Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:338:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 338, 9 oktober 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 338

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

60e jaargang
9 oktober 2017


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2017/C 338/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2017/C 338/02

Zaak C-287/16: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 20 juli 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supremo Tribunal de Justiça — Portugal) — Fidelidade-Companhia de Seguros SA/Caisse Suisse de Compensation, Fundo de Garantia Automóvel, Sandra Cristina Crystello Pinto Moreira Pereira, Sandra Manuela Teixeira Gomes Seemann, Catarina Ferreira Seemann, José Batista Pereira, Teresa Rosa Teixeira (Prejudiciële verwijzing — Verzekering wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen — Richtlijn 72/166/EEG — Artikel 3, lid 1 — Tweede richtlijn 84/5/EEG — Artikel 2, lid 1 — Verzekeringsovereenkomst gesloten op basis van valse verklaringen over de eigendom van het voertuig en de identiteit van de gebruikelijke bestuurder ervan — Verzekeringnemer — Gebrek aan economisch belang bij het sluiten van deze overeenkomst — Absolute nietigheid van de verzekeringsovereenkomst — Rechtsgevolgen ten aanzien van derden die het slachtoffer zijn geworden van een ongeval)

2

2017/C 338/03

Zaak C-386/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione (Italië) op 27 juni 2017 — Stefano Liberato/Luminita Luisa Grigorescu

3

2017/C 338/04

Zaak C-387/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione (Italië) op 28 juni 2017 — Presidenza del Consiglio dei Ministri/Fallimento Traghetti del Mediterraneo SpA

3

2017/C 338/05

Zaak C-406/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italië) op 6 juli 2017 — Acea Energia SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e.a.

4

2017/C 338/06

Zaak C-407/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italië) op 6 juli 2017 — Green Network SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e.a.

5

2017/C 338/07

Zaak C-408/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italië) op 6 juli 2017 — Enel Energia SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e.a.

7

2017/C 338/08

Zaak C-417/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italië) op 10 juli 2017 — Hera Comm Srl/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico

8

2017/C 338/09

Zaak C-435/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tartu Halduskohus (Estland) op 18 juli 2017 — Argo Kalda Mardi talu/Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

9

2017/C 338/10

Zaak C-441/17: Beroep ingesteld op 20 juli 2017 — Europese Commissie/Republiek Polen

9

2017/C 338/11

Zaak C-461/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court (Ierland) op 28 juli 2017 — Brian Holohan, Richard Guilfoyle, Noric Guilfoyle, Liam Donegan/An Bord Pleanála

11

2017/C 338/12

Zaak C-498/17: Beroep ingesteld op 17 augustus 2017 — Europese Commissie/Italiaanse Republiek

12

 

Gerecht

2017/C 338/13

Zaak T-47/16 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 25 augustus 2017 — Sigma Orionis/REA („Kort geding — Arbitraal beding — Kaderprogramma Horizon 2020 voor onderzoek en innovatie — Besluit tot opschorting van de betalingen en tot beëindiging van de subsidieovereenkomsten naar aanleiding van een financiële audit — Bedragen waarvan wordt gesteld dat zij door de REA verschuldigd zijn in het kader van de uitvoering van de subsidieovereenkomsten — Verzoek om schadevergoeding — Verzoek tot opschorting van de tenuitvoerlegging — Geen spoedeisendheid — Belangenafweging”)

14

2017/C 338/14

Zaak T-48/16 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 25 augustus 2017 — Sigma Orionis/Commissie („Kort geding — Arbitraal beding — Zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap (2007-2013) en kaderprogramma Horizon 2020 voor onderzoek en innovatie — Besluit tot opschorting van de betalingen en tot beëindiging van de subsidieovereenkomsten naar aanleiding van een financiële audit — Bedragen waarvan wordt gesteld dat zij door de Commissie verschuldigd zijn in het kader van de uitvoering van de subsidieovereenkomsten — Verzoek om schadevergoeding — Verzoek tot opschorting van de tenuitvoerlegging — Geen spoedeisendheid — Belangenafweging”)

14

2017/C 338/15

Zaak T-653/16 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 25 augustus 2017 — Malta/Commissie [„Kort geding — Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Gemeenschappelijk visserijbeleid — Verordening (EG) nr. 1224/2009 — Tussen Malta en de Commissie uitgewisselde documenten — Aan Greenpeace verleende toegang — Verzoek tot opschorting van de tenuitvoerlegging — Fumus boni juris — Afweging van belangen”]

15

2017/C 338/16

Zaak T-439/17: Beroep ingesteld op 14 juli 2017 — Yellow Window/EIGE

15

2017/C 338/17

Zaak T-501/17: Beroep ingesteld op 7 augustus 2017 — Mutualidad Complementaria de Previsión Social Renault España/Commissie en GAR

16

2017/C 338/18

Zaak T-512/17: Beroep ingesteld op 7 augustus 2017 — OCU e.a./GAR

17

2017/C 338/19

Zaak T-546/17: Beroep ingesteld op 11 augustus 2017 — Haufe-Lexware/EUIPO — Le Shi Holdings (Beijing) (Leshare)

17

2017/C 338/20

Zaak T-562/17: Beroep ingesteld op 17 augustus 2017 — dm-drogerie markt/EUIPO — Albea Services (ALBÉA)

18

2017/C 338/21

Zaak T-564/17: Beroep ingesteld op 18 augustus 2017 — Tong Myong/Raad en Commissie

19

2017/C 338/22

Zaak T-568/17: Beroep ingesteld op 18 augustus 2017 — Korea National Insurance Corporation/Raad en Commissie

19

2017/C 338/23

Zaak T-578/17: Beroep ingesteld op 26 augustus 2017 — A & O Hotel and Hostel Friedrichshain/Commissie

20

2017/C 338/24

Zaak T-583/17: Beroep ingesteld op 25 augustus 2017 — EOS Deutscher Inkasso-Dienst/EUIPO — IOS Finance EFC (IOS finance)

21

2017/C 338/25

Zaak T-209/17: Beschikking van het Gerecht van 23 augustus 2017 — ZGS/EUIPO (Schülerhilfe1)

22


 

Rectificaties

2017/C 338/26

Rectificatie van de mededeling in het Publicatieblad in zaak T-396/15 ( PB C 283 van 28.8.2017 )

23


NL

 

Top