arrest van het Gerecht van 18 september 2017 — Uganda Commercial Impex/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Beperkende maatregelen tegen de Democratische Republiek Congo — Bevriezing van tegoeden — Lijst van personen, entiteiten en lichamen die handelen in strijd met het wapenembargo tegen de Democratische Republiek Congo — Handhaving van verzoeksters naam op de lijst”)

7

2017/C 369/09

Zaak T-327/15: Arrest van het Gerecht van 19 september 2017 — Griekenland/Commissie („EOGFL — Afdeling Oriëntatie — Vermindering van de financiële bijstand — Operationeel programma — Rechtsgrond — Overgangsbepalingen — Toepassing van financiële correcties na de betreffende programmeringsperiode — Schending van wezenlijke vormvoorschriften — Niet-naleving van de termijn voor vaststelling van een besluit — Rechten van de verdediging — Recht om te worden gehoord — Rechtszekerheid — Gewettigd vertrouwen — Ne bis in idem — Evenredigheid”)

8

2017/C 369/10

Zaak T-393/15: Arrest van het Gerecht van 14 september 2017 — Università del Salento/Commissie („Arbitragebeding — Algemeen programma ‚Grondrechten en justitie’ — Specifiek programma ‚Strafrecht’ — Terugvordering van de door de Commissie uit hoofde van een subsidieovereenkomst verstrekte bedragen — Compensatie van schuldvorderingen — Gedeeltelijke herkwalificatie van het beroep — Verzoek om vaststelling van het niet bestaan van een contractuele schuldvordering”)

8

2017/C 369/11

Zaak T-734/15 P: Arrest van het Gerecht van 15 september 2017 — Commissie/FE („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Algemeen vergelijkend onderzoek — Plaatsing op de reservelijst — Besluit van het TABG om een geslaagde kandidaat niet aan te werven — Respectieve bevoegdheden van de jury en het TABG — Voorwaarden voor toelating tot het vergelijkend onderzoek — Minimumduur van de beroepservaring — Modaliteiten voor de berekening — Verlies van een kans op aanwerving — Verzoek tot schadevergoeding”)

9

2017/C 369/12

Zaak T-751/15: Arrest van het Gerecht van 14 september 2017 — Contact Software/Commissie („Mededinging — Misbruik van machtspositie — Markten van „Computer Aided Design”-software en van informatie over de interfaces voor die software — Besluit tot afwijzing van een klacht — Relevante markt — Kennelijke beoordelingsfout — Geen belang van de Unie”)

9

2017/C 369/13

Zaak T-768/15: Arrest van het Gerecht van 19 september 2017 — RP Technik/EUIPO — Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Uniebeeldmerk RP ROYAL PALLADIUM — Ouder Uniewoordmerk RP — Relatieve weigeringsgrond — Geen verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

10

2017/C 369/14

Zaak T-86/16: Arrest van het Gerecht van 18 september 2017 — Codorníu/EUIPO — Bodegas Altun (ANA DE ALTUN) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk ANA DE ALTUN — Ouder nationaal beeldmerk ANNA — Relatieve weigeringsgronden — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), en lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Motiveringsplicht”]

11

2017/C 369/15

Zaak T-103/16: Arrest van het Gerecht van 14 september 2017 — Aldi Einkauf/EUIPO — Weetabix (Alpenschmaus) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk Alpenschmaus — Ouder Uniewoordmerk ALPEN — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

11

2017/C 369/16

Zaak T-276/16: Arrest van het Gerecht van 15 september 2017 — Viridis Pharmaceutical/EUIPO — Hecht-Pharma (Boswelan) [„Uniemerk — Procedure tot vervallenverklaring — Uniewoordmerk Boswelan — Vervallenverklaring — Artikel 51, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Geen normaal gebruik van het merk — Geen geldige reden voor het niet-gebruiken”]

12

2017/C 369/17

Zaak T-305/16: Arrest van het Gerecht van 15 september 2017 — Lidl Stiftung/EUIPO — Primark Holdings (LOVE TO LOUNGE) [„Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniewoordmerk LOVE TO LOUNGE — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 — Motiveringsplicht — Artikel 75 van verordening nr. 207/2009 — Ambtshalve onderzoek van de feiten — Artikel 76 van verordening nr. 207/2009”]

13

2017/C 369/18

Zaak T-315/16: Arrest van het Gerecht van 19 september 2017 — Tamasu Butterfly Europa/EUIPO — adp Gauselmann (Butterfly) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk Butterfly — Ouder Uniewoordmerk en oudere nationale handelsnaam Butterfly — Relatieve weigeringsgronden — Artikel 8, lid 1, onder b), en leden 4 en 5, van verordening (EG) nr. 207/2009”]

13

2017/C 369/19

Zaak T-421/16: Arrest van het Gerecht van 15 september 2017 — sheepworld/EUIPO (Beste Oma) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk Beste Oma — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

14

2017/C 369/20

Zaak T-422/16: Arrest van het Gerecht van 15 september 2017 — sheepworld/EUIPO (Beste Mama) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk Beste Mama — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

14

2017/C 369/21

Zaak T-449/16: Arrest van het Gerecht van 15 september 2017 — sheepworld/EUIPO (Bester Opa) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk Bester Opa — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

15

2017/C 369/22

Zaak T-450/16: Arrest van het Gerecht van 15 september 2017 — sheepworld/EUIPO (Beste Freunde) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk Beste Freunde — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

