Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2017:063:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 63, 27 februari 2017


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 63

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

60e jaargang
27 februari 2017


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Hof van Justitie van de Europese Unie

2017/C 63/01

Laatste publicaties van het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Publicatieblad van de Europese Unie

1


 

V   Bekendmakingen

 

GERECHTELIJKE PROCEDURES

 

Hof van Justitie

2017/C 63/02

Zaak C-128/15: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 11 januari 2017 — Koninkrijk Spanje/Raad van de Europese Unie [Beroep tot nietigverklaring — Visserij — Verordening (EU) nr. 1380/2013 — Verordening (EU) nr. 1367/2014 — Geldigheid — Vangstmogelijkheden — Voorzorgsbenadering — Beginsel van de relatieve stabiliteit van de visserijactiviteiten — Evenredigheidsbeginsel — Beginsel van gelijke behandeling — Rondneusgrenadier en noordelijke grenadier]

2

2017/C 63/03

Zaak C-289/15: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 11 januari 2017 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Krajský súd v Prešove — Slowakije) — Strafzaak tegen Jozef Grundza (Prejudiciële verwijzing — Justitiële samenwerking in strafzaken — Kaderbesluit 2008/909/JBZ — Artikel 7 — Voorwaarde van dubbele strafbaarheid — Artikel 9 — Aan het ontbreken van dubbele strafbaarheid ontleende grond tot weigering van de erkenning en tenuitvoerlegging — Onderdaan van de tenuitvoerleggingsstaat die in de beslissingsstaat is veroordeeld wegens het niet naleven van een beslissing van een overheidsinstantie)

2

2017/C 63/04

Zaak C-411/15 P: Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 12 januari 2017 — Timab Industries, Cie financière et de participations Roullier (CFPR)/Europese Commissie (Hogere voorziening — Mededingingsregelingen — Europese markt van fosfaten voor diervoeder — Toewijzing van verkoopquota, coördinatie van de prijzen en de verkoopvoorwaarden en uitwisseling van gevoelige commerciële informatie — Afbreking van de schikkingsprocedure door rekwirantes — Volledige rechtsmacht — Bescherming van het gewettigd vertrouwen en gelijke behandeling — Redelijke duur van de procedure)

3

2017/C 63/05

Zaak C-491/15 P: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 11 januari 2017 — Rainer Typke/Europese Commissie [Hogere voorziening — Toegang tot documenten van de instellingen — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Artikel 3 — Begrip document — Artikel 2, lid 3 — Bij een instelling berustende documenten — Kwalificatie van de in een gegevensbank opgenomen informatie — Verplichting om een niet-bestaand document op te stellen — Geen — Bestaande documenten die uit een gegevensbank kunnen worden geëxtraheerd]

4

2017/C 63/06

Gevoegde zaken C-568/14 tot en met C-570/14: Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 26 oktober 2016 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Juzgado de lo Mercantil no 3 de Barcelona — Spanje) — Ismael Fernández Oliva/Caixabank, S.A. (C-568/14), Jordi Carné Hidalgo en Anna Aracil Gracia/Catalunya Banc, S.A. (C-569/14) en Nuria Robirosa Carrera en César Romera Navales/Banco Popular Español, S.A. (C-570/14) (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 93/13/EEG — Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Consumentenovereenkomsten — Hypotheekovereenkomsten — Bodemrentebeding — Collectieve procedure — Individuele procedure met hetzelfde voorwerp — Voorlopige maatregelen)

4

2017/C 63/07

Zaak C-446/15: Beschikking van het Hof (Negende kamer) van 10 november 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongarije) — Signum Alfa Sped Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság (Prejudiciële verwijzing — Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Belastingen — Belasting over de toegevoegde waarde — Richtlijn 2006/112/EG — Recht op aftrek — Weigering — Niet als de daadwerkelijke leverancier van de gefactureerde diensten aangemerkte opsteller van de factuur — Op de belastingplichtige rustende controleplichten)

5

2017/C 63/08

Zaak C-526/15: Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 27 oktober 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel — België) — Uber Belgium BVBA/Taxi Radio Bruxellois NV (Prejudiciële verwijzing — Artikel 53, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Niet-ontvankelijkheid — Vervoer van personen per auto — Particuliere bestuurders die een smartphoneapp gebruiken om in contact te treden met personen die een stadstraject willen afleggen — Verplichting om over een exploitatievergunning te beschikken)

6

2017/C 63/09

Zaak C-575/15: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 26 oktober 2016 — Industria de Diseño Textil, SA (Inditex)/Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) [Hogere voorziening — Uniemerk — Woordmerk ZARA — Transportdiensten — Normaal gebruik — Procedure tot vervallenverklaring — Verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 51, lid 1, onder a) — Onjuiste opvatting van bewijzen — Rechten van de verdediging]

