Help Print this page 

Document C:2017:361:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Unie, C 361, 25 oktober 2017

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 361

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

60e jaargang
25 oktober 2017


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2017/C 361/01

Mededeling van de Commissie — EU-richtsnoeren inzake voedseldonatie

1


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2017/C 361/02

Wisselkoersen van de euro

30

2017/C 361/03

Vaststelling van een besluit van de Commissie betreffende de kennisgeving door Tsjechië van een gewijzigd nationaal plan voor de overgangsfase als bedoeld in artikel 32, lid 6, van Richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies

31


 

V   Bekendmakingen

 

BESTUURLIJKE PROCEDURES

 

Europese Commissie

2017/C 361/04

Oproep tot het indienen van voorstellen 2018 — EAC/A05/2017 — Erasmus+

32

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK MEDEDINGINGSBELEID

 

Europese Commissie

2017/C 361/05

Bericht voor marktdeelnemers — Nieuwe reeks verzoeken om schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor bepaalde industrie- en landbouwproducten

36

2017/C 361/06

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8644 — AXA/NN Group/Portfolio) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

37

2017/C 361/07

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8518 — MDP/HPS/Nevada/Towergate) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

39

2017/C 361/08

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8671 — BP/Bridas/Axion) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak ( 1 )

41

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2017/C 361/09

Bekendmaking van een wijzigingsaanvraag overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

42


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

 

Top