15

2017/C 369/23

Zaak T-451/16: Arrest van het Gerecht van 15 september 2017 — sheepworld/EUIPO (Bester Papa) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk Bester Papa — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

16

2017/C 369/24

Zaak T-452/16: Arrest van het Gerecht van 15 september 2017 — sheepworld/EUIPO (Beste Freundin) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk Beste Freundin — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

16

2017/C 369/25

Gevoegde zaken T-504/16 en T-505/16: Arrest van het Gerecht van 14 september 2017 — Bodson e.a./EIB („Ambtenarenrecht — Personeel van de EIB — Bezoldiging — Jaarlijkse aanpassing van de basissalarissen — Berekeningsmethode — Economische en financiële crisis”)

17

2017/C 369/26

Zaak T-585/16: Arrest van het Gerecht van 15 september 2017 — Skareby/EDEO („Openbare dienst — Ambtenaren — Vrijheid van meningsuiting — Loyaliteitsplicht — Ernstige schade aan de legitieme belangen van de Unie — Geweigerde machtiging voor de publicatie van een artikel — Verzoek om de tekst te wijzigen — Artikel 17 bis van het Statuut — Voorwerp van het beroep — Besluit tot afwijzing van de administratieve klacht”)

18

2017/C 369/27

Zaak T-116/10: Beschikking van het Gerecht van 13 september 2017 — Duitsland/Commissie („Beroep tot nietigverklaring — EFRO — Vermindering van financiële bijstand — Programma Noordrijn-Westfalen — Niet-naleving van de termijn voor vaststelling van een besluit — Schending van wezenlijke vormvoorschriften — Kennelijk gegrond beroep”)

18

2017/C 369/28

Zaak T-90/17: Beschikking van het Gerecht van 12 september 2017 — Gelinova Group/EUIPO — Cloetta Italia (galatea…è naturale) („Uniemerk — Oppositieprocedure — Intrekking van de oppositie — Afdoening zonder beslissing”)

19

2017/C 369/29

Zaak T-117/17 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 3 juli 2017 — Proximus/Raad („Kortgeding — Overheidsopdrachten — Onderhandelingsprocedure — Verzoek om voorlopige maatregelen — Geen spoedeisendheid”)

19

2017/C 369/30

Zaak T-527/17: Beroep ingesteld op 8 augustus 2017 — Waisman e.a./GAR

20

2017/C 369/31

Zaak T-529/17: Beroep ingesteld op 10 augustus 2017 — Blasi Gómez e.a./GAR

21

2017/C 369/32

Zaak T-530/17: Beroep ingesteld op 11 augustus 2017 — López Campo e.a./GAR

21

2017/C 369/33

Zaak T-531/17: Beroep ingesteld op 9 augustus 2017 — Promociones Santa Rosa/GAR

22

2017/C 369/34

Zaak T-535/17: Beroep ingesteld op 7 augustus 2017 — Asociación de Consumidores de Navarra „Irache”/GAR

22

2017/C 369/35

Zaak T-539/17: Beroep ingesteld op 11 augustus 2017 — EIB/Syrië

23

2017/C 369/36

Zaak T-540/17: Beroep ingesteld op 11 augustus 2017 — EIB/Syrië

24

2017/C 369/37

Zaak T-541/17: Beroep ingesteld op 11 augustus 2017 — EIB/Syrië

25

2017/C 369/38

Zaak T-542/17: Beroep ingesteld op 11 augustus 2017 — EIB/Syrië

26

2017/C 369/39

Zaak T-543/17: Beroep ingesteld op 11 augustus 2017 — EIB/Syrië

28

2017/C 369/40

Zaak T-544/17: Beroep ingesteld op 5 augustus 2017 — Imabe Ibérica/GAR

29

2017/C 369/41

Zaak T-552/17: Beroep ingesteld op 16 augustus 2017 — Maña e.a./GAR

29

2017/C 369/42

Zaak T-560/17: Beroep ingesteld op 16 augustus 2017 — Fortischem/Parlement en Raad

30

2017/C 369/43

Zaak T-572/17: Beroep ingesteld op 21 augustus 2017 — UC/Parlement

31

2017/C 369/44

Zaak T-574/17: Beroep ingesteld op 23 augustus 2017 — UD/Commissie

32

2017/C 369/45

Zaak T-588/17: Beroep ingesteld op 30 augustus 2017 — EIB/Syrië

32

2017/C 369/46

Zaak T-589/17: Beroep ingesteld op 30 augustus 2017 — EIB/Syrië

33

2017/C 369/47

Zaak T-590/17: Beroep ingesteld op 30 augustus 2017 — EIB/Syrië

34

2017/C 369/48

Zaak T-591/17: Beroep ingesteld op 30 augustus 2017 — EIB/Syrië

35

2017/C 369/49

Zaak T-604/17: Beroep ingesteld op 5 september 2017 — Thun/EUIPO (Figuurtje van een vis)

35

2017/C 369/50

Zaak T-608/17: Beroep ingesteld op 6 september 2017 — Grupo Bimbo/EUIPO — DF World of Spices (TAKIS FUEGO)

36

2017/C 369/51

Zaak T-612/17: Beroep ingesteld op 11 september 2017 — Google en Alphabet/Commissie

37

2017/C 369/52

Zaak T-624/17: Beroep ingesteld op 13 september 2017 — Polen/Commissie

38

2017/C 369/53

Zaak T-629/17: Beroep ingesteld op 18 september 2017 — Tsjechische Republiek/Commissie

39


NL

 

Top