6

2017/C 63/10

Zaak C-590/15 P: Beschikking van het Hof (Negende kamer) van 10 november 2016 — Alain Laurent Brouillard/Hof van Justitie van de Europese Unie (Hogere voorziening — Artikel 181 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Overheidsopdrachten voor diensten — Procedure voor het plaatsen van een opdracht via onderhandelingen met het oog op de sluiting van kaderovereenkomsten voor de vertaling van juridische teksten — Uitsluiting van een voorgestelde onderaannemer — Beroepsbekwaamheid — Vereiste van een voltooide juridische opleiding — Erkenning van diploma’s)

7

2017/C 63/11

Zaak C-637/15 P: Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 25 oktober 2016 — VSM Geneesmiddelen BV/Europese Commissie [Hogere voorziening — Artikel 181 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Volksgezondheid — Consumentenbescherming — Verordening (EG) nr. 1924/2006 — Gezondheidsclaims voor levensmiddelen — Artikel 13, lid 3 — Communautaire lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen — Botanische substanties — Onzekere claims — Beroep wegens nalaten en beroep tot nietigverklaring — Standpuntbepaling door de Commissie — Engelse voor beroep vatbare handeling]

7

2017/C 63/12

Zaak C-697/15: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 10 november 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Italië) — MB Srl/Società Metropolitana Acque Torino (SMAT) SpA (Prejudiciële verwijzing — Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Overheidsopdrachten — Richtlijn 2004/18/EG — Richtlijn 2014/24/EU — Deelneming aan een aanbesteding — Inschrijver die heeft verzuimd om in de offerte de kosten van de onderneming in verband met de arbeidsveiligheid te vermelden — Door de rechtspraak opgelegde verplichting om deze kosten te vermelden — Uitsluiting van de aanbesteding zonder mogelijkheid om dit verzuim recht te zetten)

8

2017/C 63/13

Gevoegde zaken C-10/16 tot en met C-12/16: Beschikking van het Hof (Negende kamer) van 26 oktober 2016 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione tributaria provinciale di Genova — Italië) — Ignazio Messina & C. SpA/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Capitaneria di porto di Genova (C-10/16), Agenzia delle Dogane e dei Monopoli — Ufficio di Genova (C-11/16), Autorità portuale di Genova (C-12/16) (Prejudiciële verwijzing — Artikel 94 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Verwijzingsbeslissing — Onvoldoende precisering van het feitelijke en juridische kader — Geen nadere motivering van de noodzaak van een antwoord op de prejudiciële vragen voor de beslechting van het hoofdgeding — Artikel 53, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

9

2017/C 63/14

Zaak C-140/16: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 10 november 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche — Italië) — Edra Costruzioni Soc. coop., Edilfac Srl/Comune di Maiolati Spontini (Prejudiciële verwijzing — Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Overheidsopdrachten — Richtlijn 2004/18/EG — Richtlijn 2014/24/EU — Deelneming aan een aanbesteding — Inschrijver die heeft verzuimd om in de offerte de kosten van de onderneming in verband met de arbeidsveiligheid te vermelden — Door de rechtspraak opgelegde verplichting om deze kosten te vermelden — Uitsluiting van de aanbesteding zonder mogelijkheid om dit verzuim recht te zetten)

9

2017/C 63/15

Zaak C-162/16: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 10 november 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale Amministrativo regionale per il Molise — Italië) — Spinosa Costruzioni Generali SpA, Melfi Srl/Comune di Monteroduni (Prejudiciële verwijzing — Artikel 99 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Overheidsopdrachten — Richtlijn 2004/18/EG — Richtlijn 2014/24/EU — Deelneming aan een aanbesteding — Inschrijver die heeft verzuimd om in de offerte de kosten van de onderneming in verband met de arbeidsveiligheid te vermelden — Door de rechtspraak opgelegde verplichting om deze kosten te vermelden — Uitsluiting van de aanbesteding zonder mogelijkheid om dit verzuim recht te zetten)

10

2017/C 63/16

Zaak C-222/16: Beschikking van het Hof (Negende kamer) van 15 november 2016 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Administrativen sad — Varna — Bulgarije) — „MIP-TS” OOD/Nachalnik na Mitnitsa Varna [Prejudiciële verwijzing — Handelspolitiek — Verordening (EG) nr. 1225/2009 — Artikel 13 — Ontwijking — Uitvoeringsverordening (EU) nr. 791/2011 — Open weefsels van glasvezels van oorsprong uit de Volksrepubliek China — Antidumpingrechten — Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 437/2012 en (EU) nr. 21/2013 — Verzending vanuit Thailand — Uitbreiding van het antidumpingrecht — Temporele werkingssfeer — Communautair douanewetboek — Navordering van rechten bij invoer]

