EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:146:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 146, 11 mei 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 146

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

60e jaargang
11 mei 2017


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2017/C 146/01

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.8270 — EDF/CDC/RTE) ( 1 )

1

2017/C 146/02

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.7917 — Boehringer Ingelheim/Sanofi Animal Health Business) ( 1 )

1

2017/C 146/03

Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.7680 — DCC Group/Butagaz) ( 1 )

2


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Raad

2017/C 146/04

Nota over de wijziging van de bijlage bij Overeenkomst 2011/C 202/05 tussen de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de bescherming van in het belang van de Europese Unie uitgewisselde gerubriceerde informatie

3

 

Europese Commissie

2017/C 146/05

Wisselkoersen van de euro

5

2017/C 146/06

Wisselkoersen van de euro

6

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2017/C 146/07

Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

7

 

INFORMATIE OVER DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

2017/C 146/08

Mededeling van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA overeenkomstig artikel 21, lid 7, van het in punt 1 van bijlage VII bij de EER-Overeenkomst bedoelde besluit (Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties)

8


 

V   Bekendmakingen

 

PROCEDURES IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSPOLITIEK

 

Europese Commissie

2017/C 146/09

Bericht van het naderend vervallen van bepaalde antidumpingmaatregelen

9

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2017/C 146/10

Bekendmaking van een wijzigingsaanvraag overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

10


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

 

Top