Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:231:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 231, 17 juli 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 231

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

60e jaargang
17 juli 2017


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2017/C 231/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2017/C 231/02

Zaak C-10/17 P: Hogere voorziening ingesteld op 11 januari 2017 door Polo Club tegen de beschikking van het Gerecht (Negende kamer) van 10 november 2016 in zaak T-67/15, Polo Club/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie

2

2017/C 231/03

Zaak C-50/17 P: Hogere voorziening ingesteld op 31 januari 2017 door Universidad Internacional de la Rioja, S.A. tegen het arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 1 december 2016 in zaak T-561/15, Universidad Internacional de la Rioja/EUIPO — Universidad de la Rioja (Universidad Internacional de la Rioja UNIR)

2

2017/C 231/04

Zaak C-147/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Curtea de Apel Constanţa (Roemenië) op 23 maart 2017 — Sindicatul Familia Constanța e.a./Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța

3

2017/C 231/05

Zaak C-148/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 24 maart 2017 — Peek & Cloppenburg KG/Peek & Cloppenburg KG

4

2017/C 231/06

Zaak C-161/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (Duitsland) op 31 maart 2017 — Land Nordrhein-Westfalen/Dirk Renckhoff

5

2017/C 231/07

Zaak C-171/17: Beroep ingesteld op 5 april 2017 — Europese Commissie/Hongarije

5

2017/C 231/08

Zaak C-179/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Spanje) op 7 april 2017 — Bankia S.A./Alfonso Antonio Lau Mendoza en Verónica Yuliana Rodríguez Ramírez

6

2017/C 231/09

Zaak C-192/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato (Italië) op 13 april 2017 — Cobra SpA/Ministero dello Sviluppo Economico

7

2017/C 231/10

Zaak C-196/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Hannover (Duitsland) op 13 april 2017 — Kathrin Meyer/TUIfly GmbH

8

2017/C 231/11

Zaak C-197/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Hannover (Duitsland) op 13 april 2017 — Thomas Neufeldt e.a./TUIfly GmbH

9

2017/C 231/12

Zaak C-198/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Hannover (Duitsland) op 13 april 2017 — Ivan Wallmann/TUIfly GmbH

10

2017/C 231/13

Zaak C-200/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Hannover (Duitsland) op 13 april 2017 — Susanne de Winder/TUIfly GmbH

10

2017/C 231/14

Zaak C-201/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Hannover (Duitsland) op 13 april 2017 — Holger Schlosser en Nicole Schlosser/TUIfly GmbH

11

2017/C 231/15

Zaak C-202/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Hannover (Duitsland) op 13 april 2017 — Peter Rebbe, Hans-Peter Rebbe, Harmine Rebbe/TUIfly GmbH

12

2017/C 231/16

Zaak C-208/17 P: Hogere voorziening ingesteld op 21 april 2017 door NF tegen de beschikking van het Gerecht (Eerste kamer — uitgebreid) van 28 februari 2017 in zaak T-192/16, NF/Europese Raad

12

2017/C 231/17

Zaak C-209/17 P: Hogere voorziening ingesteld op 21 april 2017 door NG tegen de beschikking van het Gerecht (Eerste kamer — uitgebreid) van 28 februari 2017 in zaak T-193/16, NG/Europese Raad

13

2017/C 231/18

Zaak C-210/17 P: Hogere voorziening ingesteld op 21 april 2017 door NM tegen de beschikking van het Gerecht (Eerste kamer — uitgebreid) van 28 februari 2017 in zaak T-257/16, NM/Europese Raad

14

2017/C 231/19

Zaak C-212/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Spanje) op 24 april 2017 — Simón Rodríguez Otero/Televisión de Galicia, S.A.

15

2017/C 231/20

Zaak C-225/17 P: Hogere voorziening ingesteld op 27 april 2017 door Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Khazar Sea Shipping Lines Co., IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services and Engineering Co., Irano Misr Shipping Co., Safiran Payam Darya Shipping Lines, Shipping Computer Services Co., Soroush Sarzamin Asatir Ship Management, South Way Shipping Agency Co. Ltd, Valfajr 8th Shipping Line Co. tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 17 februari 2017 in de gevoegde zaken T-14/14 en T-87/14, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Raad van de Europese Unie

15

2017/C 231/21

Zaak C-226/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Hannover (Duitsland) op 28 april 2017 — Brigitte Wittmann/TUIfly GmbH

17

2017/C 231/22

Zaak C-228/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Amtsgericht Hannover (Duitsland) op 28 april 2017 — Reinhard Wittmann/TUIfly GmbH

18

2017/C 231/23

Zaak C-238/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Vilniaus miesto apylinkės teismas (Litouwen) op 9 mei 2017 — „Renerga” UAB/„Energijos skirstymo operatorius” AB en „Lietuvos energijos gamyba” AB

18

2017/C 231/24

Zaak C-246/17: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Raad van State (België) op 10 mei 2017 — Ibrahima Diallo/Belgische Staat