11

2017/C 63/17

Zaak C-321/16: Beschikking van het Hof (Achtste kamer) van 10 november 2016 — (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Dublin District Court — Ierland) — Strafzaak tegen Owen Pardue (Prejudiciële verwijzing — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Preambule en artikelen 6, 20, 41, 47 en 48 — Bevoegdheden van de nationale met strafvervolging belaste autoriteit — Niet-uitvoering van het Unierecht — Artikel 53, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof — Kennelijke onbevoegdheid van het Hof)

12

2017/C 63/18

Zaak C-577/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgericht Berlin (Duitsland) op 16 november 2016 — Trinseo Deutschland Anlagengesellschaft mbH/Bondsrepubliek Duitsland

12

2017/C 63/19

Zaak C-594/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato (Italië) op 23 november 2016 — Enzo Buccioni/Banca d’Italia

13

2017/C 63/20

Zaak C-596/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione (Italië) op 23 november 2016 — Enzo Di Puma/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

14

2017/C 63/21

Zaak C-597/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione (Italië) op 23 november 2016 — Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)/Antonio Zecca

15

2017/C 63/22

Zaak C-616/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione (Italië) op 28 november 2016 — Presidenza del Consiglio dei Ministri e.a./Nello Grassi e.a.

15

2017/C 63/23

Zaak C-617/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Corte suprema di cassazione (Italië) op 28 november 2016 — Presidenza del Consiglio dei Ministri/Giovanna Castellano e.a.

16

2017/C 63/24

Zaak C-630/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Helsingin hallinto-oikeus (Finland) op 7 december 2016 — Anstar Oy

17

2017/C 63/25

Zaak C-650/16: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Østre Landsret (Denemarken) op 19 december 2016 — A/S Bevola en Jens W. Trock ApS/Skatteministerium

18

2017/C 63/26

Zaak C-669/16: Beroep ingesteld op 23 december 2016 — Europese Commissie/Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

18

2017/C 63/27

Zaak C-4/17 P: Hogere voorziening ingesteld op 4 januari 2017 door de Tsjechische Republiek tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 20 oktober 2016 in zaak T-141/15, Tsjechische Republiek/Commissie

19

2017/C 63/28

Zaak C-6/17 P: Hogere voorziening ingesteld op 5 januari 2017 door ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias, tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 27 april 2016 in zaak T-154/14, ANKO/Europese Commissie

20

2017/C 63/29

Zaak C-7/17 P: Hogere voorziening ingesteld op 5 januari 2017 door ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias, tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 27 april 2016 in zaak T-155/14, ANKO/Europese Commissie

21

2017/C 63/30

Zaak C-495/15 P: Beschikking van de president van het Hof van 10 november 2016 — Europese Commissie/Portugese Republiek, ondersteund door: Koninkrijk Spanje, Koninkrijk der Nederlanden

22

 

Gerecht

2017/C 63/31

Zaak T-189/14: Arrest van het Gerecht van 13 januari 2017 — Deza/ECHA [„Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Bij het ECHA berustende documenten die informatie bevatten welke is verstrekt in het kader van de procedure betreffende een aanvraag voor een autorisatie voor het gebruik van de stof bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) — Besluit tot openbaarmaking van bepaalde gegevens die door de verzoekende partij als vertrouwelijk worden beschouwd — Uitzondering betreffende de bescherming van de commerciële belangen — Begrip „persoonlijke levenssfeer” — Eigendomsrecht — Motiveringsplicht”]

23

2017/C 63/32

Zaak T-225/15: Arrest van het Gerecht van 17 januari 2017 — QuaMa Quality Management/EUIPO — Microchip Technology (medialbo) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk medialbo — Ouder Uniewoordmerk MediaLB — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Artikel 41, lid 1, van verordening nr. 207/2009 — Inschrijving van de overgang van het merk — Artikel 17, lid 7, van verordening nr. 207/2009”]

24

2017/C 63/33

Zaak T-250/15: Beschikking van het Gerecht van 24 november 2016 — Speciality Drinks/EUIPO — William Grant (CLAN) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniewoordmerk CLAN — Ouder Uniewoordmerk CLAN MACGREGOR — Relatieve weigeringsgrond — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Verwarringsgevaar — Soortgelijkheid van de door de conflicterende tekens aangeduide waren — Relevant publiek — Onderlinge samenhang van de criteria — Herzieningsbevoegdheid — Artikel 65, lid 3, van verordening nr. 207/2009”]

24

2017/C 63/34

Zaak T-399/15: Arrest van het Gerecht van 19 januari 2017 — Morgan & Morgan/EUIPO — Grupo Morgan & Morgan (Morgan & Morgan) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk Morgan & Morgan — Ouder Uniebeeldmerk MMG TRUST MIEMBRO DEL GRUPO MORGAN & MORGAN — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

25

2017/C 63/35

Zaak T-419/15: Arrest van het Gerecht van 17 januari 2017 — Cofely Solelec e.a./Parlement („Overheidsopdrachten voor dienstverlening — Aanbestedingsprocedure — Uitbreiding en modernisering van het Konrad Adenauer-gebouw te Luxemburg — Nietigverklaring van de aanbestedingsprocedure — Motiveringsplicht — Waarde van de opdracht — Kennelijke beoordelingsfout”)

26

2017/C 63/36

Zaak T-701/15: Arrest van het Gerecht van 19 januari 2017 — Stock Polska/EUIPO — Lass & Steffen (LUBELSKA) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk LUBELSKA — Ouder nationaal woordmerk Lubeca — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Aandachtsniveau van het publiek — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

26

2017/C 63/37

Zaak T-54/16: Arrest van het Gerecht van 17 januari 2017 — Netguru/EUIPO (NETGURU) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk NETGURU — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Motiveringsplicht — Artikel 41 van het Handvest van de grondrechten — Artikel 75 van verordening nr. 207/2009 — Artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009”]

27

2017/C 63/38

Zaak T-64/16: Arrest van het Gerecht van 18 januari 2017 — Wieromiejczyk/EUIPO (Tasty Puff) [„Uniemerk — Aanvraag voor Uniebeeldmerk Tasty Puff — Absolute weigeringsgronden — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009”]

28

2017/C 63/39

Zaak T-232/16 P: Arrest van het Gerecht van 19 januari 2017 — Commissie/Frieberger en Vallin („Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Pensioenen — Hervorming van het Statuut — Verhoging van de pensioenleeftijd — Besluit houdende weigering om de extra pensioenjaren te herwaarderen — Verbod om ultra petita te beslissen — Onjuiste rechtsopvatting — Motiveringsplicht”)

28

2017/C 63/40

Zaak T-314/16: Beroep ingesteld op 15 december 2016 — MS/Commissie

29

2017/C 63/41

Zaak T-886/16: Beroep ingesteld op 15 december 2016 — Nf Nails In Vogue/EUIPO — Nails & Beauty (NAILS FACTORY)

30

2017/C 63/42

Zaak T-890/16: Beroep ingesteld op 12 december 2016 — Scandlines Danmark en Scandlines Deutschland/Commissie

31

2017/C 63/43

Zaak T-891/16: Beroep ingesteld op 12 december 2016 — Scandlines Danmark en Scandlines Deutschland/Commissie

32

2017/C 63/44

Zaak T-904/16: Beroep ingesteld op 21 december 2016 — Labiri/EESC en Comité van de Regio’s

33

2017/C 63/45

Zaak T-907/16: Beroep ingesteld op 22 december 2016 — Schwenk Zement/Commissie

33

2017/C 63/46

Zaak T-912/16: Beroep ingesteld op 22 december 2016 — RRTec/EUIPO — Mobotec (RROFA)

34

2017/C 63/47

Zaak T-913/16: Beroep ingesteld op 23 december 2016 — Fininvest en Berlusconi/ECB

35

2017/C 63/48

Zaak T-2/17: Beroep ingesteld op 3 januari 2017 — J.M.-E.V. e hijos/EUIPO — Masi (MASSI)

37

2017/C 63/49

Zaak T-6/17: Beroep ingesteld op 4 januari 2017 — Equivalenza Manufactory/EUIPO — ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA)

38

2017/C 63/50

Zaak T-7/17: Beroep ingesteld op 5 januari 2017 — John Mills/EUIPO — Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC)

38

2017/C 63/51

Zaak T-8/17: Beroep ingesteld op 5 januari 2017 — Golden Balls/EUIPO — Intra-Presse (GOLDEN BALLS)

39

2017/C 63/52

Zaak T-12/17: Beroep ingesteld op 11 januari 2017 — Mellifera/Commissie

40

2017/C 63/53

Zaak T-13/17: Beroep ingesteld op 12 januari 2017 — Europa Terra Nostra/Parlement

40

2017/C 63/54

Zaak T-14/17: Beroep ingesteld op 12 januari 2017 — Landesbank Baden-Württemberg/GAR

41

2017/C 63/55

Zaak T-15/17: Beroep ingesteld op 6 januari 2017 — Mitrakos/EUIPO — Belasco Baquedano (YAMAS)

43

2017/C 63/56

Zaak T-16/17: Beroep ingesteld op 13 januari 2017 — APF/Parlement

43

2017/C 63/57

Zaak T-25/17: Beroep ingesteld op 17 januari 2017 — Rintisch/EUIPO — Compagnie laitière européenne (PROTICURD)

44


NL

 

Top