19

2017/C 231/25

Zaak C-265/17 P: Hogere voorziening ingesteld op 16 mei 2017 door Europese Commissie tegen het arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 7 maart 2017 in zaak T-194/13, United Parcel Service/Europese Commissie

21

 

Gerecht

2017/C 231/26

Zaak T-637/15: Arrest van het Gerecht van 31 maart 2017 — Alma-The Soul of Italian Wine/EUIPO — Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE — Ouder Uniewoordmerk VIÑA SOL — Relatieve weigeringsgrond — Afbreuk aan het onderscheidend vermogen — Geen overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009”]

22

2017/C 231/27

Zaak T-519/16: Arrest van het Gerecht van 17 mei 2017 — Piessevaux/Raad („Openbare dienst — Ambtenaren — Pensioenen — Overdracht van pensioenrechten aan de pensioenregeling van de Unie — Voorstel voor extra pensioenjaren — Artikel 11, lid 2, van bijlage VIII bij het Statuut — Nieuwe algemene uitvoeringsbepalingen — Gelijke behandeling — Verworven rechten — Gewettigd vertrouwen”)

22

2017/C 231/28

Zaak T-164/16: Beschikking van het Gerecht van 17 mei 2017 — Piper Verlag/EUIPO (THE TRAVEL EPISODES) („Uniemerk — Aanvraag voor Uniebeeldmerk THE TRAVEL EPISODES — Absolute weigeringsgrond — Vordering tot herziening — Handeling die niet door de kamer van beroep kan worden vastgesteld — Niet-inachtneming van de vormvereisten — Niet-ontvankelijkheid”)

23

2017/C 231/29

Zaak T-207/16 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 8 mei 2017 — Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commissie („Kort geding — Overheidsopdrachten — Uitsluitingswaarschuwing — Verificatiewaarschuwing — Verzoek tot opschorting van tenuitvoerlegging — Geen spoedeisendheid”)

23

2017/C 231/30

Zaak T-285/16: Beschikking van het Gerecht van 15 mei 2017 — Dominator International/EUIPO (DREAMLINE) [„Uniemerk — Internationale inschrijving waarin de Europese Unie wordt aangewezen — Woordmerk DREAMLINE — Absolute weigeringsgronden — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 — Artikel 7, lid 2, van verordening nr. 207/2009 — Beroep dat ten dele kennelijk niet-ontvankelijk en ten dele kennelijk rechtens ongegrond is — Artikel 126 van het Reglement voor de procesvoering”]

24

2017/C 231/31

Zaak T-481/16 RENV: Beschikking van het Gerecht van 17 mei 2017 — Cuallado Martorell/Commissie („Openbare dienst — Aanwerving — Algemeen vergelijkend onderzoek — Niet-toelating tot het mondeling examen — Beoordeling van het schriftelijk examen — Besluit om verzoeksters naam niet op te nemen op de reservelijst — Mogelijkheid voor een jury om de correctie van de schriftelijke examens toe te vertrouwen aan één van haar leden — Beroep deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk rechtens ongegrond”)

25

2017/C 231/32

Zaak T-785/16: Beschikking van het Gerecht van 16 mei 2017 — BSH Electrodomesticos España/EUIPO — DKSH International (Ufesa) („Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk Ufesa — Minnelijke schikking — Verwerving van het aangevraagde merk door de verzoekende partij — Afdoening zonder beslissing”)

25

2017/C 231/33

Zaak T-170/17 R: Beschikking van de president van het Gerecht van 18 mei 2017 — RW/Commissie („Kort geding — Openbare dienst — Ambtenaren — Verlof- en pensioenverlening — Pensioenleeftijd — Artikel 42 quater van het Statuut — Verzoek om opschorting van de tenuitvoerlegging — Fumus boni juris — Spoedeisendheid — Belangenafweging”)

26

2017/C 231/34

Zaak T-113/17: Beroep ingesteld op 20 februari 2017 — Crédit Agricole en Crédit Agricole Corporate and Investment Bank/Commissie

27

2017/C 231/35

Zaak T-242/17: Beroep ingesteld op 25 april 2017 — SC/Eulex Kosovo

28

2017/C 231/36

Zaak T-244/17: Beroep ingesteld op 26 april 2017 — António Conde & Companhia/Commissie

29

2017/C 231/37

Zaak T-254/17: Beroep ingesteld op 28 april 2017 — Intermarché Casino Achats/Commissie

29

2017/C 231/38

Zaak T-255/17: Beroep ingesteld op 28 april 2017 — Les Mousquetaires en ITM Entreprises/Commissie

30

2017/C 231/39

Zaak T-268/17: Beroep ingesteld op 8 mei 2017 — Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale

31

2017/C 231/40

Zaak T-269/17: Beroep ingesteld op 8 mei 2017 — Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale

32

2017/C 231/41

Zaak T-270/17: Beroep ingesteld op 8 mei 2017 — Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale

33

2017/C 231/42

Zaak T-271/17: Beroep ingesteld op 8 mei 2017 — Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale

34

2017/C 231/43

Zaak T-272/17: Beroep ingesteld op 5 mei 2017 — Webgarden/EUIPO (Dating Bracelet)

35

2017/C 231/44

Zaak T-283/17: Beroep ingesteld op 15 mei 2017 — SH/Commissie

35

2017/C 231/45

Zaak T-284/17: Beroep ingesteld op 12 mei 2017 — Le Pen/Parlement

36

2017/C 231/46

Zaak T-285/17: Beroep ingesteld op 12 mei 2017 — Yanukovych/Raad

37

2017/C 231/47

Zaak T-286/17: Beroep ingesteld op 12 mei 2017 — Yanukovych/Raad

38

2017/C 231/48

Zaak T-288/17: Beroep ingesteld op 15 mei 2017 — Sky/EUIPO — Parrot Drones (Parrot SKYCONTROLLER)

39

2017/C 231/49

Zaak T-290/17: Beroep ingesteld op 16 mei 2017 — Stavytskyi/Raad

40

2017/C 231/50

Zaak T-291/17: Beroep ingesteld op 16 mei 2017 — Transdev e.a./Commissie

41

2017/C 231/51

Zaak T-292/17: Beroep ingesteld op 16 mei 2017 — Région Île-de-France/Commissie

41

2017/C 231/52

Zaak T-294/17: Beroep ingesteld op 12 mei 2017 — Lion’s Head Global Partners/EUIPO — Lion Capital (Lion’s Head)

42

2017/C 231/53

Zaak T-297/17: Beroep ingesteld op 15 mei 2017 — VSM/EUIPO (WE KNOW ABRASIVES)

43

2017/C 231/54

Zaak T-299/17: Beroep ingesteld op 16 mei 2017 — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (1000)

43

2017/C 231/55

Zaak T-300/17: Beroep ingesteld op 17 mei 2017 — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (3000)

44

2017/C 231/56

Zaak T-301/17: Beroep ingesteld op 17 mei 2017 — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (2000)

45

2017/C 231/57

Zaak T-302/17: Beroep ingesteld op 18 mei 2017 — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (6000)

45

2017/C 231/58

Zaak T-303/17: Beroep ingesteld op 18 mei 2017 — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (4000)

46

2017/C 231/59

Zaak T-304/17: Beroep ingesteld op 18 mei 2017 — Sata/EUIPO — Zhejiang Rongpeng Air Tools (5000)

47

2017/C 231/60

Zaak T-305/17: Beroep ingesteld op 17 mei 2017 — Red Bull/EUIPO (Afbeelding van een parallellogram, bestaande uit twee vlakken in verschillende kleuren)

47

2017/C 231/61

Zaak T-307/17: Beroep ingesteld op 18 mei 2017 — adidas/EUIPO — Shoe Branding Europe (Afbeelding van drie parallelle strepen)

48

2017/C 231/62

Zaak T-310/17: Beroep ingesteld op 15 mei 2017 — Lion’s Head Global Partners/EUIPO — Lion Capital (LION’S HEAD global partners)

49

2017/C 231/63

Zaak T-311/17: Beroep ingesteld op 19 mei 2017 — Stips/Commissie

49

2017/C 231/64

Zaak T-313/17: Beroep ingesteld op 22 mei 2017 — Wajos/EUIPO (Vorm van een fles)

50

2017/C 231/65

Zaak T-314/17: Beroep ingesteld op 23 mei 2017 — Nosio/EUIPO (MEZZA)

50

2017/C 231/66

Zaak T-318/17: Beroep ingesteld op 19 mei 2017 — Clean Sky 2 Joint Undertaking/Revoind Industriale

51

2017/C 231/67

Zaak T-330/17: Beroep ingesteld op 16 mei 2017 — Ceobus e.a./Commissie

52

2017/C 231/68

Zaak T-331/17: Beroep ingesteld op 23 mei 2017 — Steifer/EESC

53

2017/C 231/69

Zaak T-757/15: Beschikking van het Gerecht van 3 mei 2017 — Facebook/EUIPO — Brand IP Licensing (lovebook)

53

2017/C 231/70

Zaak T-84/17: Beschikking van het Gerecht van 18 mei 2017 — Consorzio IB Innovation/Commissie

54

2017/C 231/71

Zaak T-95/17: Beschikking van het Gerecht van 5 mei 2017 — King.com/EUIPO — TeamLava (Beeldschermen en pictogrammen)

54

2017/C 231/72

Zaak T-126/17: Beschikking van het Gerecht van 18 mei 2017 — Consorzio IB Innovation/Commissie

54


 

Rectificaties

2017/C 231/73

Rectificatie van de mededeling in het Publicatieblad in zaak T-86/17 ( PB C 104 van 3.4.2017 )

55

2017/C 231/74

Rectificatie van de mededeling in het Publicatieblad in zaak T-161/17 ( PB C 151 van 15.5.2017 )

57


NL

 

Top